Eveniment-Social

Angajații de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Iași execută lucrări pe cursul de apă Jijia în comuna Vlădeni, județul Iași

Publicat: 25 mai 2020

Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Iași execută în această perioadă lucrări la obiectivul  “Asigurarea capacității de transport a albiei regularizate a râului Jijia, U.A.T. Vlădeni, județul Iași”, cu prioritate pe sectorul amonte pod Iacobeni, pe raza U.A.T. Vlădeni, județul Iași, urmând ca după finalizarea acestora să se intervină, inclusiv pe sectorul pod Vlădeni – pod Iacobeni.

„Lucrările de “Asigurarea capacității de transport a albiei regularizate a râului Jijia, U.A.T. Vlădeni, jud. Iași” , sunt operațiuni de întretinere curentă, cu rol de a asigura tranzitul debitelor caracteristice pe râul Jijia, precum și cu scopul de a preveni eventualele eroziuni ale malurilor, care ar putea pune în pericol stabilitatea digurilor existente și implicit a liniei de apărare împotriva inundațiilor.

“Asigurarea capacității de transport a albiei regularizate a râului Jijia, U.A.T. Vlădeni, jud. Iași”

Viiturile din decursul ultimilor ani au condus la antrenarea și transportul de aluviuni în exces, precum  și  la diminuarea capacitații de transport a albiei regularizate a râului Jijia, pe unele sectoare, cu posibilitatea producerii unor fenomene erozionale ale malurilor râului Jijia.

În acest context, angajații Administrației Bazinale de Apă Prut-Bârlad prin Sistemul de Gospodarire a Apelor Iași, au intervenit prompt, în vederea indentificarii zonelor unde sunt necesare lucrări de decolmatare si reprofilare, în vederea refacerii capacității de transport a albiei regularizate a râului Jijia, pe sectoarele enunțate mai sus.

“Asigurarea capacității de transport a albiei regularizate a râului Jijia, U.A.T. Vlădeni, jud. Iași”

Scopul acestor lucrări de mărire a secțiunii de scurgere, prin operațiuni de decolmatare și reprofilare a albiei, este de a reduce riscul de producere a fenomenelor de inundații și de a crește gradul de apărare a populației și obiectivelor socio-economice.

Administrația Bazinală de Apă sprijină, cu prioritate, comunitățile locale prin lucrări de intervenții în vederea măririi secțiunilor cursurilor de apă pentru asigurarea tranzitării debitelor acestora, și a creșterii gradului de protecție a populației și obiectivelor socio – economice, împotriva inundațiilor.”, a transmis Andreea Poenaru, purtător de cuvânt ABA Prut-Bârlad.

Adauga un comentariu