Local

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a transmis după ce scenarii vor funcționa școlile și liceele din Iași. Iată lista completă

Publicat: 05 oct. 2020
Eleva purtand masca in sala de clasa
Elevi cu mască de protecție în clasă

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Iași, constituit prin Ordinul nr. 192/17.07.2020 al Prefectului județului Iași, întrunit în ședință extraordinară în data de 05.10.2020. 

În temeiul art. 22, lit. b din O.U.G. nr. 21/15.04.2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de urgență, aprobată prin Legea nr. 15/28.02.2005, cu completările și modificările ulterioare, a H.G. nr. 1491/09.09.2004 privind aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;

În conformitate cu Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

În temeiul prevederilor Legii nr. 136 din 18.07.2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;

Având în vedere Analiza privind incidența cumulată a cazurilor de COVID-19 în ultimile 14 zile la nivelul județului Iași, realizată de Institutul Național de Sănătate Publică;

Având în vedere propunerile consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, avizate de Inspectoratul Școlar Județean Iași și Direcția de Sănătate Publică Iași;

Având în vedere Ordinul  Nr. 5487/1494/2020 din 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, emite prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1 Se aprobă scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar din județul Iași, pentru perioada 06.10.2020- 09.10.2020, conform anexei la prezenta hotărâre.  

(2) Inspectoratul Școlar Județean Iași are obligația de a comunica prezenta hotărâre tuturor unităților de învățământ preuniversitar din județul Iași, în vederea ducerii la îndeplinire.  

 Art. 2 Inspectoratul pentru Situații de Urgentă ”Mihail Grigore Sturdza” al județului Iași, prin Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași va transmite prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași și tuturor autorităților publice locale din județul Iași.  

În ce unități de învățământ se suspendă cursurile

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Iași, constituit prin Ordinul nr. 192/17.07.2020 al Prefectului județului Iași, întrunit în ședință extraordinară în data de 05.10.2020  ;

În temeiul art. 22, lit. b din O.U.G. nr. 21/15.04.2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de urgență, aprobată prin Legea nr. 15/28.02.2005, cu completările și modificările ulterioare, a H.G. nr. 1491/09.09.2004 privind aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;

În conformitate cu Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

În temeiul prevederilor Legii nr. 136 din 18.07.2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;

Având în vedere avizul Direcției de Sănătate Publică Iași  nr. 28188/05.10.2020 și nr.28116/05.10.2020 ;

Având în vedere prevederile art. 16, alin. 1 și 18, alin.1 din Ordinul  Nr. 5487/1494/2020 din 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, emite prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se suspendă cursurile școlare organizate în modalitatea ”față în față” la nivel de clasă, pentru o perioadă de 14 zile, în următoarele unități de învățământ:

  1. ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE  COȘBUC”, IAȘI structura GPP NR. 27 – Grupa mare B – începând cu data de 30.09.2020 (ultimul caz confirmat) 
  2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ PARADIS, IASI – Clasa a VI-a – începând cu data de 01.10.2020 (ultimul caz confirmat)
  3. GRADINITA HAPPY KITTENS, IAȘI – Grupa mică – începând cu data de 30.09.2020 (ultimul caz confirmat)

Art. 2 Începând cu data de 07.10.2020, se reiau cursurile școlare organizate în modalitatea ”față în față” în următoarele unități de învățământ:

  1. Şcoala Postliceală Sanitară „Gr. Ghica Vodă”, Iaşi – Clasa A9/ grupa 2
  2. Școala Gimnazială „Ion Neculce”, Iaşi – Clasa a II-a
  3. Colegiul Național, Iaşi – clasa A VII-a A
  4. Școala Profesională, Lespezi –  structura Școala primară Dumbrava – Clasa a III-a/a IV-a (simultan)
  5. Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Iaşi, structura Grădinița cu program normal nr. 26 – grupa mare B
  6. Liceul Tehnologic Agricol „Mihail Kogalniceanu” Miroslava – întreaga unitate școlară

Art. 3 Inspectoratul Școlar Județean Iași are obligația de a comunica prezenta hotărâre unităților de învățământ preuniversitar menționate în prezenta hotărâre, în vederea ducerii la îndeplinire. 

Art. 4 Inspectoratul pentru Situații de Urgentă ”Mihail Grigore Sturdza” al județului Iași, prin Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași va transmite prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași. Lista scenariilor unităților de învățământ poate fi consulată aici!

În urma propunerilor înaintate de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, astăzi, 5 octombrie, comitetul județean pentru situații de urgență (CJSU) a emis hotărârea privind scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ, valabil pentru perioada 06.10.2020-9.10.2020.

Astfel, conform acestora, se înregistrează următoarea situație:

– 369 de unități de învățământ în Scenariul 1: participarea zilnică (față în față) a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție sanitară

– 272 de unități de învățământ în Scenariul 2. Acesta presupune participarea zilnică (față în față) a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, respectiv revenirea parțială (prin rotație de una-două săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție

– 12 unități de învățământ în Scenariul 3: participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități/lecții online.

Consiliile de administrație de la nivelul fiecărei unități de învățământ au adoptat propunerile în funcție de analiza situației epidemiologice efectuate la nivel național și local de către direcțiile de sănătate publică și Institutul Național de Sănătate Public, de infrastructura și de resursele existente în fiecare unitate de învățământ.

Potrivit respectivei analize, în 81 de localități numărul de cazuri de noi îmbolnăviri, confirmate în ultimele 14 zile, este mai mic de 1 la 1.000 de locuitori, în 16 localități numărul de cazuri de noi îmbolnăviri, confirmate în ultimele 14 zile, se situează între 1 și 3 la 1.000 de locuitori, iar în 1 dintre localități numărul de cazuri de noi îmbolnăviri, confirmate în ultimele 14 zile, este mai mare sau egal cu 3 la 1.000 de locuitori.

Reamintim că, potrivit Ordinului comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 5.487/1494/01.09.2020, criteriul epidemiologic în baza căruia unitățile/instituțiile de învățământ stabilesc unul dintre cele trei scenarii de funcționare este rata incidenței cumulate, respectiv: numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori. Totodată, decizia de suspendare a cursurilor şcolare organizate în modalitatea „faţă în faţă” se dispune la nivel local, prin hotărârea CJSU, la propunerea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, după obţinerea avizului inspectoratului şcolar judeţean şi al direcţiei de sănătate publică judeţene.

Comentarii
  • In conditiile in care numarul cazurilor explodeaza, Horeca (nu numai) se inchide, nu mai sunt locuri in spital , de ce la Scoala 11 (Otilia Cazimir) de maine sunt chemati mai multi elevi ? E prea buna organizarea la iesirea de la ore ( cand toti parintii stau gramada)?

Adauga un comentariu