Eveniment-Social

Admiterea la UMF Iași. Înscrierea se face, online, până pe 19 iulie

Publicat: 16 iul. 2020
Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași

De la 1 iunie s-a dat startul înscrierilor online la concursul pentru admiterea în ciclul universitar de licență la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași. Ultima zi de înscriere este 19 iulie 2020, ora 12.00, iar testul grilă va fi dat duminică, 26 iulie 2020.

Iată, după cele trei zile, 13, 14, respectiv 15 iulie 2020, s-au depus online 3.190 de dosare, dintre care 1.219 la Medicină, 248 la Medicină Dentară, 75 la Farmacie, 97 la Bioinginerie, 300 la Asistenta Medicală Generală, 62 la Nutriţie şi Dietetică, 76 la Tehnica Dentară, 9 la Asistenta de Profilaxie Stomatologică şi 168 la Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare.

Admitere UMF Iaşi 2020

Testul grilă se va desfăşura în mod clasic duminică, 26 iulie 2020. Candidații se vor înscrie exclusiv online, accesând platforma dedicată concursului de admitere. Candidatul își va crea un cont și va depune dosarul de concurs, cu documentele scanate.

Până la momentul validării, candidatul poate finaliza dosarul de concurs sau poate ieși de pe platformă fără a finaliza dosarul, având posibilitatea că ulterior să revină cu alte documente. După validarea finală nu mai pot fi aduse completări la actele din dosarul on-line de concurs, decât la solicitarea expresă a comisiei de verificare a eligibilității dosarului. În urma verificării eligibilităţii dosarului de înscriere candidatul va primi pe adresa de e-mail un cod de participare la proba scrisă a concursului de admitere.

Ce trebuie să conțină dosarul de concurs

  • fişă de ȋnscriere (completată de candidat pe platformă)
  • cartea de identitate (sau adeverință de la Serviciul Evidența Populației în cazul pierderii actului original) în termen de valabilitate pentru toată perioada concursului de admitere;
  • Actul de identitate pe care candidatul l-a depus on-line va fi utilizat pentru legitimare la intrarea în sala de concurs.
  • pașaportul, în cazul cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European, ai Confederației Elvețiene și românilor de pretutindeni cu domiciliul stabil într-unul din statele menționate
  • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă acesteia (în cazul absolvenților de liceu care au susținut examenul de bacalaureat în afara României), sau adeverința care atestă această calitate și în care se menționează media generală de bacalaureat și probele susținute la examenul de bacalaureat.

Diplomele de bacalaureat redactate în altă limbă

Diplomele de bacalaureat redactate în altă limbă, vor fi însoțite de traduceri în limba română, legalizate și autentificate de autoritățile de resort din țara emitentă.

Pentru candidații care provin din țări unde nu se susține examen de bacalaureat, copie legalizată după foile matricole din anii de liceu.

Dacă acestea nu sunt redactate în limba engleză sau franceză, este necesară traducerea legalizată a foilor matricole.

– document eliberat de MEC (CNRED/ DGRIAE) care atestă că diploma de bacalaureat obținută în statele membre ale Uniunii Europene, ale statelor aparținând Spațiului Economic European, ale Confederației Elvețiene sau în alte state îi conferă candidatului accesul la studii de licență.
certificat de naștere.

Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale statelor aparținând Spațiului Economic European, ale Confederației Elvețiene sau ai altor state (pentru etnicii români din diasporă) vor depune o traducere legalizată a certificatului de naștere;

– certificat de căsătorie (unde este cazul);

– adeverința medicală de la medicul de familie în care este specificat faptul că respectivul candidat se află/nu se află în evidenţe cu boli cronice și este „apt pentru înscriere la specializarea X”.

Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de medicul specialist. În adeverinţele respective se va menţiona, în mod expres, gradul deficienţei produse de boala de care suferă, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională, din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 427/1979.

Adauga un comentariu