Jocuri

World of Tanks

Publicat: 27 iun. 2011
5

Tancul este, al?turi de naveta spa?ial?, una dintre cele mai sofisticate ma?in?rii create de mâna omului. Toate armatele implicate în cel de-al Doilea R?zboi Mondial s-au chinuit s? copieze fantezia ?i îndemânarea constructorilor germani de Panzere, impresiona?i fiind de eficien?a acestora în lupt?. ?i chiar dac? conflictul descris mai sus a reprezentat ?i apogeul acestei veritabile fort?re?e motorizate, importan?a sa continu? s? fie crucial? ?i în vremurile noastre, chiar dac? natura conflictelor s-a modificat în a?a m?sur? încât nu mai sunt neap?rat vitale. A?adar, atunci când b?ie?ii de la Wargaming s-au hot?rât s? creeze un MMO free-to-play axat în totalitate pe luptele de blindate, s-au pomenit cu o sarcin? nici u?oar?, nici lipsit? de complexitate.

World of Tanks promite la lansare s? ofere controlul asupra peste 150 de vehicule de produc?ie german?, ruseasc? ?i american?, urmând ca mai apoi s? vedem tancuri britanice ?i chiar japoneze, chiar dac? ace?tia din urm? nu prea au avut cu ce se l?uda de-a lungul vremii. ?i urm?rind cele 60 de tancuri sovietice ?i nem?e?ti care ne-au fost puse la dispozi?ie în Beta, am încredere c? produc?torii se pot ?ine de cuvânt.

Blindatele pe care le avem la dispozi?ie nu provin exclusiv din cel de-al Doilea R?zboi Mondial, ci acoper? o perioad? aproximativ? de la începutul anilor ’30 ?i pân? la începutul R?zboiului Rece. În plus, putem controla nu numai vestitele Tiger sau T-34, ci chiar ?i vehicule care n-au trecut de faza de prototip (Maus) sau care n-au v?zut aproape deloc câmpul de lupt? (JS-7). Produc?torii încearc? s? ofere un Deathmatch mecanizat, dar ?i destul de variat, întrucât avem la dispozi?ie tancuri u?oare, medii, grele, dar ?i platforme anti-tanc ?i artilerii autopropulsate.

Vehiculele au fost realizate respectând adev?rul istoric, cel pu?in în privin?a prezent?rii grafice ?i a denumirilor echipamentelor, întrucât juc?torii au posibilitatea s?-?i îmbun?t??easc? blindatul pe care-l au la dispozi?ie prin montarea unui motor mai puternic, a unor suspensii mai serioase sau a unei turele mai capabile care va permite la rândul ei ?i instalarea unui tun mai nervos.

Toate aceste modific?ri sunt disponibile în urma cercet?rilor unui tech-tree disponibil pentru fiecare armat?, iar pentru ca aceste elemente de RPG s? nu fie de suprafa?a avem ?i posibilitatea de a recruta echipaje specializate pentru fiecare tanc.

Ace?tia ocup? diverse posturi în interiorul vehicului, cum ar fi înc?rc?tor, ?ofer sau observator, ?i-?i pot îmbun?t??ii atributele fie prin lupt?, fie pot fi recruta?i de la o academie specializat?. Un echipaj mai bine preg?tit va oferi diverse bonusuri în lupt?, cum ar fi viraje mai rapide sau timpi de înc?rcare mai mici, îns? te pot ?i încurca dac? se întâmpl? s? fie da?i cu capul de pere?ii interiori de c?tre un obuz inamic, caz în care de obicei uit? de ce se afl? acolo.

Toate cercet?rile, echipamentele noi cât ?i instruirea echipajului cost? credite, care pot fi ob?inute numai prin lupt?, îns? interesant este faptul c? ?i dac? echipa ta pierde înfruntarea r?mâi cu ceva m?run?i?. Chiar ?i muni?ia, care vine în trei sortimente – perforant?, perforant? ”premium” ?i exploziv? – cost? credite, iar dac? ai avut ghinionul s?-?i fie distrus tancul în totalitate asta înseamn? desigur alte cheltuieli.

