Eveniment-Social

Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași anunţă implementarea proiectului Erasmus +, intitulat „Şanse egale într-o şcoală incluzivă”

Publicat: 04 dec. 2020
Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu”, Iași
Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu”, Iași

Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu”, Iași, anunţă implementarea proiectului Erasmus + nr. 2020-1-RO01-KA101-078219 intitulat Şanse egale într-o şcoală incluzivă. Perioada de derulare a proiectului este cuprinsă între 01.12 2020-30.11.2021, grantul aprobat fiind de 31.425 euro.

Acest proiect se încadrează în prioritatea europeană privind importanţa acordată nondiscriminării sociale şi educaţiei incluzive, răspunzând totodată unei nevoi specifice domeniului educaţiei şcolare şi anume sprijinirea instituţiilor de învăţământ în combaterea fenomenului de părăsire timpurie a școlii.

Grupul ţintă este format din 15 profesori ai Colegiului Pedagogic„Vasile Lupu”, Iași, având specializarea pedagogie sau fiind coordonatori de stagiu pedagogic şi metodişti ai disciplinelor pentru care se realizează practicapedagogicăîn şcolile de aplicaţie.

Scopul proiectului vizează înţelegerea nevoilor de educaţie şi de recuperare a diverselor categorii de elevi pornind de la indicatori reali ai publicului şcolar, cunoaşterea unor repere de bune practici educaţionale în domeniul politicilor instituţionale de tip învăţământintegrat/incluziv, precum și dezvoltarea competenţei de comunicare într-o limbă straină şi a competenţei interculturale

Obiectivele proiectului constau în proiectarea activităţilor de învăţare într-un mediu incluziv, pornind de la particularităţile individuale ale elevilor cu diferite tipuri de nevoi, diferenţierea strategiilor de predare-învăţare (de tip învăţare mediată, co -teaching, etc) adaptate evoluţiei fiecărui elev, dezvoltarea tehnicilor de comunicare într-un mediu incluziv,între diferiţi parteneri educaţionali din contextele: familial, şcolar, profesional şi social, precum și exersarea,în echipă interdisciplinară, a tehnicilor de evaluare a progresului individual al elevului din mediul incluziv.

Cursurile de formare se vor desfăşura în cadrul Universităţii de vară a partenerului Francophonia din Nisa, Franţa.

 

Adauga un comentariu