Local

Tragerea la sorți a Comisiilor din centrele zonale de evaluare din cadrul examenului de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a – 2021

Publicat: 20 iun. 2021
Examenul de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a – 2021

Comisia județeană de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a anunță că luni, 21.06.2021, ora 9,00, în sala de conferințe a Inspectoratului Școlar județean Iași, va avea loc ședința publică de tragere la sorți a Comisiilor din centrele zonale de evaluare din cadrul examenului de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a – 2021.

În conformitate cu prevederile Ordinului privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2020-2021 nr. 5455/31.08.2020, la ședința publică sunt invitați:

-reprezentanți ai organizațiilor sindicale afiliate la federațiile sindicale din învățământul preuniversitar;

– reprezentanți ai organizațiilor de părinți;

– reprezentanți ai consiliului județean al elevilor;

– reprezentanți ai mass-media.

Peste 6.000 de elevi din județul Iași vor participa la Evaluarea Națională 2021

La nivelul județului Iași, în vederea susținerii probelor pentru prima sesiune a examenului de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, s-au înscris 6.031 de elevi, 6.030 din seria curentă și 1 elev din seriile anilor anteriori.

Datele existente în acest moment arată că pentru 38 de elevi din 23 de școli ale județului Iași,Comisia județeană de evaluare naționalăa propus adaptarea procedurilor de susținere a examenului în vederea asigurării condițiilor de egalizare a șanselor.

Putem menționa că absolvenții claselor a VIII-a din anul școlar 2020-2021 au fost înscriși prin secretariatele unităților de învățământ, iar pentru absolvenții seriilor anterioare, înscrierea s-a făcut pe baza unei cereri depuse la unitatea școlară unde au absolvit clasa a VIII-a, condiția de înscriere fiind aceea de a nu fi susținut examenul de Evaluare Națională în anii precedenți.

Aproape 3.000 de elevi din mediul rural

Pentru elevii înscriși, 2987 din mediul rural și 3.044 din mediul urban, sunt organizate 170 de centre de examen, dintre care 117 în mediul rural și 56 în mediul urban. Totodată, pentru corectarea tezelor vor fi organizate, în municipiul Iași, 5 centre de evaluare. Pentru desfășurarea în condiții optime a acestui examen în școlile ieșene, vor participa în comisiile specifice 2000 de cadre didactice.

Absolvenții claselor a VIII-a care susțin Evaluarea Națională anul acesta au învățat după un curriculum nou, axat pe crearea de competențe, așadar programa de examen, dar și tipurile de itemi sunt diferite prin comparație cu anii anteriori. Subiectele sunt construite după modelul PISA și sunt organizate, la toate disciplinele, într-o broșură de 10 pagini care include atât cerințele, cât și spațiile pentru rezolvarea acestora. Ca măsuri de adaptare la contextul pandemic și la modul în care acesta a influențat desfășurarea activităților didactice, în februarie 2021, programele de examen au fost modificate și a început publicarea testelor de antrenament.

Înscrierile pentru acest examen au avut loc în perioada 7-11 iunie, absolvenții claselor a VIII-a vor susține prima probă, la limba și literatura română, pe 22 iunie. Pe 24 iunie este programată proba la matematică, urmând ca pe 25 iunie să se desfășoare proba la limba și literatura maternă.

Pe 4 iulie vor fi afișate rezultatele finale

Conform calendarului, pe 29 iunie vor fi afișate rezultatele înaintea contestațiilor (până la ora 14.00), iar contestațiile pot fi depuse, în zilele de 29 iunie (ora 16.00 – ora 19.00) și 30 iunie (ora 8.00 – ora 12.00). În perioada 30iunie- 4 iulie se vor soluționa contestațiile, iar pe 4 iulie vor fi afișate rezultatele finale.

Sesiunea specială a Evaluării Naționale 2021 este destinată exclusiv absolvenților de gimnaziu care, conform certificatului medical prezentat, nu s-au putut înscrie în perioada 7-11 iunie. Elevii care susțin examenul la o disciplină de evaluare în prima sesiune și, din motive medicale nu pot participa și la cea de a doua probă, vor susține, în sesiunea a doua, doar proba la care au lipsit.

Înscrierea la etapa specială a Evaluării Naționale se va face în perioada 28 iunie-2 iulie. Prima probă, limba și literatura română se va susține pe 6 iulie, matematica, pe 7 iulie, iar limba și literatura maternă, pe 7 iulie. Pe 9 iulie, până la ora 12:00, se vor afișa rezultatele înainte de contestații, tot pe 9 iulie, între orele 14:00 și 20:00, se pot depune contestațiile, urmând ca în perioada 10-11 iulie să fie rezolvate contestațiile, iar pe 12 iulie, după ora 12:00, vor fi afișate rezultatele finale.

Ghidul informativ pentru toți elevii care participă la Evaluarea Națională

Ministerul Educației a publicat luni, 14 iunie, un Ghid informativ  despre examenul de Evaluare Națională 2021, dedicat elevilor, dar și părinților, cu informații atât despre condițiile organizatorice și sanitare, cât și despre desfășurarea probelor scrise.Acesta este postat și poate fi consultat pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Iași http://www.isjiasi.ro/index.php/examene-si-concursuri2/evaluare-nationala/evaluare-clasa-a-viii-a/1866-ghid-informativ-evaluarea-nationala-la-finalul-clasei-a-viii-a-2021-en-viii.

Ghidul informativ include precizări importante pentru toți elevii care participă la Evaluarea Națională:

  • Accesul candidaților în săli este permis începând de la ora 8:00 până la 8:30. Examenul va începe la ora 9:00.
  • La probele scrise ale evaluării naționale elevii primesc subiectele în formă de broșură, putând să solicite şi pagini suplimentare dacă este cazul.
  • Timpul de lucru pentru completarea casetei de identificare este de 15 minute; timpul efectiv de lucru pentru fiecare probă scrisă este de 120 de minute și începe după completarea casetei de identificare.
  • La proba de limba română şi/sau maternă, un răspuns completat în căsuța de răspuns poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală a literei scrise în căsuță și scrierea în dreapta căsuței a literei asociate răspunsului considerat corect.
  • La proba de limba română şi/sau maternă, un răspuns care constă ȋn marcarea cu X a unei opțiuni poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală a marcajului X și marcarea cu X a răspunsului considerat corect.
  • La proba de limba română şi/sau maternă sunt permise sublinierile pe text cu creion sau stilou/pix de culoare albastră, în cazul itemilor care vizează sintaxa frazei, nu se consideră semn particular delimitarea propozițiilor în frază.
  • La proba de matematică, un răspuns de la Subiectul I sau de la Subiectul II poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală și încercuirea altui răspuns considerat corect.
  • La figurile de la proba de matematică sunt permise marcajele pe figură și completarea figurilor cu creion sau stilou/pix de culoare albastră.
  • La proba de matematică este permisă realizarea unor figuri geometrice (cu creion sau stilou/pix de culoare albastră) în spațiul pus la dispoziție pentru rezolvarea problemelor.”

Inspectoratul Școlar Județean Iași va monitoriza fiecare unitate de învățământ care va constitui centru de examen, respectiv centru de evaluare, astfel încât să fie respectate, pe de o parte, principiile de corectitudine a evaluării și de acordare a șanselor egale pentru toți candidații, iar pe de altă parte, toate normele impuse de contextul epidemiologic actual, în vederea asigurării condițiilor de igienă pentru protejarea stării de sănătate a elevilor și a cadrelor didactice.

Adauga un comentariu