Eveniment-Social

De Ziua Învățătorului, Inspectoratul Școlar Județean Iași a finalizat un proiect european centrat pe abilitarea profesorilor pentru adaptarea la noile schimbări din educație

Publicat: 04 iun. 2020
Inspectoratul Școlar Județean Iași

Dezvoltarea capitalului uman şi a cunoştinţelor acumulate în România, obiectiv general al Programului de educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor în România finanțat prin granturile SEE 2014-2021, 2018-ey-pmip-r2-0014 ThE SchoolS neEd ageNts of ChangE! se materializează, în cadrul sistemului de învăţământ preuniversitar ieșean, prin intermediul proiectelor de mobilitate ce urmăresc formarea continuă a experţilor educaţionali. Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 acoperă mai multe programe de finanţare, care au ca scop reducerea discrepanţelor sociale şi economice între ţările SEE şi consolidarea cooperării între statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) și cele 15 țări beneficiare (Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia și Ungaria). Programul are patru apeluri-pentru: mediul universitar, experți din mediul preuniversitar, VET și roma.

În intervalul 28 octombrie – 1 noiembrie 2019, o echipă alcătuită din patru reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Iași, alături de inspectori școlari din județele Neamț și Ialomița, a participat la stagiul de formare ”The Teacher as a Change Agent” și organizat de NewSchool în Norvegia, la Oslo. Activitățile din cadrul proiectului au fost centrate pe dezvoltarea unor practici didactice ancorate în noile teorii ale educației și pe formarea capacității de învățare pe tot parcursul vieții.

Totodată, s-a urmărit crearea unor contexte formale și nonformale menite să identifice tehnici de cultivare, în rândul elevilor, a învățării active și a abilităților de viață independentă.

De asemenea, au fost dezbătute aspecte legate de creșterea motivației elevilor pentru învățătură și de importanța conexiunii reale elev-profesor în asigurarea progresului școlar.

„Orice viziune realistă asupra educației dintr-o țară trebuie să aibă în vedere și tendințele, disfuncționalitățile constatate: colectivele de elevi din mediul rural sunt în scădere, dificultăți în identificarea cadrelor didactice calificate care să ocupe posturile din școli aflate la distanțe considerabile față de aglomerările urbane, dificultăți în realizarea unui învățământ de calitate legate de lipsa unei infrastructuri moderne, adecvate. Astfel, o viziune inovativă pe termen lung în educație trebuie să remedieze și să propună soluții personalizate pentru depășirea acestor impedimente”, a subliniat prof. dr. Genoveva Aurelia Farcaș, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Iași.

Demersul formativ găzduit de NewScool, precum și vizita desfășurată într-una dintre cele mai moderne școli din Oslo, a devenit un context prielnic realizării unor analize comparative de profunzime între cele două sisteme educaționale, care au scos în evidență liniile de acțiune în sensul cărora ar trebui să acționeze fiecare profesor care gândește ca un agent al schimbării, deschis nevoilor reale ale elevilor din noua generație.

În etapele ulterioare ale acestui demers, activitățile proiectate la Oslo au căpătat contur concret în sensul determinării schimbărilor necesare în comunitatea educațională căreia îi aparține fiecare participant prin derularea unor sesiuni de formare, prin activități specifice de transfer al informației în cadrul cercurilor metodice organizate la nivel județean, precum și prin organizarea, în lunile aprilie-mai 2020, a campaniei regionale „Suntem agenți ai schimbării”, aflată la a doua ediție, extinzând aria de proiecție și în rândul elevilor. Astfel, la întoarcerea în țară participanții au desfășurat activități de diseminare cu profesori și elevi din aproximativ 20 de școli din județul Iași conform planului de diseminare elaborat.

Detaliile privitoare la rezultatele acestui proiect pot fi găsite pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Iași la adresa.

Adauga un comentariu