Economic Local

Cerere mare pentru programul Rabla și Rabla Plus

Publicat: 28 apr. 2020
_____ Vizualizări 0 Comentarii
Cerere mare pentru programul Rabla și Rabla Plus

Potrivit informațiilor furnizate de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), cererile de înrolare primite pentru serviciul „Depunere declarații on-line” sunt în procedură de soluționare. Cererile sunt prelucrate cu atenție însă, din cauza numărului foarte mare de cereri înregistrare, timpul de soluționare poate ajunge la 30-45 de zile calendaristice. Informațiile privind cererea depusă se comunică solicitantului pe adresa de e-mail transmisă la înrolare. În situația în care înrolarea a fost făcută de o persoană împuternicită, este necesar ca procura notarială în original să fie primită la sediul AFM. De asemenea, declarația/declarațiile privind obligațiile la Fondul pentru mediu aferente perioadelor de raportare până la luna februarie 2020, inclusiv, pot fi depuse în format fizic, pe hârtie, folosind ultima versiune a aplicației pusă la dispoziție pe site-ul AFM la adresa: https://www.afm.ro/taxe_declaratii.php.

Adauga un comentariu