News Flash:

Un fost ofiter al armatei romane acuza Justitia ieseana de nedreptate

18 Octombrie 1999
1165 Vizualizari | 0 Comentarii
•Vasile Gheorghiu afirma ca si-a pierdut casa datorita unor falsuri grosolane •Aceste falsuri - sustine batrinul - au fost considerate acte in regula de toate instantele "Nici in comunism n-am putut asista la asa ceva!" Un fost ofiter al armatei regale romane, Vasile Gheorghiu, acuza ca, din cauza unor erori de interpretare, Justitia ieseana l-a privat de anumite drepturi de proprietate. El afirma ca, folosindu-se de legile noi, instantele iesene care au judecat un litigiu din familia sa au facut nedreptati pe care nu le-a simtit nici pe vremea lui Ceausescu: "Nici in comunism n-am putut asista la asa ceva! Este o cauza care a fost judecata nedrept; au fost incalcate grosolan si abuziv drepturilor mele prevazute in Constitutia Romaniei (art. 41, al. 1, 2, 3 si 7) si care se refera la iesirea din indiviziune asupra masei succesorale ramasa de pe urma tatalui notru, Gheorghiu Gh. Vasile, decedat in 1978. Masa succesorala se compune, conform certificatului de mostenitor nr. 308/1979, conexat cu dosarul 554/1979, dintr-o casa construita din pamint in anul 1918 si 250 mp teren construit si neconstruit, pe care se afla casa, teren dobindit de tatal nostru prin mostenire de la defunctii lui parinti. Casa are o suprafata utila de 75 mp. Mostenitorii de drept ai acestei mase succesorale sint 5 frati: Gheorghiu V. Vasile, Gheorghiu V. Adrian (decedat), Gheorghiu V. Ion, Gheorghiu V. Maria si Avadanii Aspazia (decedata). Sora mea, Avadanii Aspazia, mi-a vindut cota ei de mostenire (1/5 dinmasa succesorala) prin contractul de vinzare-cumparare autentificat sub nr. 89697/1991 de Notariatul de Stat Iasi. Aceasta vinzare-cumparare a avut loc inainte de inceperea judecatii acestei cauze", ne-a explicat Vasile Gheorghiu. "Nu au fost luate in considerare actele depuse de mine" "Ulterior, sora mea, Gheorghiu V. Maria a chemat in judecata pe toti mostenitorii, solicitind iesirea din indiviziune asupra masei succesorale in cauza, cu atribuirea acesteia in intregime ei. Ea a motivat ca masa succesorala se compune din casa si un teren in suprafata de 1.000 mp si nu de 250 mp, cum se prevede in certificatul de mostenitor. Ea a depus la dosarul cauzei doua acte: adresa 961/07.08.1994 a Consiliului Local Aroneanu si un extras din registrul agricol din anul 1959 ce are un numar de inregistrare fals si anume nr. 1553/18.03.1001, extras care nu prezinta semnatura autorizata si stampila institutiei emitente. Prin sentinta civila 5397/20.05.1006 (dosar 13955/1991) a Judecatoriei Iasi, s-a atribuit reclamantei 1.000 mp si casa. Am declarat apel impotriva aceste sentinte, criticind hotarirea instantei cu privire la gresita stabilire a masei succesorale si atribuirea imobilului reclamantei Gheorghiu V. Maria, depunind acte oficiale din care rezulta contrariul celor sustinute de reclamanta. Apelul a fost respins. Am declarat apoi recurs impotriva sentintei civile si a deciziei de respingere a apelului, intrucit acestea sint total gresite, instantele interpretind gresit legile (DL 42/90, L 18/91, Constitutia Romaniei art. 41 etc) si neluind in considerare actele oficiale depuse de mine. Au fost incalcate dispozitiile art. 304 pct. 11 b Cod de Procedura Civila. Hotaririle respective se intemeiaza pe o grava greseala ce decurge dintr-o apreciere eronata a probelor si a dispozitiilor art. 304 pct. 7 CPC, in sensul ca nu cuprind motivele care sa justifice hotaririle date". "Decretul Lege 42 si Legea 18 au fost gresit aplicate!" Vasile Gheorghiu a aratat, in continuare: "In ce priveste stabilirea suprafetei de 1.000 mp ca facind parte din masa succesorala, instantele au ignorat toate actele depuse de mine la dosar. Iata cum motiveaza instanta de fond in sentinta civila 5397/20.05.1996 a Judecatoriei Iasi: xPotrivit certificatului de mostenitor 554/79 (n.n. certificatul are nr. 308/79 si este conexat cu dosarul 554/79 !!!) eliberat de Notariatul de Stat, coroborat cu adresa 961/07.08.1994 a Consiliului Local Aroneanu, ce