Prima pagină » Local » 11 iulie – Ziua Inspecției Muncii. Se împlinesc 25 de ani de activitate

11 iulie – Ziua Inspecției Muncii. Se împlinesc 25 de ani de activitate

10 iul. 2024, 16:33,
BZI.ro, în Local

Prin adoptarea Legii nr. 337 din 2018, care reglementează statutul inspectorului de muncă, data de 11 IULIE a fost desemnată „Ziua Inspecţiei Muncii”, în România, alăturându-se astfel altor state europene în care-şi desfăşoară activitatea organisme similare. Inspecţia Muncii funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, instituție înființată în baza Legii nr. 108/1999, aflată în subordinea Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, îndeplinind funcţia de autoritate de stat, care prin intermediul Inspectoratelor Teritoriale de Muncă asigură exercitarea controlului în domeniile relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi supravegherii pieţei.

Activitatea sa se desfăşoară în conformitate cu statutul propriu, în baza prevederilor art. 41 din Constituţia României. Subliniem faptul că Inspecția Muncii din România și inspectoratele teritoriale de muncă au mandat identic cu cel al instituțiilor similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, motiv pentru care, în strategia și programul anual de acțiuni se regăsesc incluse prioritățile și obiectivele identificate la nivel național, fiind astfel în concordanță cu politica Uniunii Europene.

În exercitarea atribuțiilor sale, Inspecția Muncii se raportează la una dintre funcțiile sale generale, aceea de comunicare, prin care se asigură schimbul de informaţii cu autorităţile centrale şi locale, precum şi cu persoanele fizice şi juridice supuse activităţii de control, informarea acestora şi a cetăţenilor asupra modului cum se respectă şi se aplică prevederile legislaţiei din domeniile de competenţă, îndeplinind, cumulativ și rolul instructiv prin campaniile de conștientizare și de prevenire.

Pe lângă activitatea primordială de control, Inspecția Muncii și Inspectoratele Teritoriale de Muncă sunt preocupate în permanență de informarea și conștientizarea angajatorilor și a angajaților despre importanța cunoașterii și respectării legislației din domeniul relațiilor de muncă și a securității și sănătății în muncă.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași desfășoară cu operativitate acțiuni în scopul diminuării consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale și eliminării neconformităților constatate în domeniul securității și sănătății în muncă și cel al relațiilor de muncă, prin trasarea de măsuri și stabilirea de termene pentru realizarea acestora, iar acolo unde se impune sancționarea angajatorilor.

Totodată, Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași desfășoară și acțiuni de informare și conștientizare a angajatorilor, incluzând toate domeniile de activitate de la nivelul județului, la care s-a observat caracterul implicat al angajatorilor ce doresc să participe în număr mare la aceste acțiuni ale inspectoratului, ca parte a activității de prevenție ce este integrată într-o măsură considerabilă.

Pe lângă acțiunile ce îi vizează pe angajatori și angajați, la nivelul ITM Iași se organizată anual și o acțiune pentru viitorii lucrători, respectiv, Concursul Național „ŞTIU ŞI APLIC” – Securitatea și sănătatea în muncă se deprind de pe băncile școlii!, competiție care atrage anual elevi din toată țara dornici să fie puși în situații profesionale concrete. Motivarea care a stat la baza acestei acțiuni de amploare la nivel național și care a angrenat părți cheie, prin încheierea unor parteneriate în scopul promovării securității și sănătății în muncă în sistemul educațional din România, a contribuit la dezvoltarea unei culturi de prevenire a riscurilor și a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale,înglobând cadre legislative și acțiuni internaționale.

De asemenea, la nivel județean, ITM Iași are o permanentă colaborare cu alte autorități și instituții publice, atât pentru informarea reciprocă cât și pentru verificarea respectării normelor legale în vigoare.

Prin urmare, fără organizarea activităţii de verificare în domeniul muncii, care să înlăture munca nedeclarată sau subdeclarată, să prevină pericolele de accidentare şi îmbolnăvire profesională, nu s-ar putea concepe desfăşurarea normală a raporturilor de muncă într-un mediu sigur şi sănătos.

Conducerea Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași are ca deziderat la nivelul activităților desfășurate menținerea unui nivelul înalt de încredere în rândul angajatorilor și lucrătorilor, prin răspuns responsabil, prompt și obiectiv solicitărilor cetățenilor pentru asigurarea unei munci sigure și decente.

Comentarii
  • :)) cam nasol

    Iaca o meserie de care nu poti fi mandru vreodata :)) Iti dai seama sa fii un barbat de vreo 30 de ani si sa spui ca lucrezi la inspectia muncii la prima intalnire? Impresionezi zero femei.

    Unde pleaca discutia dupa ce spui ca lucrezi la inspectia muncii la prima intalnire? „A misto”. Atat zice, nici macar nu o intereseaza ce faci efectiv acolo ca stie ca ai rate si la televizor. Isi deschide Tinderul cu tine la masa practic. Ceva rau.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

BZI - Editia Digitală
12 iulie 2024
12 iulie 2024