National

CNSU a aprobat Hotârârea nr. 86 privind asigurarea echipamentelor medicale necesare spitalelor din România

Publicat: 15 oct. 2021
Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat Hotărârea numărul 86 privind stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-19 în vederea asigurării echipamentelor medicale necesare unităților sanitare

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat Hotărârea numărul 86 privind stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-19 în vederea asigurării echipamentelor medicale necesare unităților sanitare.

H O T Ă R Â R E nr. 86 din 15.10.2021 privind stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-19 în vederea asigurării echipamentelor medicale necesare unităților sanitare

Având în vedere creșterea exponențială a numărului de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2 care a determinat supraaglomerarea unităților sanitare și în special a unităților de primiri urgențe și secțiilor de terapie intensivă cu pacienți ce au dezvoltat forme severe sau grave și care necesită suport respirator invaziv sau neinvaziv, luând în considerare nevoia imediată de echipamente medicale cu capacitate
de asigurare a suportului respirator din cadrul unităților sanitare și raportat la timpii de livrare a unor asemenea echipamente prin intermediul unor achiziții publice, ținând cont de faptul că la acest moment în stocurile Companiei Naționale UNIFARM S.A există echipamente medicale ce pot fi utilizate pentru asigurarea asistenței medicale pentru pacienții cu forme severe și grave de COVID-19, în considerarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1090 din 06.10.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și ale Hotărârii Guvernului nr. 892 din 14.12.1998 privind înființarea Companiei Naționale „Unifarm” – S.A., în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 20 lit. l) și lit. n) din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 5 și art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului
nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul Național pentru Situaţii de Urgență adoptă prezenta  HOTĂRÂRE:

Art.1 – (1) Se abilitează Ministerul Sănătății, în calitatea de autoritate publică prin care statul își exercită drepturile și obligațiile decurgând din calitatea de acționar unic al C.N. Unifarm S.A, să dispună măsurile necesare pentru transmiterea în folosință gratuită, de urgență, a unui număr de 396 ventilatoare fixe și mobile și 20 de concentratoare către Departamentul pentru Situații de Urgență prin Inspectoratul
General pentru Situații de Urgență.

(2) Departamentul pentru Situații de Urgență prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență preia temporar în folosință gratuită, la stocurile de urgență medicală, echipamentele medicale prevăzute la alin. (1) și asigură distribuirea acestora către unitățile sanitare în funcție de nevoile identificate.

(3) Echipamentele medicale prevăzute la alin. (1) vor fi transferate ulterior, în condițiile legii, în proprietatea Departamentul pentru Situații de Urgență prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, la stocurile de urgență medicală.

Art.2 – Remedierea eventualelor daune sau defecțiuni ale echipamentelor medicale prevăzute la art. 1, va fi realizată de către unitățile sanitare beneficiare.

Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică Ministerului Sănătății și Departamentului pentru Situații de Urgență pentru punere în aplicare și spre informare tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență.

Adauga un comentariu