Economic Local

Trei firme se oferă să asfalteze drumurile sparte de compania ApaVital! Contractul are o valoare de 350.000 de euro

Publicat: 19 apr. 2021
Sediul ApaVital din Iași
Drumurile afectate de lucrările ApaVital vor fi asfaltate

Lucrările de asfaltare vor fi realizate după evaluarea ofertelor depuse din partea mai multor firme de construcții. ApaVital intenționează să readucă drumurile la forma inițială, acolo unde s-au realizat lucrări de investiții. Sunt incluse străzi din municipiul Iași și municipiul Pașcani

Compania de apă-canal continuă campania de achiziții publice. Recent, ApaVital SA a lansat o licitație pentru refacerea sistemului rutier afectat de intervențiile realizate la rețelele de distribuție a apei potabile și a canalizării. Valoarea estimată a lucrărilor este de 1.643.399 lei, fără TVA, aproape 350.000 de euro. La procedură au fost depuse 3 oferte din partea societăților Stef Invest SRL, Citadin SA, firma de asfaltări a Primăriei Iași, și Vam Sofi Trans SRL. Ofertele au intrat în etapa de evaluare financiară.

„Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții. Executantul trebuie să obțină toate autorizațiile, aprobările și formele legale necesare executării lucrărilor ce fac obiectul contractului”, se arată în caietul de sarcini.

Comisia de evaluarea va alege oferta cu prețul cel mai mic. ApaVital a lansat și proceduri pentru achiziția de echipamente.

Lucrările vor viza tronsoane din municipiul Iași și din municipiul Pașcani

Pe raza muncipiului Iași vor fi realizate lucrări de refacere a sistemului rutier de tip foarte greu, greu, mediu și ușor. Totodată, se va reface stratul de uzură cu grosimea de 4 – 5 centimetri. Suprafața totală vizată este de 8.400 de metri pătrați.

„În funcție de necesitățile concrete, cantitățile vor putea fi diminuate sau transferate de la o poziție de lucrări la alta, fără a modifica valoarea totală (se va diminua cantitatea la o poziție și suplimenta la alta). Amplasamentele pentru refacere vor fi precizate de beneficiar prin comandă și vor fi preluate de executant conform metodologiei tehnologice ce trebuie respectată în cadrul lucrărilor premergătoare refacerii sistemului rutier”, se arată în documentația procedurii.

Aceleași intervenții vor fi realizate și în municipiul Pașcani, dar și în comunele înconjurătoare. Suprafața afectată de lucrări este de 680 de metri pătrați. Vor fi acoperite zone ca Moțca, Hărmănești, Todirești, Stolniceni-Prăjescu, Mogoșești-Siret, Lespezi, Ciohorăni, Miroslovești, Mircești, Hălăucești, Sirețel, Al.I. Cuza și Ruginoasa.

ApaVital cheltuie 800.000 de euro pe serviciile de pază cu o durată de 12 luni

Totodată, compania de apă-canal a lansat și licitația pentru achiziția serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecție a persoanelor ce aparțin societății. La procedură au fost depuse mai multe oferte din partea următoarelor societăți: Sheriff Guard Protection SRL, Romold SRL, Nord – Est Security Force SRL, P.S.G. One SRL, Akyle Security SRL, asocierea SGPI Security Force SRL – TMG guard SRL, asocierea S.M.B. SRL – Romanian Security Systems SRL. Valoarea estimată a contractului este de 3.657.923 lei, fără TVA, aproape 800.000 de euro.

Procedura este împărțită în două loturi: obiectivele din județul Iași și din județul Neamț. Agenții de pază vor fi dotați cu câini de patrulare, stație radio și mijloace de apărare etc. Obiectivele din zona Timișești se întind pe o suprafață de 5.620 metri, în zona satelor Plăieșu – Tmișești – Zvoronești. În privința lotului din județul Iași, necesarul constă în 25 de posturi de pază. Pe parcursul contractului, ce sa va desfășura timp de 12 luni, agenții vor presta 171.125 ore. Totodată, va fi asigurată și protecția reprezentanților ApaVital SA. În 2020, ApaVital a încheiat contractul de pază cu societatea Nord – Est Security SRL.

Adauga un comentariu