Economic Local

Controale demarate de inspectorii ITM Iași la cofetării, brutării și patiserii în perioada 24 – 26 noiembrie

Publicat: 07 dec. 2021
Vizitele de inspecţie s-au realizat, locurile de muncă organizate de angajatori de pe raza județului Iași

În perioada 24.11.2021 – 26.11.2021, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Iaşi au desfăşurat acţiuni concertate de control, vizând relaţiile de muncă din domeniul fabricării produselor de brutărie, a produselor proaspete de patiserie și a produselor de cofetărie, în cadrul Campaniei naţionale pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată, organizată de Inspecţia Muncii.

Vizitele de inspecţie s-au realizat, locurile de muncă organizate de angajatori  de pe raza județului Iași.

Obiectivele campaniei

– identificarea si combaterea muncii nedeclarate şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatori a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă;

– identificarea angajatorilor care utilizează ilegal munca copiilor şi a tinerilor;

– determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în aplicația REVISAL şi de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă în raza căruia societatea are sediul social;

– creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaților în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă;

– diminuarea consecințelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatori a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă;

– eliminarea neconformităţilor constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea de sancţiuni contravenţionale corespunzătoare.

Ce neconformități au fost identificate

Cele mai multe neconformităţi identificate în ceea ce privește relaţiile de muncă din domeniul construcțiilor, se referă la:

 • categoriile de informații pe care angajatorii sunt obligați să le comunice salariaților (perioada de preaviz în cazul concedierii sau demisiei, periodicitatea plăţii salariului, stabilirea criteriilor de evaluare etc.)
 • întocmirea neconformă a contractelor de muncă cu timp parțial (fără precizarea următoarelor elemente: durata muncii si repartizarea programului de lucru, conditiile in care se poate modifica programul de lucru, interdictia de a efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora
  sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii, producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor acestora etc)
 • timpul de muncă și timpul de odihnă;
 • repausuri periodice (repausul săptămânal, repausul zilnic, sărbătorile legale);
 • garantarea în plată a salariului minim în construcții;

Principalele deficiente constatate în domeniul securității și sănătății în muncă:

 • căile de circulaţie, din incinta secției de producție, nu erau marcate permanent cu o culoare de securitate.
 • există cabluri electrice folosite pentru alimentarea cu energie electrică a echipamentelor de muncă electrice (ex. cablul de alimentare cu energie electrică a mașinii de modelat, etc.) amplasate pe căile de circulație. Angajatorul nu a luat măsurile necesare pentru protecția acestora.
 • există transmisii (ex. transmisia cu curea aferentă cuptorului pentru coacere), care prezintă riscuri de producere de accidente prin contactul mecanic, care nu sunt prevăzute cu protectori şi dispozitive de protecţie.
 • nu sunt asigurate, acolo unde este necesar, toate sortimentele de echipament individual de protecţie (încălțăminte de protecție, etc.), pentru toţi lucrătorii.

În perioada menționată Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi a controlat în domeniul relaţiilor de muncă aproximativ 39 de angajatori. Au fost constatate aproximativ 86 de neconformităţi pentru care au fost dispuse măsuri obligatorii de remediere și au fost aplicate 14 sancțiuni contravenționale, din care 1 amendă în valoare de 1.600 lei.

„De asemenea, cu ocazia controalelor efectuate, în vederea creșterii gradului de conștientizare a lucrătorilor cu privire la consecințele sociale și economice negative pe care le produce munca nedeclarată și munca „la gri”, la drepturile și obligațiile pe care le au în raport cu angajatorii, cât și riscurile la care se expun atunci când acceptă să muncească „la negru” sau „la gri”, inspectorii de muncă au procedat la distribuirea de pliante cuprinzând principalele drepturi ale salariaților”, a transmis Costel Grojdea, Inspector Șef Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi.

 

Adauga un comentariu