Titlurile zilei

Totul despre admiterea 2020 în liceele și colegiile din Iași! Ultimele medii de intrare și numărul de locuri la fiecare școală, după Evaluarea Națională

Publicat: 30 mai 2020
Admiterea 2020 - Inspectoratul Școlar Județean Iași a publicat ghidul privind admiterea candidaților la liceele din Iași în intervalul 2 - 5 iunie 2020
Inspectoratul Școlar Județean Iași a publicat ghidul privind admiterea 2020 în liceele și colegiile din Iași

Toate detaliile despre admiterea 2020 la liceele și colegiile din Iași apar într-un ghid elaborat zilele trecute de Inspectoratul Școlar Județean Iași. În Iași sunt scoase la concurs peste 5.500 locuri în liceu și în jur de 2.500 la școala profesională pentru absolvenții clasei a VIII-a. În intervalul 2 – 5 iunie 2020 este programată înscrierea candidaților la Admiterea 2020 în liceu. Probele la Evaluarea Națională – EN vor avea loc după cum urmează:
15 iunie – proba scrisă la Limba și literatura română; 17 iunie proba scrisă la Matematică; 22 iunie afișarea rezultatelor, înaintea contestațiilor. În interesul părinților și al absolvenților de gimnaziu, Inspectoratul Școlar Județean a publicat în Ghidul Admiterii și numărul de locuri, clasele și ultimele medii de intrare, în clasa a IX-a, la marile colegii, licee teoretice, tehnologice sau școli profesionale

În intervalul 2 – 5 iunie 2020 va avea loc înscrierea candidaților la Admiterea 2020 în liceele și colegiile din Iași. Probele la Evaluarea Națională (EN) sunt programate după cum urmează: 15 iunie – proba scrisă la Limba și literatura română; 17 iunie proba scrisă la Matematică; 22 iunie afișarea rezultatelor, înaintea contestațiilor. În interesul părinților și al absolvenților de gimnaziu, Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) a publicat Ghidul Admiterii 2020 și numărul de locuri la fiecare liceu și colegiu din Iași.

Admiterea 2020 în liceele din Iași! La colegiile „Costache Negruzzi” și „Național” sunt cele mai mari medii de intrare

Colegiul Național „Costache Negruzzi” scoate la concurs la filiera Teoretică/Real, specializarea Matematică – Informatică 84 locuri, respectiv 3 clase. Ultima medie la Admiterea 2019 a fost 9.47, la filiera Teoretică/Real. La specializarea Științe ale naturii sunt 28 locuri, o singură clasă, iar ultima medie de intrare anul trecut a fost de 9.40. La filiera Teoretică/Uman, specializarea Filologie – intensiv Limba engleză este o sigură clasă de 28 locuri, iar ultima medie de intrare a fost 9:00.
La Colegiul „Național” Iași, la filiera Teoretică/ Real Matematică – Informatică s-au scos 84 locuri, 3 clase și ultima medie la Admiterea 2019 a fost de 9,60. La filiera Teoretică/Real, specializarea Științe ale naturii – intensiv Limba engleză este o clasă cu 28 locuri, iar ultima medie a fost 9.65. La filiera Teoretică/Uman, specializarea Filologie – intensiv Limba engleză sunt tot 28 locuri însă media de anul trecut este mai mică, respectiv 9.18.

Admiterea 2020 la colegiile „Emil Racoviță”, „Garabet Ibrăileanu”, „Mihai Eminescu” din Iași

Colegiul Național „Emil Racoviță”, filiera Teoretică/Real, specializarea Matematică – Informatică intensiv Limba engleză scoate 28 locuri, cu o clasă. Aici, ultima medie de Admitere în 2019 de 9.57. La specializarea Teoretică/Real, Matematică – Informatică sunt 28 locuri. Ultima medie de admitere, anul trecut, a fost 9,50. Aceeași medie a fost și la filiera Teoretică/ Real, Științe ale naturii, acolo sunt 28 de locuri și o singură clasă. Ultima medie de intrare de anul trecut, 9,13, a fost la filiera Teoretică/Real, Științe ale naturii – intensiv Limba engleză și la Teoretică/Uman, Filologie – intensiv limba engleză. Fiecare dintre aceste filiere are 28 de locuri și câte o singură clasă.

La Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu”, filiera Teoretică/Real, Matematică – Informatică, intensiv Informatică sunt 28 locuri. La filiera Teoretică/Real, Științe ale naturii sunt 56 locuri, cu 2 clase. Ultima medie a fost 8.49. La filiera teoretică/Uman, Filologie intensiv Limba engleză, cu 28 locuri, 8.29 a fost ultima medie. La Teoretică/Uman, Științe sociale, intensiv Limba engleză, cu 28 locuri, 8.40 ultima medie. La Colegiul Național „Mihai Eminescu”, filiera Teoretică/Real, Matematică – Informatică intensiv Limba germană cu 28 locuri, ultima medie a fost 9.13. La filiera Teoretică/Real, Matematică – Informatică, bilingv – Limba engleză cu 14 locuri, ultima medie de intrare în 2019 fiind 9.44. La filiera Teoretică/Real, Matematică – Informatică, bilingv – Limba franceză cu 14 locuri, ultima medie a fost 9.19. La filiera Teoretică/Real, Științe ale naturii, 28 locuri, ultima medie fiind 9.25. La filiera Teoretică/Uman, Filologie bilingv – Limba engleză, cu 28 locuri, ultima medie a fost 8.94.

Locuri și medii de intrare la Admitere în liceele teoretice de Informatică și „Vasile Alecsandri”

În funcție de preferințele candidaților ieșeni, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” și Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” sunt la mare căutare pentru Admiterea 2020 în clasa a IX-a. Aici, la „Vasile Alecsandri”, filiera Teoretică/Real, Matematică – Informatică, intensiv – Limba germană sunt 28 locuri. Aici, ultima medie a fost 8.65. La filiera Teoretică/Real, Matematică – Informatică sunt 28 locuri, la Teoretică/Real Științe ale naturii cu 28 locuri. La ambele, ultima medie a fost 8.73. La Teoretică/Uman, Filologie – bilingv cu Limba germană sunt 14 locuri. Ultima medie a fost 7.53. La filiera Teoretică/Uman, Filologie – intensiv Limba engleză, unde sunt 28 locuri. Aici, ultima medie a fost 8.42. Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași, la Admiterea 2020, filiera Teoretică/Real, Matematică – Informatică, intensiv Informatică sunt 168 locuri. Sunt 6 clase, aici ultima medie fiind 8.93.

Admiterea 2020 la Iași! Licee unde, în 2019, ultimele medii de intrare au fost sub nota 5

La polul opus, ca informare pentru părinți și profesori, la Admiterea 2020 la Iași au fost licee unde, în 2019, ultimele medii de intrare au fost sub nota 5. Este vorba de Liceul Tehnologic Economic „Nicolae Iorga” Pașcani, filiera Tehnologică/Tehnic, specializare Electromecanică – Tehnician electromecanic cu 28 locuri, 1 clasă, ultima medie de anul trecut a fost 4.39. Liceul Tehnologic „Haralamb Vasiliu”, Podu Iloaiei, la Tehnician în agricultură, ultima medie de intrare a fost 4.41, Liceul Tehnologic „Mihai Busuioc” din Pașcani, filieră Tehnologică/Tehnic, Tehnician electromecanic ultima medie a fost 4.39, Liceul Tehnologic Agricol „Mihail Kogălniceanu” din Miroslava, filiera Tehnologică/Resurse naturale și protecția mediului, Agricultură – Tehnician veterinar ultima medie a fost 4.82.

Înscrierea, la Admiterea 2020 în licee, pentru probele de aptitudini se va realiza în perioada 2-5 iunie

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere, de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, se va realiza în perioada 2-6 iulie 2020, iar repartizarea computerizată va avea loc în data de 10 iulie 2020. Probele de aptitudini organizate pentru Admiterea 2020 în liceele vocaționale vor fi apreciate astfel: la profilurile artistic, sportiv, teologic și pentru specializarea filologie – liceul Waldorf – aprecierea probelor de aptitudini se face prin note. La profilurile pedagogic și militar, aprecierea probelor de aptitudini se face pe baza de calificativ: admis/respins.

