Eveniment-Social

Depăşiri faţă de valoarea limită admisă la indicatorul PM10, în județul Iași

Publicat: 17 mart. 2021
În luna februarie 2021, monitorizarea calităţii aerului de către Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Iaşi a pus în evidenţă concentrații semnificative de PM10 (particule în suspensie din atmosferă cu diametrul sub 10 microni) în ultima săptămână a lunii, când au avut loc inversiuni termice de o intensitate deosebită

În luna februarie 2021, monitorizarea calităţii aerului de către Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Iaşi a pus în evidenţă concentrații semnificative de PM10 (particule în suspensie din atmosferă cu diametrul sub 10 microni) în ultima săptămână a lunii, când au avut loc inversiuni termice de o intensitate deosebită.

Măsurătorile efectuate la indicatorul PM10 au indicat depăşiri faţă de valoarea limită zilnică (50µg/m3) în toate cele 5 staţii automate în care se măsoară prin metoda gravimetrică (fig. 1):

S-a conturat clar episodul de poluare din perioada 20-27 februarie 2021, când au fost înregistrate valori care au depășit valoarea limită zilnică de 50 μg/m3 pentru protecţia sănătăţii umane, cu o maximă zilnică măsurată în data de 26.02.2021: 163,04 µg/m3 la staţia de trafic IS-1 Podu de Piatră (Tab. 1). Inversiunile de temperatură de durată, intense, au condus la menținerea la sol și acumularea progresivă a particulelor PM10 având drept rezultat aceste depășiri.

Depășiri au mai fost și în intervalul 10-11 februarie, dar mici, foarte aproape de valoarea limită zilnică.

Cumulat, de la începutul anului, cele mai multe depășiri sunt în staţia de fond urban IS-2 Decebal Cantemir (11 depășiri), urmată de staţia de trafic IS-1 Podu de Piatră (9 depășiri), staţia de fond suburban IS-5 Tomeşti (8 depășiri), staţia de fond rural IS-4 Aroneanu și staţia de fond urban-trafic IS-6 Bosia Ungheni (câte 5 depășiri fiecare). Amintim că numărul de depășiri permise pe an/ stație este de 35.

Sursele de poluare din județul Iași

Pe lângă arderea de combustibili pentru încălzirea populației, celelalte surse de poluare au fost traficul auto, șantierele de construcții, salubrizarea, arderile de deşeuri și resturi vegetale etc.

Valorile PM 2,5 s-au corelat direct cu cele pentru PM10 (Fig. 2), sursele fiind aceleași. Valoarea maximă a fost de 91 µg/m3 și s-a înregistratat tot în data de 26.02.2021. Menționăm că pentru PM 2,5 cadrul legal prevede valoare limită anuală (20 µg/m3), iar concentrația mai mare de PM2,5 este specifică iernii: temperaturile scăzute favorizează formarea PM2,5 prin trecerea precursorilor din fază gazoasă în fază solidă. De asemenea, în timpul iernii, particulele de Carbon sunt într-o cantitate mai mare.

În acest context în care condițiile topoclimatice locale favorizează menținerea la sol a poluanților, este deosebit de important să reducem emisiile de poluanți. Readucem astfel în atenția publicului larg Campania “Vinerea Verde! Stop, azi mașina stă pe loc!” ce poate îmbunătăți calitatea aerului prin mai puține mașini în trafic. Succesul depinde de implicarea tuturor, de la autorități publice la companii, societate civilă și cetățeni, a transmis directorul executiv, ing. Galea Temneanu.

Informații suplimentare

Toate depășirile valorilor limită zilnice pentru protecția sănătății umane înregistrate de APM Iaşi sunt notificate, conform procedurilor, autorităților implicate în realizarea măsurilor necesare pentru reducerea poluării: primării, instituţii cu atribuţii de verificare şi control, autoritatea pentru sănătatea publică.

Publicul este informat în timp real privind calitatea aerului prin site-ului www.calitateaer.ro. Aici se pot vizualiza informații actualizate orar, aflate în curs de validare și certificare.

De asemenea, buletinul zilnic de informare privind calitatea aerului este publicat a doua zi pe pagina noastră web și pe pagina de facebook.

https://www.facebook.com/apmiasi

http://www.anpm.ro/web/apm-iasi/buletine-calitate-aer

Adauga un comentariu