Economic Local

A fost încheiată etapa culegerii datelor statistice despre exploatațiile agricole din județul Iași

Publicat: 04 aug. 2021
terenuri agricole din județul Iași
A fost încheiată etapa culegerii datelor statistice despre exploatațiile agricole din județul Iași

Pe data de 31 iulie s-a încheiat etapa culegerii datelor statistice de la exploataţiile agricole din judeţul Iaşi, cea mai importantă activitate prevăzută în programul calendaristic de organizare şi desfăşurare a Recensământului General Agricol – runda 2020.
În tot județul au fost recenzante în total 117.337 de exploataţi agricole individuale şi cu personalitate juridică, procesul de colectare a datelor din teren fiind realizat în proporţie de 100%.

Pentru culegerea datelor de la exploataţiile agricole din judeţul Iaşi au acţionat pe teren un număr de 661 de recenzori, 106 de recenzori şefi şi un coordonator judeţean.

Întreg procesul de culegere, verificare şi validare a datelor statistice privind modul de utilizare a terenurilor agricole şi/sau deţinerea de animale a fost complet digitalizat, reducându-se în acest fel perioada de procesare, analiză, validare şi diseminare a datelor statistice, comparativ cu rundele recensămintelor anterioare.

Culegerea datelor s-a realizat pe baza tabletelor electronice puse la dispoziţia personalului de recensământ de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, beneficiind de aplicaţia informatică Survey Solutions dezvoltată de Institutul Naţional de Statistică în colaborare cu experţi ai Băncii Mondiale în România.

În perioada următoare, sub coordonarea Secretariatului Tehnic Judeţean al Comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea RGA – runda 2020, se va desfăşura etapa de recepţionare a materialelor primite de către personalul de recensământ (tablete electronice, acumulatori externi, genţi, ecusoane şi legitimaţii de serviciu), urmată de generarea electronică a situaţiilor de plată pe baza cărora vor fi remuneraţi recenzorii.

Reamintim că scopul RGA-runda 2020 este de a oferi date statistice de calitate pentru fundamentarea politicilor guvernamentale în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi pentru Politica Agricolă Comună a UE şi reformelor viitoare promovate la nivel
european. Instituţiile co-organizatoare ale RGA-runda 2020 sunt Institutul Naţion l de Statistică prin Direcţia Judeţeană de Statistică Iaşi, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Direcţia de Agricultură Judeţeană Iaşi şi Ministerul Afacerilor Interne prin
Instituţia Prefectului-Judeţul Iaşi, cu suportul tehnic oferit de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) prin Direcţia de Telecomunicaţii Speciale Iaşi.

„În calitate de preşedinte al Comisiei Judeţene RGA Iaşi, ţin să mulţumesc fermierilor care utilizează terenuri agricole şi deţin animale pentru solicitudinea de care au dat dovadă în realizarea acestei cercetări statistice importante, personalului de recensământ, primăriilor din judeţul nostru, precum şi membrilor Secretariatului Tehnic Judeţean şi ai Comisiei Judeţene care au sprijinit organizarea şi desfăşurarea de până acum a activităţilor prevăzute în planul calendaristic al RGA – runda 2020”, a declarat Marian Grigoraş, prefectul judeţului Iaşi.

Adauga un comentariu