Economic Local

Cum contribuie România la realizarea țintei de decarbonare a Uniunii Europene

Publicat: 17 mart. 2021
Interiorul unei fabrici
România trebuie să revizuiască planurile integrate de energie și mediu pentru a realiza ținta de decarbonare solicitată de Uniunea Europeană în ceea ce privește ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie.

Țara noastră trebuie să revizuiască planurile integrate de energie și mediu pentru a realiza ținta de decarbonare solicitată de Uniunea Europeană în ceea ce privește ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie, Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice reprezentând cel mai important proiect pentru realizarea țintei de decarbonare a Uniunii.

Printre recomandările Comisiei Europene este și aceea ca România să ofere detalii suplimentare privind măsurile specifice de asigurare a sustenabilității aprovizionării cu biomasă în sectorul energetic, dată fiind contribuția importantă pentru țara noastră a biomasei în cadrul mixului energetic, în special în sectorul încălzirii și răcirii.
De asemenea România trebuie să ajungă până la o pondere a energiei din surse regenerabile de cel puțin 34 la sută, aceasta fiind contribuția la atingerea țintei Uniunii privind sursele regenerabile de energie pentru 2030, în conformitate cu Regulamentul Uniunii.

O altă cerință a Uniunii Europene este ca România să ofere detalii suplimentare privind măsurile specifice de asigurare a sustenabilității aprovizionării cu biomasă și a utilizării biomasei în sectorul energetic. Mai mult, pentru a se conforma obligațiilor prevăzute de directivele europene privind eficiența energetică, România trebuie să atingă o valoare cumulată a economiilor noi de energie echivalentă cu 10,12 Mtep în perioada 2021-2030. În urma unei analize detaliate, țara noastră a decis să elaboreze și să implementeze măsuri și politici alternative care să încurajeze economiile de energie.

În ceea ce privește dimensiunea securității energetice, Comisia a recomandat o descriere a măsurilor de sprijin care facilitează îndeplinirea obiectivelor din domeniul securității energetice cu accent pe diversificarea surselor de energie și reducerea dependenței energetice.
De asemenea, Comisia Europeană a sugerat României să definească obiective și ținte mai ambițioase, referitoare la integrarea în piața internă a energiei, recomandând în special adoptarea unor măsuri de dezvoltare a unor piețe angro și cu amănuntul, lichide și competitive. Recent, România a făcut pași importanți în acest sens, asumându-și calendarul de liberalizare, menit să asigure formarea liberă a prețurilor în funcție de cerere și ofertă. Pe de altă parte, operaționalizarea măsurilor de sprijin pentru consumatorii vulnerabili și combaterea sărăciei energetice vor fi avute în vedere, în strictă corelare cu termenele aferente calendarului de liberalizare.

România clarifică și obiectivul asumat privind nivelul de interconectivitate a rețelelor electrice de transport

Prin varianta actualizată a Planului, România clarifică și obiectivul asumat privind nivelul de interconectivitate a rețelelor electrice de transport, care va atinge cel puțin 15,4 la sută în 2030, pe baza unui calendar de progres a proiectelor actuale și preconizate, administrat de operatorul de transport și sistem al energiei electrice.
De asemenea, țara noastră este implicată în procesul european de integrare a piețelor de energie, în contextul realizării Cuplării unice a piețelor pentru ziua următoare de energie electrică (SDAC, Single Day-Ahead Coupling) și a Cuplării unice a piețelor intra-zilnice de energie electrică (SIDC, Single Intra-Day Coupling), implicând cadrul contractual aferent.

În ceea ce privește cercetarea, inovarea și competitivitatea, Guvernul României și-a propus elaborarea Strategiei Naționale de Specializare Inteligentă pentru perioada 2021-2027. Strategia intenționează să definească obiectivele naționale și țintele de finanțare în domeniul cercetării, inovării și competitivității, abordând astfel recomandarea Comisiei.





Adauga un comentariu