National

Workshop-uri dedicate angajaţilor şi angajatorilor. ASF: Programul de educaţie financiară „Wellness Finaciar”

Publicat: 16 sept. 2020
Program de educație financiară

Începând cu luna septembrie, Autoritatea de Supraveghere Financiară desfășoară programul de educație financiară Wellness Financiar – o serie de workshop-uri online dedicate actorilor de pe piața muncii (angajați și angajatori din toate sectoarele de activitate). Specialiștii A.S.F. vor susține 19 workshop-uri pe teme diverse.

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) s-a înființat în 2013 ca autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanțată și își exercită atribuțiile prin preluarea și reorganizarea tuturor atribuțiilor și prerogativelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.).

ASF este autoritatea competentă din România în sensul art. 22 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agențiile de rating de credit, cu modificările și completările ulterioare, și are atribuțiile și competențele stabilite prin acesta, exercitate în conformitate cu prevederile statutului propriu. 

ASF este autoritatea administrativă competentă din România în sensul art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață, desemnată prin art. 124 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.

ASF este autoritatea competentă din România în sensul art. 48 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului.

Educaţie financiară

  • Principala misiune a Autorității de Supraveghere Financiară o reprezintă protejarea intereselor participanților și ale beneficiarilor, prin asigurarea unei funcționări eficiente a sistemului de pensii private și prin informarea corectă asupra acestuia. De aceea, Autoritatea de Supraveghere Financiară își propune să rămână una din cele mai importante surse de materiale de educație financiară, de analize, studii și publicații privind pensiile private.
  • Prin elaborarea de materiale de educaţie financiară, Autoritatea de Supraveghere Financiară îşi propune să aducă mai aproape de consumatori noţiunile de bază ale lumii financiare moderne şi implicit ale sistemului de pensii private. Accesul la educaţie în domeniul serviciilor financiare este deosebit de important pentru asigurarea protecţiei consumatorilor, mai ales în contextul situaţiei actuale.
  • Educaţia financiară presupune:
    • Creşterea gradului de cunoaştere a publicului larg despre sistemul de pensii private
    • Informarea şi educarea participanţilor despre drepturile şi obligaţiile ce decurg din sistem pentru ca aceştia să ia decizii în cunoştinţă de cauză
    • Asistenţa permanentă a participanţilor din sistemul de pensii private
Adauga un comentariu