Eveniment-Social

Vin banii pentru doctoranzii de la Cuza

Publicat: 09 mart. 2010
1

Astazi, incepand cu ora 14.00, se desfasoara lansarea oficiala a proiectului de burse doctorale „Studii doctorale: portal spre o cariera de excelenta în cercetare si societatea cunoasterii” în Aula Mihai Eminescu a Universitatii Al. I. Cuza (UAIC), Corpul A, etaj doi. Proiectul se adreseaza doctoranzilor cu frecventa la zi înmatriculati în anul I, în anul universitar 2009-2010. Sub egida „Investeste in oameni”, finantat din Fondul Social European, respectiv prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), proiectul are ca beneficiar UAIC. Institutia academica ieseana deruleaza astfel, începand cu data de 1 martie 2010, în parteneriat cu Universitatea din Bucuresti (UBB) si Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Tehnica Iasi, intregul proiect destinat doctoranzilor. Valoarea asistentei financiare, nerambursabila, fiind de 15.848.658 lei. Proiectul se înscrie în Axa prioritara 1 „Educatia si formarea profesionala în sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, cu o perioada de implementare a proiectului de 36 luni, de la 1 martie 2010 pana la 28 februarie 2013. Obiectivul general al proiectului consta în cresterea atractivitatii si motivatiei pentru cariera în cercetare, prin sprijinirea doctoranzilor si îmbunatatirea mobilitatii acestora pe durata ciclului doctoral. Obiectivele specifice vizate sunt: cresterea gradului de atractivitate a celor mai buni absolventi spre cariera de cercetare, cresterea calitatii activitatilor doctoranzilor prin sprijinul financiar si mobilitatile oferite, cresterea ratei de participare a tinerilor în formarea initiala pentru o cariera de cercetare, cel putin la nivelul de calitate propus de modelele de buna practica din spatiul european si crearea cadrului favorabil pentru diseminarea si valorificarea rezultatelor cercetarii. Grupul tinta al proiectului este reprezentat de 180 de doctoranzi cu frecventa la zi, înmatriculati în anul I de studii doctorale în anul universitar 2009 – 2010 si, lunar, fiecare tanar cercetator va beneficia de o bursa in valoare de 1.850 lei.

Adauga un comentariu