Local

Votul prin urna specială în municipiul Iași. Cine poate vota?

Publicat: 25 sept. 2020
urnă mobilă
Urnă mobilă pentru alegerile locale 2020

Duminică, 27 septembrie 2020, au loc alegerile locale pe teritoriul României. Astfel, votul cu urna mobila va fi destinată doar persoanelor care nu pot ajunge la secţia de votare.

1. Persoanele care nu se pot deplasa la sediul secției de votare, din cauză de boală
sau invaliditate (persoanele carantinate/izolate);
2. Persoanele internate în spital sau cele aflate în căminele de bătrâni;
3. Deținuții din penitenciare – care nu și-au pierdut dreptul de a alege;
4. Cei aflați în arestul Inspectoratului Județean de Poliție/arestați la domiciliu.

Cum se procedează dacă persoanele vizate au domiciliul pe raza municipiului Iaşi

Se formulează o cerere însoțită de acte medicale sau orice alte înscrisuri din care să rezulte starea de boală sau invaliditate (persoanele aflate în carantină / izolare și nu au aceste acte pot, de asemenea, să facă cererea).

Cererea va cuprinde numele şi prenumele, CNP-ul, seria și nr. actului de identitate, domiciliul, data și semnătura olografă a persoanei respective.

Cei aflați în stabilimentele de mai sus vor fi înscriși înr-un tabel ce va fi depus prin grija conducătorilor unităților respective, la sediul birourilor secțiilor de votare arondate.

Cererea se depune prin intermediul oricărei persoane, între orele 18.00-20.00, în ziua de 26.09.2020, la sediul secțiilor de votare, la care este arondat alegătorul, potrivit Oanei Monica Dămian, preşedinte BEC judeţul Iaşi.

Măsuri speciale de protecţie în contextul pandemiei de COVID-19

Pentru ziua votului au fost dispuse de către autorităţile competente o serie de măsuri speciale de protecţie în contextul pandemiei de COVID-19.

* Conform regulilor de protecţie sanitară, se vor stabili circuite separate de intrare şi de ieşire în sediul secţiei de votare şi în localul de vot, dacă spaţiile destinate secţiilor de vot permit acest lucru.

* Accesul în localul de vot se va face eşalonat, astfel încât în sala unde se votează să nu fie prezenţi, în acelaşi timp, mai mult de 5 alegători şi să se respecte distanţarea de minimum 1 metru între persoane.

* Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau locţiitorul acestuia, după caz, se va asigura că numărul total al persoanelor care sunt prezente în acelaşi timp în localul de vot, exceptând alegătorii, nu va fi mai mare de 15.

* Alegătorii sunt obligaţi să îşi dezinfecteze mâinile la intrarea în sediul secţiei de votare şi localul de vot, dar şi la ieşire. În fiecare secţie vor fi puse la dispoziţie flacoane cu dezinfectant.

* De asemenea, la intrarea în secţie, alegătorilor li se va măsura temperatura.

* În cazul în care un alegător este febril sau prezintă simptome respiratorii evidente se va organiza accesul prioritizat al acestuia în localul de vot şi se vor lua măsuri pentru ca acesta să petreacă cât mai puţin timp în interiorul secţiei. După finalizarea procedurilor de votare, alegătorul va fi condus în afara sediului secţiei de votare, iar cabina de vot va fi dezinfectată.

* Toţi participanţii la procesul electoral trebuie să poarte masca de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gură, pe toată perioada în care se află în sediul secţiei de votare şi în localul de vot.

* În interiorul secţiei de vot se va evita contactul fizic cu membrii biroului electoral şi cu operatorul de calculator.

* Pentru preluarea datelor de identificare în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, alegătorul va fi instruit cu privire la modul de poziţionare a actului de identitate sau a documentului de identitate în suportul terminalului informatic.

* Dacă acest lucru nu este posibil, această procedură va fi realizată de operatorul de calculator, care ulterior îşi va dezinfecta mâinile.

* În vederea identificării, alegătorul îşi va îndepărta mască pentru scurt timp, păstrând o distanţă de minimum un metru şi jumătate faţă de operatorul de calculator.

* Buletinele de vot, ştampila cu menţiunea VOTAT şi pixurile ce vor fi utilizate de către alegători pentru semnare în lista electorală trebuie dispuse astfel încât alegătorul să le poată prelua singur, fără a avea contact direct cu membrii biroului electoral al secţiei de votare.

* După exercitarea dreptului de vot, alegătorul îşi va aplica singur, la indicaţia şi sub supravegherea membrilor biroului electoral al secţiei de votare, timbrul autocolant ori ştampila cu menţiunea VOTAT, după caz, pe actul de identitate sau pe documentul de identitate.

* Regulile de protecţie sanitară trebuie respectate şi în cazul exercitării dreptului la vot prin intermediul urnei speciale.

Persoanele care nu respectă măsurile de protecţie sanitară stabilite pentru ziua votului pot primi amendă cuprinsă între 500 şi 2.500 lei.

Adauga un comentariu