Stiri si curiozitati

Unde se scrie destinatarul pe plic: Cum să completezi corect datele

Publicat: 07 apr. 2021
cutie poștală și mai multe plicuri
Adresele expeditorului şi destinatarului se înscriu pe lungimea coletului sau plicului

Tehnologia permite astăzi să poți intra în contact instant cu o persoană, prin mesaj scris sau chiar prin apel video. În cazul în care trebuie să ai o comunicare oficială, atunci trebuie să trimiți un plic, iar pentru astas trebuie să știi unde se scrie destinatarul pe plic și expeditorul.

La un plic trimis prin poștă trebuie completat cine este destinatarul și cine este expeditorul. Destinatar este persoana sau entitatea care primeşte prin poştă, prin curierat sau prin mesageria vocală o scrisoare, un colet sau un mesaj de la expeditor.

Spre deosebire de poșta electronic, unde pot fi trecute mai multe persoane ca destinatari, pe plicuri sau pe colete, trebuie trecută adresa unui singur destinatar şi a unui singur expeditor. Adresele se înscriu citeţ, corect şi complet. Este recomandat ca la scrierea adresei destinatarului şi expeditorului să nu se folsoească instrumente de scris care se pot şterge ușor, precum creionul, sau care nu asigură o imprimare de calitate.

Adresele expeditorului şi destinatarului se înscriu pe lungimea coletului sau plicului, paralel cu latura cea mai lungă a trimiterii poştale. Acestea se scriu fără spaţii şi fără a distanţa literele.

La scrierea adreselor destinatarului şi expeditorului se face folosind litere latine. Pentru a nu apărea dubii legate de adresă se recoamndă să nu fie făcute fără ştersături, corecturi sau îngroşări ale înscrisurilor.

În cazul în care destinatarul plicului sau a coletului se află într-o ţară în care nu sunt utilizate caracterele latine se recomandă ca adresa acestuia să fie redactată şi în caracterele respective.

Unde se scrie destinatarul pe plic

Pentru plicurile sau coletele trimsie la o adresă din România, pe primu lrând se trece numele și prenumele destinatarului. În cazul în care destinatarul este o persoană juridică se recomandă să fie scrisă denumirea întreagă, fără a folosi prescurtări.

Pe rândul al doilea se trece strada, bulevardul, aleea sau calea, numărul de imobil sau de bloc, scara, etajul și apartamentul.

Pe rândul al treilea, se trece codul poştal şi localitatea. Se recomandă ca acestea să fie scrise cu majuscule. În cazul în care plicul sau coletul este trimis în zona rurală, este indicat ca numele localității să fie urmată de denumirea comunei din care face parte.

Pe rândul al patrulea se trece judeţul sau sectorul, î ncazul Bucureștiului.

Încazul în care localitatea este reşedinţă de judeţ şi corespunde ca denumire cu cea a judeţului din care face parte, judeţul nu se mai înscrie.

În cazul în care plicul sau coletul este trimis dintr-o altă țară, pe rândul al cincilea se trece cuvântul „România“, scris cu majuscule, de obicei.

Pentru trimiterile externe, adresa destinatarului se înscrie exact în formatul utilizat în ţara respectivă şi nu în formatul intern din România.

Expeditor pe plic sau colet: Ce date trebuie trecute

Expeditorul este persoana sau entitatea care trimite prin poştă, prin curierat sau prin mesageria vocală o scrisoare, un colet sau un mesaj către destinatar.

Pe primul rând se trece numele și prenumele, fără prescurtări în cazul în care expeditorul este o persoană juridică.

Pe rândul al doilea este trecută adresa, cuprinzând strada, bulevardul, aleea sau calea, numărul de imobil sau de bloc, scara, etajul și apartamentul, dacă este cazul.

Pe rândul al treilea, se scrie codul poştal şi localitatea. În cazul în care expeditorul este din mediul rural se trece localitatea, urmată de denumirea comunei din care face parte.

Pe rândul al patrulea, este trecut judeţul sau sectorul, în cazul Bucureștiului. La fel ca la destinatar, dacă localitatea este reşedinţă de judeţ şi corespunde ca denumire cu cea a judeţului din care face parte, judeţul nu se mai înscrie.

Pe ultimul rând se scrie țara expeditorului, cu majuscule, cu mențiunea că în cazul în care adresa expeditorului este din străinătate se înscrie în formatul intern din România.

Adauga un comentariu