În cadrul întâlnirii, cele două instituții și-au propus semnarea unui acord de colaborare, prin care se urmărește consolidarea și promovarea cooperării dintre UAIC și CEC Bank. De asemenea, acordul va presupune îmbunătățirea parteneriatului prin sprijinirea inițiativelor antreprenoriale ale studenților, modernizarea unor spații de învățământ, precum și organizarea unor evenimente educaționale comune.

Domnul Bogdan NEACȘU, Președinte Director General și-a exprimat întreaga disponibilitate de implicare a CEC Bank în activități de educatie financiară și juridică, dedicate studenților Universității.

Zeci de milioane de euro pentru Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi

Proiect de aproximativ 19 milioane de euro pentru dezvoltarea și modernizarea stațiunilor de cercetare, câștigat de UAIC.  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a câștigat o finanțare în valoare de 89.490.216,60 de lei pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de cercetare, inclusiv din cadrul stațiunilor de cercetare ale Universității, prin proiectul „Centru de cercetare cu tehnici integrate pentru investigarea aerosolilor atmosferici în România (RECENT AIR)”.

Proiectul RECENT-AIR îşi propune să aducă contribuţii semnificative la creşterea capacităţii de cercetare, dezvoltare, inovare a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi prin dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii existente, orientate către monitorizarea şi analiza factorilor de mediu, precum şi prevenirea şi gestionarea durabilă a riscurilor de mediu. De asemenea, proiectul urmărește dezvoltarea unei infrastructuri noi de cercetare la UAIC, aliniată standardelor internaţionale.

Astfel, vor fi create, în spaţii aflate în proprietatea UAIC din regiunile Nord-Est şi Sud-Est, 10 laboratoare distincte de cercetare/dezvoltare care vor avea ca obiect de activitate studiul aerosolilor atmosferici, a factorilor care contribuie la formarea şi abundenţa acestora în atmosferă (aerosolii marini, praful generat din eroziunea solului sub acţiunea vântului etc).

Zece laboratoare distincte de cercetare/ dezvoltare