Eveniment-Social

Activități extrașcolare la Liceul Tehnologic Agricol „Mihail Kogălniceanu” din Miroslava prin proiectul Rose

Publicat: 17 iun. 2021
Liceul Tehnologic Agricol
Liceul Tehnologic Agricol „Mihail Kogălniceanu” din Miroslava a desfășurat, în perioada 2017-2021, proiectul privind Învățământul Secundar Rose, finanțat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și implementat de către Ministerul Educației Naționale – Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanțare Externă.

Liceul Tehnologic Agricol „Mihail Kogălniceanu” din Miroslava a desfășurat, în perioada 2017-2021, proiectul privind Învățământul Secundar Rose, finanțat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și implementat de către Ministerul Educației Naționale – Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanțare Externă. Acest proiect a avut ca scop reducerea abandonului școlar în învățământul secundar și terțiar.

„VREAU, POT, REUȘESC!” este titlul proiectului derulat de Liceul Tehnologic Agricol „Mihail Kogălniceanu” din Miroslava, în valoare de 450.000 RON, și are ca obiectiv general creșterea motivației elevilor de la Liceul Tehnologic Agricol „Mihail Kogălniceanu” în vederea finalizării liceului și conștientizarea importanței educației prin activități remediale, de consiliere și extracurriculare, în scopul reducerii abandonului școlar pentru întreg ciclul liceal, a creșterii ratei de absolvire a liceului și a creșterii participării la examenul de bacalaureat și a promovării acestuia.

Pe parcursul celor patru ani, activitățile desfășurate au fost în conformitate cu obiectivele specifice ale proiectului.

Scopul proiectului Rose

În perioada derulării proiectului s-a urmărit îmbunătățirea eficienței și eficacității procesului de formare a competențelor curriculare prin implicarea a 124 de elevi/an din învățământul liceal, în activități de susținere remedială, în vederea creșterii ratei de absolvire a claselor terminale, a participării și promovării examenului de bacalaureat.

Creşterea frecvenţei şi menţinerea într-un sistem de educaţie de calitate a unui grup de 60 elevi din clasa a IX-a și a X-a, expuşi riscului de abandon şcolar, s-a realizat prin implicarea acestora în activităţi de consiliere, în vederea scăderii ratei de abandon la nivelul liceului cu 2%, pe an de proiect.

Pentru un număr de 60 elevi, în primii trei ani de proiect, au fost organizate patru cluburi tematice: Clubul de teatru, Clubul de educație antreprenorială, Clubul de radio și jurnalism și Clubul de comunicare europeană, având ca obiectiv dezvoltarea competențelor de comunicare.

La final, în ultima lună de proiect, luna iunie a acestui an, 120 de elevi și 16 cadre didactice au participat la o vizită de documentare, urmărindu-se aprofundarea cunoștințelor dobândite în școală și corelarea cunoștințelor teoretice cu cele practice pentru toţi elevii din grupul-ţintă. Toate acestea au fost transpuse de elevi în prezentări power-point care dovedesc atingerea obiectivului vizitei de documentare, în vederea pregătirii în viitoarea carieră, a finalizării cursurilor liceale și a tranziției spre învățământul terțiar.

Adauga un comentariu