releva situatia juridica a terenului aferent casei de locuit sub incidenta DL 42/90, instanta va retine ca masa succesorala (...) teren aferent imobilului casa de locuit in suprafata de 1.000 mp (...)x. Aceasta adresa 961 a CL Aroneanu trebuie ignorata, tinind cont ca aceasta contrazice actele legale intocmite cu privire la mostenire si din care rezulta contrariul celor sustinute in adresa respectiva. Apoi, DL 42/90 si L 18/91 nu sint aplicabile deoarece: 1. Casa in cauza a fost construita in 1918 de catre Gheorghiu Gh. Vasile, tatal nostru, pe un teren mostenit de la parintii lui, teren care nu a apartinut niciodata CAP Aroneanu, ci a fost in permanenta proprietatea particulara a lui Gheorghiu Gh. Vasile, pina in anul 1978, an in care a decedat. 2. In 1990, reclamanta Gheorghiu V. Maria nu era detinatorul casei si al terenului aferent acesteia, in suprafata de 250 mp (conditie ceruta de Dl 42/90, art. 8). Exista si o adresa a CL Aroneanu (1772/06.01.1995) care precizeaza ca Gheorghiu V. Maria a folosit pina in anul 1990 casa si cei 250 mp in cota indiviza. Instanta a ignorat aceasta adresa. 3. Terenul din jurul casei, in suprafata de 7500 mp (suprafata ce excede cei 250 mp construiti si neconstruiti) este proprietatea particulara a lui Gheorghiu V. Vasile, Gheorghiu V. Adrian si Gheorghiu V. Ion, incepind din anul 1959. Acest teren nu a facut obiectul DL 42/90 sau a L 18/91 deoarece acesta a fost in permanenta in posesia celor trei proprietari particulari (fiecare detinind 2.500 mp - loc de casa), fapt dovedit de adeverinta nr. 9/07.01.1998 a Primariei Aroneanu. Deci marirea suprafetei aferente casei de locuit de la 250 mp la 1.000 mp nu se putea face deoarece diferenta de 750 mp ar trebui luata din proprietatea mea de 2500 mp, aflata imprejurul casei si a terenului de 250 mp. 4. Terenurile in cauza nu au fost niciodata in patrimoniul CAP Aroneanu. In ce priveste Tribunalul Iasi, acesta isi motiveaza decizia civila 1006/30.05.1997, de respingere a apelului, astfel: xAstfel este dovedit cert ca terenul aferent casei de locuit - bun succesoral - este de 1.000 mp teren, astfel cum rezulta din inscrisurile depuse la dosarul cauzei si care a fost reconstituit ca atare, ca efect al aplicarii L 18/91". "Alte interpretari ciudate ale legii..." "Aceste acte nu exista iar L 18/91 nu este aplicabila in acest caz. Precizez ca nu exista nici un act oficial, titlu de proprietate, adeverinta de punere in posesie sau cerere de reconstituire a dreptului de proprietate referitor la acest teren de 1000 mp a reclamantei Gheorghiu V. Maria. Adresa 961/1994 a CL Aroneanu are ca baza inscrierea in anul 1990 in registrul agricol la pozitia lui Gheorghiu V. Maria a suprafetei de 1.000 mp la rubrica curti si cladiri, inscriere care s-a facut din ordinul primarului de atunci, Ailincai Maria, in mod ilegal, deoarece terenul era proprietate particulara din 1959 iar Gheorghiu V. Maria nu era proprietara unica a casei, deci nu se putea aplica nici DL 42/90 si nici L 18/91. In acest caz, adresa respectiva devine nula". Falsuri in cascada "Mai precizez ca Ailincai Maria si Girlea Stefan (unicul fiu al lui Gheorghiu V. Maria) sint cercetati pentru savirsirea infractiunilor de fals, uz de fals si fals intelectual in dosarul 1460/P/1997 al Parchetului de pe linga Judecatoria Iasi. Aceste infractiuni au fost deja stabilite Politia Municipiului Iasi, Biroul Criminalistic (raport de constatare tehnico-stiintific nr. 90/22.05.1997) si au fost confirmate in referatul intocmit de Sectia a III-a a Politiei Municipiului Iasi, cu nr. 256744/1997. Aceste doua falsuri au condus la emiterea a doua titluri de proprietate de 1.000 mp pentru Girlea stefan (TP 4570/09.02.1994) si de 3.000 mp pentru Gheorghiu V. Maria (TP 4380/17.08.1993). Suprafata totala de 4.000 mp a acestor doua titluri de proprietate a fost luata in mod abuziv (datorita falsurilor), tot din proprietatile din 1959 ale lui Gheorghiu V. Vasile si Gheorghiu V. Adrian, situate in jurul casei in cauza. Aceste doua titluri de proprietate urmeaza sa fie anulate pintr-o hotarire judecatoreasca (exista dosarul 14779/96 la Judecatoria Iasi). Adeverinta 297/1991 are urmatorul continut: xSe adevereste prin prezenta ca Gheorghiu V. Maria este membra CAP a unitatii noastre si adunarea generala a unitatii noastre i-a atribuit in anul 1990 lot in folosinta suprafata de 0,5 ha linga casa proprietate cf. DL 42/90x. Aceasta adeverinta este un fals intelectual: CAP Aroneanu nu putea atribui lui Gheorghiu V. Maria ca lot in folosinta suprafata de 0,5 ha linga casa parinteasca din urmatoarele motive: terenul nu era in patrimoniul CAP, ci proprietate particulara; in 1990 casa nu era in proprietatea lui Gheorghiu V. Maria; DL 42/90 nu era aplicabil in acest caz". "Au fost luate in considerare xactex care nu sint oficiale!" "De asemenea, expertiza efectuata de ing. Suhan Mihai a avut ca baza pentru stabilirea suprafetei de 1.000 mp actul xExtras din registrul agricol din 1959x, inregistrat cu nr. 1553/18.03.1991, care nu este un document oficial pentru ca nu are semnatura autorizata si nici stampila institutiei care l-a emis. La termenul respectiv, acest xacta a fost contestat de mine si a fost depusa la dosarul cauzei adresa 1355/16.09.1994 a CL Aroneanu care arata ca acest act inregistrat cu nr. 1553/18.03.1991 nu a fost semnat de aceasta institutie. Cu toate acestea, acesta este depus in sedinta de fond la recurs de catre avocatul partii adverse iar instanta il foloseste ca argument pentru sustinerea hotaririi luate (folosind ca argument expertiza). Ma intreb de ce? De retinut faptul ca pe tot parcursul judecarii acestei cauze, reclamanta Gheorghiu V. Maria nu a putut face dovada cu acte legale ca i s-a atribuit si a fost pusa in posesia suprafetei de 1.000 mp. Nu a facut nici dovada cu acte legale unde este situata aceasta suprafata de teren, ce cote topometrice si vecini are. Aceste dovezi nu au mai putut fi fabricate, deoarece precizarea exacta in teritoriu cu vecini si cote topometrice ar fi indicat clar ca din suprafata de 1.000 mp, 750 mp se suprapun peste proprietatea mea, pe care o stapinesc neintrerupt din anul 1959". "Instanta imi incalca drepturile prevazute de Constitutie!" "In ce priveste atribuirea intregii mase succesorale lui Gheorghiu V. Maria, consider ca aceasta hotarire este gresita. Eu sint proprietar pentru cota de 1/5 din imobil si 250 mp teren aferent imobilului, prin cumparare de la sora mea Avadanii Aspazia. Aceasta situatie a fost stabilita si de instanta de fond, dar fara a se retine consecinta juridica respectiva. Prin atribuirea intregii mase succesorale lui Gheorghiu V. Maria, deci si a cotei de 1/5 care este proprietatea mea, instanta imi incalca drepturile prevazute de Constitutia Romaniei - art. 41, al. 1, 2, 3 si 7. Incepind cu iarna anului 1989, reclamanta Gheorghiu V. Maria a parasit de buna voie casa parinteasca, ea mutindu-se in vila cu 8 camere a unicului ei fiu, Girlea Stefan, aflata la 10 m de casa in cauza. Ea a fost nevoita sa paraseasca aceasta locuinta datorita gradului inaintat de degradare al casei, datorita faptului ca nu are nici un venit cit si pentru faptul ca era si este grav bolnava (are 84 de ani si are implant cardiostimulator), neputindu-se ingriji pe sine, dar nici locuinta. Incepind cu 1990, eu impreuna cu familia mea locuiesc efectiv in Aroneanu in casa in litigiu, lucru confirmat de adresa Postului de Politie Aroneanu. Am pus bazele unei noi gospodarii in Aroneanu, care a necesitat o investitie evaluata acum la mai multe zeci de milioane de lei: am readus casa in litigiu la parametrii normali de locuit decent, am refacut sobe si hornuri din caramida, am reparat acoperisul din tabla, am refacut, completat si dublat ferestrele casei, am revopsit timplaria. Acum, astept sa fiu dat afara din casa pe care am refacut-o si asupra careia am dreptul la o cota de 17/40!" "Nu am utilizat falsuri", explica Stefan Girlea Partea adversa, Stefan Girlea ne-a explicat, la rindul sau, punctul sau de vedere: "Mama a locuit in acea casa pina in 1994, cind a venit acest frate al ei de la Iasi. A batut-o si a dat-o afara din casa. A fost si proces. Ei nu i-au mai