National

Banca Națională Română: Indicatorii monetari pe luna decembrie 2021

Publicat: 26 ian. 2022
Siglă BNR

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârșitul lunii decembrie 2021 un sold de 564 423,6 milioane lei. Aceasta a crescut cu 3,1 la sută (2,4 în termeni reali1) față de luna noiembrie 2021, iar în raport cu decembrie 2020 s-a majorat cu 15,8 la sută (7,0 la sută în termeni reali).

Indicatori monetari – decembrie 2021

Tabel 1. Agregatele monetare*  

INDICATORI

31 Decembrie 2021

(mil. lei)

Decembrie 2021/

Noiembrie 2021

(%)

Decembrie 2021/

Decembrie 2020

(%)

 
M1 (masa monetară în sens restrâns) 406 773,9 3,7 20,5  
Numerar în circulație ** 96 100,9 -0,02 9,0  
Depozite overnight *** 310 673,0 4,9 24,6  
M2 (masa monetară intermediară) 564 423,6 3,1 15,8  
M1 406 773,9 3,7 20,5  
Depozite cu durata inițială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse și depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 157 649,7 1,5 5,2  
M3 (masa monetară în sens larg) 564 423,6 3,1 15,8  
M2 564 423,6 3,1 15,8  
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operațiuni repo, acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară, titluri de natura datoriei emise cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 0,0 0,0  
* date provizorii; **numerar în afara sistemului bancar; ***conturi curente, depozite la vedere  
Tabel 2. Masa monetară și contrapartida acesteia*  

INDICATORI

31 Decembrie 2021

(mil. lei)

Decembrie 2021/

Noiembrie 2021

(%)

Decembrie 2021/

Decembrie 2020

(%)

 
Masa monetară (M3) 564 423,6 3,1 15,8  
Active externe nete** 240 561,0 0,7 1,7  
Active interne nete*** 323 862,6 4,9 29,1  
* date provizorii

** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.

Activele externe includ: credite acordate nerezidenților; depozite plasate la nerezidenți; titluri de natura datoriei deținute (emise de nerezidenți); acțiuni deținute și alte participații de capital la nerezidenți;  aurul monetar.

Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenți: depozite; titluri de natura datoriei emise pe piețele externe. Începând cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internaționale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasivele externe.

***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepția elementelor componente ale masei monetare M3).

Activele interne includ: credite acordate rezidenților; titluri de natura datoriei deținute (emise de rezidenți); acțiuni deținute și alte participații de capital la rezidenți.

Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenți: depozite cu durată inițială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piața internă; capital și rezerve.

 

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna decembrie 2021 cu 0,7 la sută față de noiembrie 2021 (-0,01 la sută în termeni reali), până la nivelul de 324 227,9 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 72,4 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 1,3 la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 27,6 la sută în totalul creditului neguvernamental, a scăzut cu 1,0 la sută (evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 14,8 la sută (6,1 la sută în termeni reali), pe seama creșterii cu 19,6 la sută a componentei în lei (10,6 la sută în termeni reali) și a majorării cu 3,9 la sută a componentei în valută exprimată în lei (2,2 la sută în cazul exprimării indicatorului în euro).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*

INDICATORI

31 Decembrie 2021

(mil. lei)

Decembrie 2021/

Noiembrie 2021

(%)

Decembrie 2021/

Decembrie 2020

(%)

Credit neguvernamental (total) **

324 227,9 0,7 14,8

Credit neguvernamental în lei:

– gospodăriile populației

– alte sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare)

234 841,4

136 823,4

98 018,1

1,3

0,6

2,4

19,6

15,3

26,2

Credit neguvernamental în valută:

– gospodăriile populației

– alte sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare)

89 386,5

27 526,4

61 860,1

-1,0

-1,4

-0,8

3,9

-11,9

12,8

*date provizorii; ** include și creditele neperformante.

Creditul guvernamental[2] a crescut în luna decembrie 2021 cu 9,0 la sută față de luna noiembrie 2021, până la 172 628,2 milioane lei. În raport cu decembrie 2020, acesta a crescut cu 18,6 la sută (9,6 la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut în luna decembrie 2021 cu 3,6 la sută față de luna anterioară, până la nivelul de 479 302,9 milioane lei, respectiv cu 13,9 la sută (5,3 la sută în termeni reali) față de  decembrie 2020.

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 65,0 la sută în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 4,6 la sută față de luna noiembrie 2021, până la 311 439,6 milioane lei, respectiv cu 13,5 la sută (4,9 la sută în termeni reali) față de decembrie 2020.

Tabel 4. Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali*

INDICATORI

31 Decembrie 2021

(mil. lei)

Decembrie 2021/

Noiembrie 2021

(%)

Decembrie 2021/

Decembrie 2020

(%)

Depozite ale rezidenților clienți neguvernamentali (total)**

479 302,9 3,6 13,9

Depozite în lei ale rezidenților:

– gospodăriile populației

– alte sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare)

 

311 439,6

165 023,8

146 415,8

 

4,6

2,5

7,2

 

13,5

9,0

19,1

Depozite în valută ale rezidenților:

– gospodăriile populației

– alte sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare)

 

167 863,3

118 845,4

49 017,9

 

1,8

1,8

1,9

 

14,7

12,9

19,3

*date provizorii;** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere și toate depozitele la termen indiferent de scadență.

Depozitele în lei ale gospodăriilor populației au crescut cu 2,5 la sută față de luna anterioară, până la 165 023,8 milioane lei, iar față de luna decembrie 2020 au înregistrat o creștere de 9,0 la sută (0,7 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) au crescut cu 7,2 la sută (până la 146 415,8 milioane lei) față de luna precedentă și cu 19,1 la sută (10,1 la sută în termeni reali) față de aceeași perioada a anului anterior.

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând 35,0 la sută în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, s-au majorat cu 1,8 la sută față de luna noiembrie 2021, ajungând până la nivelul de 167 863,3 milioane lei (exprimate în euro, acestea au crescut cu 1,8 la sută, până la 33 924,8 milioane euro). Comparativ cu luna decembrie 2020, indicatorul exprimat în lei a crescut cu 14,7 la sută (12,9 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, au crescut cu 1,8 la sută față de luna noiembrie 2021, până la 118 845,4 milioane lei, respectiv cu 1,8 la sută, exprimate în euro. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 12,9 la sută (11,1 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au crescut cu 1,9 la sută față de luna noiembrie 2021, până la 49 017,9 milioane lei, respectiv cu 2,0 la sută când indicatorul este exprimat în euro. Comparativ cu decembrie 2020, indicatorul exprimat în lei s-a majorat cu 19,3 la sută (17,4 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Notă:

În bilanțurile monetare ale instituțiilor financiare monetare dobânda de încasat/de plătit aferentă activelor şi pasivelor financiare, acumulată şi care nu a ajuns la scadență, se înregistrează la poziția alte active/alte pasive.

Datele pentru elaborarea indicatorilor monetari sunt raportate de instituțiile financiare monetare conform Regulamentului BNR nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I, Capitolele I şi II.

Datele statistice au caracter provizoriu și pot fi supuse unor revizuiri periodice. Seriile cronologice aferente statisticilor monetare (disponibile începând din ianuarie 2007) pot fi accesate în diferite formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactive. Seriile de date statistice cuprinzând agregatele monetare şi creditul neguvernamental exprimate ca pondere în PIB pot fi accesate aici link.

Datorită rotunjirilor este posibil ca totalurile să nu corespundă exact sumei componentelor sau să apară mici diferențe față de variațiile procentuale indicate în tabele.
Adauga un comentariu