National

Beneficiarii Programului Anghel Saligny vor putea depune documentele în vederea încheierii contractelor de finanţare şi după iunie 2024

Publicat: 13 mai 2024
_____ Vizualizări 0 Comentarii
Beneficiarii Programului Anghel Saligny vor putea depune documentele în vederea încheierii contractelor de finanţare şi după iunie 2024
Beneficiarii Programului Anghel Saligny vor putea depune documentele în vederea încheierii contractelor de finanţare şi după iunie 2024

Guvernul urmează să discute în şedinţa de marţi o ordonanţă de urgenţă în baza căreia beneficiarii Programului Anghel Saligny vor putea depune documentele în vederea încheierii contractelor de finanţare şi după iunie 2024, relatează Agerpres.

Decizia vine în contextul în care în procesul de analiză a documentaţiilor depuse au fost identificate „o serie de situaţii care determină întârzierea finalizării” acestora: lipsa cadastrării amplasamentelor, suprapuneri de amplasamente, neclarităţi în ceea ce priveşte regimul proprietăţii bunurilor, greutăţi întâmpinate în constituirea asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară; perioade lungi pentru obţinerea avizelor, acordurilor, autorizaţiilor; necesitatea efectuării unor exproprieri.

„Toate acestea implică realizarea unor operaţiuni de durată şi instituirea unor termene a căror nerespectare conduce la eliminarea unor beneficiari din program, funcţionând practic ca o sancţiune pentru aceştia, ceea ce reprezintă o măsură disproporţionată în raport cu motivele care determină aceste întârzieri, motiv pentru care intervenţia legislativă propusă creează cadrul legal pentru ca beneficiarii programului să poată depune documentaţia necesară încheierii contractelor de finanţare, să efectueze procedurile de achiziţie publică şi să realizeze investiţia în perioada de derulare a programului, respectiv cel târziu până la data de 31 decembrie 2028, fără a fi condiţionaţi de termene şi fără a genera întârzieri în derularea investiţiei, pentru că mecanismul de decontare în cadrul programului este stabilit pe baza principiului ‘primul venit-primul servit’”, reiese din documentul citat.

Ordonatorii principali de credite ar putea fi obligaţi să disponibilizeze la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului

Pe agenda Executivului figurează şi un proiect de ordonanţă de urgenţă conform căreia ordonatorii principali de credite ar putea fi obligaţi să disponibilizeze la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, în termen de o zi de la solicitarea Ministerului Finanţelor, 10% din valoarea creditelor bugetare şi a creditelor de angajament.

„Se propune ca, în anul 2024, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat să disponibilizeze la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, în termen de o zi de la solicitarea Ministerului Finanţelor, creditele de angajament şi creditele bugetare reţinute în proporţie de 10%, în conformitate cu prevederile art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, se creează temeiul legal ca din fondurile prevăzute la titlurile aferente proiectelor cu finanţare externă să poată fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului economiile înregistrate în cursul exerciţiului bugetar”, se precizează în nota de fundamentare.

Guvernul va analiza şi un memorandum elaborat de Ministerul Energiei

Guvernul va analiza şi un memorandum elaborat de Ministerul Energiei pe tema scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră rezervate şi neutilizate.

„Ministerul Energiei supune analizei şi aprobării Guvernului României ca certificatele de emisii de gaze cu efect de seră rezervate şi neutilizate pentru alocarea tranzitorie cu titlu gratuit să fie utilizate conform articolului 10 c, lit. (a) din Directiva ETS revizuită, respectiv un număr de 5.600.000 certificate GES se vor adăuga la cantitatea totală de certificate pe care România urmează să le scoată la licitaţie în temeiul articolului 10 alineatul (2) din Directiva ETS revizuită”, prevede documentul.

Un alt memorandum de pe ordinea de zi se referă la suplimentarea limitelor de credite bugetare aprobate pe luna mai pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. Este vorba despre o sumă de peste 950 de milioane de lei, dintre care 204 milioane pentru proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR. Totodată, 750 de milioane sunt destinate efectuării transferurilor de sume în cadrul Programului Naţional de Investiţii Anghel Saligny, respectiv în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, etapele I şi II, în baza solicitărilor conforme, neonorate la acest moment.

De asemenea, un alt memorandum prevede suplimentarea cu 364 de milioane de lei a limitelor de credite de angajament şi credite bugetare aprobate pe luna mai pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

„Pentru asigurarea condiţiilor necesare efectuării plăţilor pentru toate formele de sprijin unui număr de peste 250.000 de beneficiari este necesară suplimentarea limitei de credite bugetare şi credite de angajament pentru luna mai 2024 cu valoarea sumelor autorizate la plată în luna aprilie 2024 potrivit Hotărârii Guvernului nr. 124/2024 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru anul de cerere 2023, în sumă de 365.000 mii lei”, precizează documentul.

Adauga un comentariu