Eveniment-Social

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași va realiza un Centru Suport pentru elaborarea și implementarea proiectelor de cercetare-dezvoltare cu finanțare internațională în domeniul tehnologiilor noi și emergente

Publicat: 28 mai 2020
Sala de laborator, cu cercetători, din cadrul Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași, cu microscoape
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași

Universitatea Tehnică – TUIAȘI „Gheorghe Asachi” din Iași va realiza un nou Centru Suport pentru elaborarea și implementarea proiectelor de cercetare-dezvoltare cu finanțare internațională în domeniul tehnologiilor noi și emergente. Valoarea totală a proiectului este 3.024.312,74 lei, din care finanțare nerambursabilă 2.999.812,74 lei. Obiectivul general este creșterea gradului de participare și a ratei de succes a organizațiilor de cercetare și a întreprinderilor din Regiunea Nord-Est la inițiativele sau programele europene (în particular Orizont2020) ori internaționale

Universitatea Tehnică (TUIAȘI) „Gheorghe Asachi” din Iași va realiza un nou Centru Suport pentru elaborarea și implementarea proiectelor de cercetare-dezvoltare cu finanțare internațională în domeniul tehnologiilor noi și emergente. Valoarea totală a proiectului este 3.024.312,74 lei, din care finanțare nerambursabilă 2.999.812,74 lei.

Centru Suport pentru elaborarea și implementarea proiectelor de cercetare-dezvoltare, la Universitatea Tehnică din Iași

Astfel, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, în calitate de beneficiar, implementează începând cu data de 01.05.2020 proiectul cu titlul „ACCESS2020 – Centru Suport pentru elaborarea și implementarea proiectelor de cercetare-dezvoltare cu finanțare internațională în domeniul tehnologiilor noi și emergente”.

„Obiectivul general al ACCESS2020 este creșterea gradului de participare și a ratei de succes a organizațiilor de cercetare și a întreprinderilor din Regiunea Nord-Est la inițiativele sau programele europene (în particular Orizont2020) ori internaționale, prin crearea unui Centru Suport pentru Proiecte de Cercetare-Dezvoltare Internaționale în Domeniul Tehnologiilor Noi și Emergente în cadrul Universității Tehnice «Gheorghe Asachi» din Iași”, au reliefat oficialii TUIAȘI.

Care sunt rezultatele anticipate în urma derulării proiectului ce vizează implementarea proiectelor de cercetare-dezvoltare!

În acest context, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, în calitate de beneficiar, urmărește o serie de rezultate axate pe zona implementării proiectelor de cercetare-dezvoltare.

„Se dorește implementarea cu succes a Centrului Suport ACCESS2020 și asigurarea tuturor condițiilor necesare pentru funcționarea sa; Depunerea unui număr minim de 20 propuneri de proiecte internaționale CDI; Obținerea finanțării și asigurarea implementării pentru un număr minim de 4 proiecte internaționale CDI depuse de consorții care includ organizații de cercetare și întreprinderi din regiunea Nord-Est; Sprijinirea unui număr de minimum 10 IMM-uri inovatoare din regiunea Nord-Est pentru participarea la propuneri de proiecte internaționale CDI în cadrul competițiilor deschise pe durata proiectului”, au mai dezvltat cei de la Universitatea Tehnică din Iași.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. Directorul activității ce va duce la un Centru Suport pentru elaborarea și implementarea proiectelor de cercetare-dezvoltare cu finanțare internațională în domeniul tehnologiilor noi și emergente este conf. univ. dr. ing. Nicolae Lucanu. De reamintit că, în ultimii ani, Universitatea Tehnică a inițiat și obținut finanțare și pentru alte proiecte, fie cu finanțare națională, dar și internațională, ce au vizat resursa umană sau modernizarea infrastructurii de cercetare și pentru procesul didactic. Ultimele dintre ele sunt legate de refacerea și modernizarea corpurilor de clădiri ale unor importante facultăți precum: Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată sau de Design Industrial și Managementul Afacerilor.

Adauga un comentariu