National

Calendar ortodox. Ce sfinți sunt celebrați pe 8 iulie. Iată ce rugăciune trebuie să rostești

Publicat: 08 iul. 2020

Sfinţii Epictet și Astion sunt prăznuiţi pe 8 iulie. Sunt cei mai vechi martiri din țara noastră. Ei au pătimit în anul 290, ca urmare a persecuţiei lui Diocletian. Iată rugăciunea închinată acestor sfinți, care te va apăra de rele. Sfinţii Epictet şi Astion au primit moartea martirică în cetatea Halmyris, vechea cetate creştină aşezată pe malurile Dunării ce se numea în antichitate „Almyra“.

Sfântul Epictet era originar din părţile Răsăritului. A primit harul preoţiei şi s-a învrednicit de darul vindecării orbilor, ologilor şi a celor demonizaţi. Sfântul Astion era nepotul senatorului roman Iulian. Se converteşte la creștinism în urmă întâlnirii cu preotul Epictet și împreuna cu acesta ajunge în cetatea Halmyris. Mai târziu şi tânărul Astion se învredniceşte de darul facerii de minuni, tămăduind un îndrăcit şi făcând sănătos pe un om ce căzuse de la înălţime şi rămăsese aproape mort.

În acel timp, sosește în Halmyris comandantul Latronianus.

Acesta afla că în oraş au ajuns doi străini care prin cuvântările lor au făcut pe mulţi să renunţe la cinstirea zeilor. La porunca lui Latronianus, Epictet şi Astion sunt arestaţi şi întemniţaţi. Nu şi-au făcut cunoscute rudele şi nici locul de naștere, ci doar faptul că sunt creștini. Au fost supuşi la diferite chinuri, dar în urma lor au rămas nevătămaţi. În urma acestor minuni, comandantul a poruncit să nu li se dea hrană şi apă timp de 30 de zile. Vor ieşi biruitori şi după cele 30 de zile de înfometare.

Latronianus, văzând că nu-i poate învinge în nici un fel, a poruncit ca celor doi sfinţi să li se taie capul. Astfel, pe 8 iulie i s-a tăiat mai întâi capul lui Astion şi apoi şi preotului Epictet. Din actul martiric reiese că trupurile celor doi erau albe ca zăpada şi că cei ce se atingeau de ele primeau vindecare de orice boală erau cuprinşi. Trupurile acestora au fost îngropate de creştini.

După Edictul de la Milan, din anul 313, trupurile Sfinţilor Epictet şi Astion au fost îngropate în cripta bazilicii episcopale din Halmyris. Au rămas necunoscute celorlalţi creştini, până în data de 15 august 2001, când ele au fost descoperite şi depuse în Catedrala arhiepiscopală din Constantă. În prezent, moaştele Sfinţilor Epictet şi Astion sunt prezente în Mănăstirea Halmyris, iar la Constantă au rămas doar câteva părticele din sfintele lor moaşte.

Rugăciune către Sfinţii Epictet şi Astion

Sfinţilor Mucenici Epictet şi Astion, căutaţi acum spre noi, cei ce cu umilinţă cădem înaintea sfintei voastre icoane şi cinstim sfintele voastre moaşte şi că unii ce v-aţi învrednicit de mare cinste înaintea Atotputernicului Dumnezeu, rugaţi-vă Acestuia să ne izbăvească de toate necazurile şi primejdiile şi să dea iertare de păcate sufletelor noastre. Şi că cei ce sunteţi podoabă şi ocrotitorii ţinutului Dobrogei, împreună cu sfinţii martiri Zotic Atal, Camasie şi Filip, purtaţi de grija mulţimii credincioşilor ce vă aduc vouă cinstire.

Primiţi acum prinosul nostru de dragoste, laudă şi mulţumire către milostivul Dumnezeu şi prin darul celui Atotputernic, vindecaţi bolile noastre sufleteşti şi trupeşti, după cum aţi vindecat şi copila acelui mare dregător. Şi precum în timpul vieţii voastre mulţime de oameni aţi vindecat, asemenea vindecaţi şi sufletele noastre cele asuprite de patimi şi dureri.

Şi după cum prin viaţă curată, credinţa şi sfânta nevoinţă, aţi biruit puterea vrăjmaşilor diavoli şi aţi câştigat mila Dumnezeului nostru Celui în Treime slăvit, aşa şi pe noi întăriţi-ne în credinţă şi ajutaţi-ne să fim biruitori în lupta cu păcatul, spre câştigarea virtuţilor în locaşurile cereşti. Că împreună cu voi să cântăm lui Hristos Dumnezeu în Împărăţia cea fără de sfârşit, că Lui I se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, împreună cu Cel fără de început al Lui Părinte şi cu Preasfântul şi Bunul şi de viaţă Făcătorul Lui Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Adauga un comentariu