Local

Când vor fi publicate rezultatele examenului de Rezidenţiat 2019

Publicat: 08 dec. 2019

Astăzi, 8 decembrie are loc susținerea examenului de Rezidențiat 2019, urmând ca peste 8 000 de candidați să afle rezultatele. În cele ce urmează vom prezenta procedura de repartizare.

În 2019, pentru examenul de Rezidențiat au fost scoase la concurs 4710 locuri, numărul fiind cu 18% mai mic față de anul trecut, fără nicio justificare.

Câte locuri sunt scoase la concurs pentru Iaşi

La Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași s-au înscris, în acest an, 1.528 de candidați (cu 161 mai mulți față de anul trecut): 1087 la medicină, 314 la medicină dentară și 127 la farmacie. Pe ţară, clasamentul în funcţie de numărul de înscrişi poziţionează Bucureştiul pe primul loc, cu 3.259 de candidaţi, urmat de Iaşi, cu 1.528 de candidaţi şi de Cluj, cu 1.283 de candidaţi.

Ministerul Sănătății a scos la concurs, în acest an, 4.710 de poziții (locuri și posturi): 3.960 pentru domeniul medicină, 398 pentru medicină dentară și 256 pentru farmacie, pentru care vor concura 8.876 de candidați. Pe centru universitar Iași, sunt 641 de poziții, dintre care 618 locuri (pentru Medicină – 512, pentru Medicină Dentară – 61 și pentru Farmacie – 45) și 23 de posturi.

Concurs cu test-grilă

Concursul de Rezidențiat 2019 se va desfășura tot după aceleași reguli că anul trecut. În esență, va fi sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, identice pentru toate centrele universitare în care se organizează concursul, iar examenul de rezidențiat va dura 4 ore.

Taxa de participare la concursul de rezidențiat pe post și pe loc în medicină, medicină dentară și farmacie va fi de de 400 lei/participant, la fel că anul trecut.

Repartizarea în funcție de rezultate rezidențiat 2019

Alegerea unui loc sau post este condiționată de obținerea unui punctaj minim de promovare de 60% din punctajul maxim realizat la nivel național pentru cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu.

În perioada 17-19 decembrie 2019 se va face alegerea posturilor/locurilor de candidați în funcție de punctajul obținut.
Între 6-14 ianuarie 2020, viitorii rezidenți vor semna contractele individuale de muncă cu unitățile sanitare, iar între 14-16 ianuarie se va face repartiția pe clinici de pregătire.

Încadrarea în unitățile medicale că rezidenți este prevăzută în 1 februarie 2020.

Care este procedura de repartizare

Rezultatele concursului național de rezidențiat 2019 pe locuri și pe posturi se confirmă prin ordin al ministrului sănătății, iar cei care promovează concursul devin rezidenți în specialitatea respectivă.Medicii, medicii dentiști și farmaciștii confirmați în rezidențiat încheie un contract individual de muncă pe perioadă determinată, egală cu durata rezidențiatului în specialitatea aleasă, cu unitatea sanitară la care au fost repartizate locurile pentru rezidențiat.

Întreaga activitate de pregătire prin rezidențiat se desfășoară sub autoritatea Ministerului Sănătății și a Ministerului Educației Naţionale și în colaborare cu Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentiști din România și Colegiul Farmaciștilor din România, după caz.

Pregătirea în rezidențiat se desfășoară, pentru fiecare specialitate, conform unui curriculum național de pregătire și unui barem de manopere, proceduri, tehnici diagnostice și terapeutice, obligatorii și unice pe țară.

Etapa ulterioară încheierii pregătirii în rezidențiat o constituie examenul pentru obținerea titlului de medic, medic dentist și, respectiv, farmacist specialist, examen care se susţine în cadrul sesiunilor organizate de Ministerul Sănătăţii (două sesiuni anuale, martie și octombrie).

Examenul se organizează de Ministerul Sănătății în centrele universitare în care s-a efectuat pregătirea, și se susține în fața unei comisii de specialiști propusă de universitățile de medicină și farmacie acreditate, cu avizul colegiilor profesionale și numite prin ordin al ministrului sănătății.

La examen se pot prezenta doar medicii, medicii dentiști sau farmaciștii care au efectuat integral programul de pregătire sau cu derogare din partea ministerului.

Examenul poate fi susținut în termen de maximum 5 ani de la data încheierii programului de pregătire.loading...

Adauga un comentariu