Actualitate

CNSU a adoptat Hotărârea nr. 18/2021! Iată lista actualizată a statelor cu risc epidemiologic, pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România

Publicat: 19 mart. 2021

Vineri, 19 martie 2021, a avut loc o ședință a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, în care a fost adoptată Hotărârea numărul 18.

Prin intermediul acestei hotărâri a fost actualizată lista statelor de risc epidemiologic, pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România (poți citi lista AICI). De asemenea, au fost stabilite majorările stocurilor echipamentelor medicale, majorări necesare pentru buna desfășurare a campaniei de vaccinare.

Comitetul Național pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

Art.1 – Se aprobă lista țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, prevăzută în anexă nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 – Anexa la Hotărârea nr. 9 din 11.02.2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, modificată prin Hotărârea nr. 17 din 14.03.2021, se modifică și se înlocuiește cu lista prevăzută în anexa nr. 1.

Art.3 – Se aprobă majorarea cantităților stocurilor de urgență medicală cu produse, materiale și echipamente sanitare necesare în procesul de vaccinare a populației împotriva virusului SARS-CoV-2, conform prevederilor anexei nr. 2.

Art.4 – Se propune ca, pentru asigurarea fondurilor necesare achiziționării produselor prevăzute la art. 3, să fie alocate la nevoie, Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, sumele necesare din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.

Art.5 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.

Art.6 – Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Citește aici lista cu produsele medicale pentru care se majorează stocurile de urgență medicală necesare în procesul de vaccinare

Adauga un comentariu