Eveniment-Social

Combaterea violenţei femeilor, prioritate pentru Agenda 2030

Publicat: 02 iun. 2020

O problemă care interesează atât aplicarea ODD 5, precum și ODD 16 este prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor. Conform datelor oferite de Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor, între 2012 și 2016, la instanțele de judecată s-au depus în total 15.313 de cereri de emitere a unor ordine de protecție. Cele mai multe, aproximativ o treime, s-au înregistrat în anul 2016  (5.132 de cereri). La nivelul județelor, cele mai multe cereri au fost înregistrate în Iași (755), Bacău (730) și Vaslui (713) iar cele mai puține în Caraș-Severin (79), Harghita (82) și Călărași (112). Judecătorii au admis cererile, parțial sau total, în mai puțin de jumătate dintre cazuri (43%), astfel că în perioada 2012-2016 au fost emise 6.538 de ordine de protecție la nivel național. Solicitările de ordine de protecție sunt efectuate majoritatea cazurilor de femei (88%).

Din punctul de vedere al ODD 16, direcţiile corecte de acţiune strategică pentru reducerea acestui fenomen trebuie să fie:

    promovarea toleranței;

    eradicarea violenței asupra copiilor;

    reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență;

    reducerea infracționalității și criminalității;

    dezvoltarea instituțiilor eficiente și transparente la toate nivelurile;

    încurajarea participării cetățenilor la procesul decizional și reprezentarea la toate nivelurile politico-administrative.

 

Despre Agenda 2030 şi procesul de implementare în România

În septembrie 2015, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă care prevede un cadru de acțiune pentru eradicarea sărăciei și a inegalităților la nivel mondial, prin promovarea unei dezvoltări echitabile și incluzive, fundamentată pe respectarea drepturilor omului. Cele 17 obiective pentru dezvoltare durabilă (ODD), ca parte integrantă a Agendei 2030, constituie fundamentul pentru cooperarea internațională în vederea stimulării creșterii economice incluzive și progresului în toate sectoarele vieții economice și sociale și protejării mediului înconjurător.

Implementarea și succesul Agendei 2030 depind de strategiile pentru dezvoltare durabilă și planurile de acțiune ale propriilor țări și pe parteneriatele pe care acestea vor reuși să le încheie

 

Disclaimer

Articole sunt prezentate în cadrul proiectului > de promovare a Agendei 2030 la nivelul judeţului Iaşi, implementat de Asociaţia Om Bun, în perioada 12 mai – 12 noiembrie, finanţat de Comisia Europeană, prin intermediul proiectului Shaping Fair Cities, SFC/99/2020.

Acest articol a fost produs cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conţinutul intră în responsabilitatea Asociaţiei Om Bun şi nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene. 

 

Sursa: MAE şi Departamentul de Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României

 

Adauga un comentariu