În general, lucrurile sunt destul de bine balansate în acest domeniu, accesul la vehiculele grele ?i la cele specializate fiind precedat de un grind destul de suportabil la nivelul tancurilor u?oare, a c?ror repara?ie nu cost? foarte mult, îns? odat? ce avansezi vei realiza c? po?i ie?i în pierdere dac? sco?i mereu Tiger-ul în ora?. Astfel, ponderea diverselor blindate în lupt? este reglat? economic, cu câteva tancuri grele, majoritatea medii ?i un pumn de tancuri u?oare pe fiecare câmp de lupt?.

Fiecare juc?tor poate de?ine mai multe tancuri, în func?ie de locurile de parcare din garaj (ce pot fi îns? extinse) ?i este responsabil pentru propria flot? cu care-?i rotunje?te veniturile prin diversele lupte. Po?i ajunge practic st?pân peste toate tancurile din joc dac? te ?ine punga ?i produc?torii au promis un sistem de trading între juc?tori ceea ce ar permite ?i celor mai am?râ?i s?-?i achizi?ioneze un tanc mai r?s?rit.

Luptele efective reprezint? un amalgam de simulare ?i arcade, îns? din p?cate accentul este pus pe partea de arcade. Asta pentru c? produc?torii s-au sim?it obliga?i s? ofere un gameplay atractiv, îns? acest lucru a dat o lovitur? serioas? realismului ?i nu po?i sc?pa uneori de senza?ia c? nu controlezi decât o ?int?. Avem tot soiul de indicatori pentru o lupt? dinamic? de blindate, cum ar fi tipul de proiectil, loviturile aplicate în anumite zone cum ar fi ?enilele sau turela, dac? blindajul a fost penetrat sau nu ?i chiar câteva elemente de stealth. Totu?i, lucrurile nu sunt atât de atr?g?toare precum par, ?i asta din dou? motive.

În primul rând indicatorii de distan??, putere de foc, penetrare sau obuzul folosit par a func?iona oarecum aleator ?i din cauza asta e dificil s?-?i dai seama care proiectil, tun sau tanc e mai eficient ?i în ce condi?ii. Au fost nenum?rate situa?ii în care m-am zb?tut s? trag de pe loc doar ca s? dau pe lâng?, sau s? m? furi?ez în spatele inamicului ca s?-mi rico?eze obuzul. Asta în timp ce reu?eam adesea s? penetrez armura frontala a unui Tiger cu un tun mediocru, în timp ce un coechipier zburda vesel f?r? s? aib? vreo problem? cu loviturile ratate.

Apoi, asem?narea tancurilor cu modelele lor reale se opre?te la aspectul grafic ?i denumire. Astfel diferitele vehicule nu îndeplinesc tocmai rolul lor istoric, a?a cum ne-am fi a?teptat, iar aceast? relativ? lips? de echilibru are toate ?ansele s?-?i arate col?ii ?i dup? lansare, dat fiind num?rul mare de vehicule cât ?i complexitatea acestora. Astfel Tiger-ul, o superba ma?in?rie de lupt? care a b?gat spaima în blindatele Aliate reprezint? în WoT o investi?ie nerentabil?, în sensul c? în lupt? e lipsit de vitalitate.

În schimb tancurile ruse?ti, modeste ca parametrii tehnici, dar superioare numeric în perioada r?zboiului, sunt aici ni?te mici bestii care rup totul. Lipsa de echilibru este recunoscut? într-un fel ?i de c?tre produc?tori, care în ultimul update au încercat s? mai domoleasc? pu?in caii putere sovietici, atât ca parametrii cât ?i din punct de vedere al costului echipamentelor.

Adauga un comentariu