poermis sa intre in casa. Era totusi cota indiviza, mostenire, nu aveau dreptul s-o alunge. Ei au vrut totul, dar instanta i-a dat casa mamei, pentru ca nu are unde sta. Cit despre teren, in arhivele Primariei, gospodaria lui Vasile Gheorghiu, bunicul si nu unchiul meu, cuprinde 0,1 ha curti, deci teren in jurul casei. Asa ca s-a revenit la ideea de 1.000 mp. Deja, in 1959, era de 1.000 metri patrati. Apoi, ei sustin ca au teren aici, la Aroneanu. Eu am cautat in arhiva si am vazut ca nu exista. Ei au refuzat sa primeasca terenul, pentru ca ii dadea afara din serviciu daca-l primeau. Bunicul i-a dat mamei teren, i-a dat un lot. A mai primit si fratele mamei de la Bucuresti un lot si asta e tot. In ce priveste falsurile reclamate de unchiul meu, nici nu poate fi vorba de asa ceva. Instanta a stabilit ca sint modificari si nu falsuri. Nu modificari facute de o persoana neautorizata, ci de una autorizata. A fost, de fapt, o punere de acord a registrului agricol cu celelalte acte de arhiva. Ancheta cu privire la aceste asa-zise falsuri s-a stins de citiva ani si nu am fost gasit vinovat". Citeva precizari 1. Documentul eliberat de Consiliul Local Aroneanu, utilizat de Stefan Girlea pentru a demonstra ca terenul de linga casa al bunicului sau era de 0,1 ha, adeverinta 1553, nu este semnat decit de agentul agricol, nu are stampila rotunda a Primariei sau a Consiliului Local Aroneanu si, in plus, nu figureaza in registrul de intrari-iesiri acte al Primariei. Dovada raspunsul CL Aroneanu catre Vasile Gheorghiu: "Actul inregistrat la nr. 1553/18.03.1991 (...) nu se afla in arhiva institutiei noastre si din verificarile facute se constata ca nu este emanat de la aceasta institutie (...)". 2. Extras din rezolutia Parchetului cu privire la falsurile denuntate de Vasile Gheorghiu: "Fata de cele de mai sus si avindu-se in vedere faptul ca aceste falsuri au fost comise in anul 1991 si 1992, fapt pentru care a intervenit prescriptia raspunderii penale, in temeiul art. 228 al. 4 si art. 10 lit. g din CPP PROPUN A NU SE INCEPE URMxRIREA PENALx IN CAUZx". 3. Un act oficial si, cu atit mai mult, un registru agricol, avind un regim deosebit, nu admite modificari decit in baza unor normative foarte clare. Daca este neaparata nevoie de o punere de acord a unui document cu un altul, prin modificarea datelor inscrise in registrul agricol, datele ce urmeaza a fi modificate se taie cu o singura linie, se inscrie alaturi valoarea reala, se pune data, semnatura celui care a facut modificarea si se stampileaza. Nimic din toate acestea nu a fost facut in cazul modificarilor reclamate de Vasile Gheorghiu. In loc de concluzii Intre timp, familia Gheorghiu a trebuit sa paraseasca imobilul cu pricina, fiind nevoita sa se refugieze intr-un hambar din gospodaria anexa, doar cu titlu provizoriu insa. Ea va fi scoasa si de aici si, daca doreste sa aiba o baza de habitatie in Aroneanu, va trebui sa construiasca o casa sau o coliba pe suprafata de teren care i-a ramas, in prezent cultivata cu vita de vie. Considerindu-se victima unei imense nedreptati, Vasile Gheorghiu este hotarit sa lupte pina la capat pentru drepturile sale. El a comunicat in scris presedintelui Constantinescu, profitind de vizita acestuia la Iasi, despre ceea ce considera a fi cea mai mare nedreptate de care a avut vreodata parte, sperind in receptivitatea sefului statului, mai ales in urma apelului facut catre populatie spre a i se semnala abuzurile si incalcarile legii. Vasile Gheorghiu se va adresa si Consiliului Superior al Magistraturii, aratind de ce considera el ca judecatorii "nu si-au facut datoria". "Sint hotarit sa ii actionez in judecata pentru a-mi recupera bunurile de care acestia, prin hotaririle luate, m-au deposedat", ne-a spus Gheorghiu. Acesta este decis sa continuie lupta chiar in afara granitelor tarii, adresindu-se, daca va fi cazul, Tribunalului European al Drepturilor Omului de la Bruxelles sau, dupa caz, Curtii Internationale de la Haga. Sorin CHIRIAC
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1342 (s) | 22 queries | Mysql time :0.022750 (s)