Sisteme de operare

Windows 7 este cel mai utilizat sistem de operare din lume

Publicat: 14 oct. 2011

Windows 7 a reu?it unde Vista a dat gre?, devansând b?trânul Windows XP ?i la capitolul cotei de pia??, ajungând în mod oficial cel mai utilizat sistem de operare din lume.

Înc? de la lansare, Windows 7 a fost un mare succes pentru Microsoft, ?tergând practic cu buretele e?ecul înregistrat de companie cu Windows Vista. Cu mai mult de 450 milioane de licen?e vândute, Windows 7 ocup? acum 40.17 % din pia??, urmat de Windows XP cu 38.72 %.

Succesul de care se bucur? în prezent Windows 7 este datorat în parte ?i unei campanii de promovare foarte agresiv?, pe care Microsoft a ales s? o desf??oare chiar dac? lansarea Windows 8 este deja la orizont. Campania este adresat? îndeosebi mediului de afaceri, încurajat s? adopte Windows 7 cu promisiunea unui ciclu de via?? foarte lung, în care utilizatorii acestui sistem de operare vor beneficia de suport complet ?i actualiz?ri periodice ale componentelor software.

Strategia aleas? de Microsoft pare s? fie un semn de neîncredere fa?? de Windows 8, perceput ca pe un experiment destul de riscant pentru companie. Mizând pe un succes continuat al platformei Windows 7, Microsoft ar putea evita astfel un eventual e?ec, similar celui avut cu Windows Vista.

Cel pu?in deocamdat?, Microsoft nu pare s? dea prea mult? aten?ie promov?rii Windows 8, concentrând în schimb eforturile pentru migrarea utilizatorilor de Windows XP la Windows 7. Cum publicul ?int? este înc? foarte numeros, Windows 7 ar toate ?ansele s? se bucure de vânz?ri bune pentru înc? cel pu?in câ?iva ani, fiind un veritabil colac de salvare pentru Microsoft în cazul unui e?ec cu Windows 8.loading...

Adauga un comentariu