Probele de aptitudini din cadrul examenului de Admitere în învățământul vocațional se vor desfășura astfel: pentru profilul Artistic – arte vizuale: specializările Arte plastice, Arte decorative, Arhitectură, Arte ambientale, Design, Conservare – restaurare bunuri culturale: evaluarea unui portofoliu de lucrări. Pentru profilul artistic, specializarea Muzică – Secția Instrumentală și Secția Artă vocală interpretativă se va desfășura pe baza evăluarii unei înregistrări audio-video a repertoriului instrumental/vocal.

Probele de aptitudini din cadrul examenului de Admitere în învățământul liceal vocațional, profil artistic, specializarea Muzică – Secția Teoretică se vor susține on-line, pe una din platformele comunicate de unitatea de învățământ care organizează probele. Pentru profilul artistic, specializarea Coregrafie, pentru absolvenții claselor a VIII-a, specializarea Coregrafie se echivalează cu media aritmetică a mediilor generale obținute de candidat în ultimul an de studiu la disciplinele Dans Clasic și Dans românesc. Pentru absolvenții învățământului gimnazial, altul decât specializarea Coregrafie, proba de aptitudini constă în evaluarea unei înregistrări pe suport CD/DVD (audio-video) transmise de candidat.

Pentru profilul militar se pot înscrie candidații care au fost declarați „Admiși” la selecția organizată în centrele zonale de selecție și orientare

Pentru profilul artistic, specializarea Arta Actorului, examenul de Admitere se va realiza pe baza evaluării unei înregistrări pe un CD/DVD (audio-video) cu evoluția candidatului, conform cerințelor conținutului probelor. Pentru profilul pedagogic – toate specializările – evaluarea și certificarea aptitudinilor se vor realiza prin eliberarea unei fișe de aptitudini, de către unitatea de învățământ în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a.

Fișa de aptitudini va conține următoarele: a) tipurile de aptitudini – de comunicare, artistice și fizice – și disciplina în ale cărei programe școlare este cuprins fiecare tip de aptitudini: Limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport; b) media generală a claselor V-VIII la disciplinele: limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport; c) media generală a claselor V-VIII la purtare;
d) calificativul – Admis/Respins la profilul pedagogic; Pentru profilul teologic, se vor susține următoarele probe: a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins; b) o proba de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu nota; Pentru profilul militar se pot înscrie candidații care au fost declarați „Admiși” la selecția organizată în centrele zonale de selecție și orientare.

Prima etapă a Admiterii 2020 în învățământul profesional de stat (înscriere – afișare rezultate) este programată în perioada 29 iunie – 10 iulie

La învățământul liceal Waldorf, specializarea filologie, nota finală la probele de aptitudini va rezulta din media aritmetică a mediilor generale pentru clasele V-VIII obținute la disciplinele: Limba și literatura română/Limba și literatura maternă (după caz), educație plastică și educație muzicală. Nota finală minimă de promovare a probelor de aptitudini trebuie să fie 7 (șapte). Pentru profilul sportiv, înscrierea candidaților este condiționată de existența avizului medical, cu specificația „Apt pentru efort fizic/Clinic sănătos”, favorabil practicării disciplinei sportive, eliberat cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de înscriere – condiție eliminatorie.

De asemenea, o altă condiție eliminatorie este aceea ca elevul să dețină un document prin care să se ateste că practică organizat, de cel puțin un an calendaristic, disciplina sportivă pentru care se constituie clasa. Nota finală la probele de aptitudini se va echivala cu media generală la disciplina educație fizică/pregătire sportivă practică din clasele V-VIII, calculată ca media aritmetică a mediilor anuale la această disciplină. În același timp, a fost adoptat și calendarul Admiterii 2020 în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021. Potrivit acestui document, perioada de înscriere va începe pe 29 iunie. Prima etapă a Admiterii în învățământul profesional de stat (înscriere – afișare rezultate) este programata în perioada 29 iunie – 10 iulie, iar a doua etapă (înscriere – afișare rezultate) între 22 și 28 iulie. Ghidul complet și Metodologia admiterii 2020 ale ISJ pot fi consultate AICI:
http://www.isjiasi.ro/documente/admitere%202020/IS_Brosura%20admitere%20cls%20IX_2020-2021.pdf.

Adauga un comentariu