Local

DGRFP Iași, despre aprobarea Procedurii de acordare a eșalonării la plată

Publicat: 07 dec. 2020
DGRFP Iași
DGRFP Iași

DGRFP Iași informează contribuabilii cu privire la emiterea OPANAF nr. 3.896 / 11.11.2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central, precum și pentru modificarea anexei 2 la OPANAF nr. 90 / 2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central, act normativ care a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr.1104/19.11.2020.

Principiile procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central sunt următoarele:

  • contribuabilul depune la organul fiscal cerere de acordare a eșalonării la plată;
  • organul fiscal verifică îndeplinirea coditiilor de acordare, respectiv:

– să fie depusă o cerere pană la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii;

– debitorul să nu se afle în procedura falimentului;

– debitorul să nu se afle în dizolvare;

– debitorul să nu aibă înregistrate obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență și nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală;

– debitorului să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Codul de procedură fiscală;

– să fie depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, la data eliberării certificatului de atestare fiscală;

  • după primirea cererii, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, organul fiscal emite, concomitent, următoarele documente:

– deciziile referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere/ penalitate de nedeclarare și/sau procese verbale privind calculul creanțelor fiscale accesorii sau altor sume care nu au fost stabilite în titlul executoriu;

–  certificatul de atestare fiscală;

–  referatul  de verificare a condițiilor de acordare a eșalonării la plată;

–  decizia de aeșalonare la plată a obligațiilor fiscale sau decizia de respingere, după caz;

–  decizia de amânare la plată a penalităților de nedeclarare, după caz;

  • nivelul dobanzii datorate pe perioada eșalonării la plată este de 0,01% pe fiecare zi de întarziere, față de 0,02% pentru fiecare zi de întarziere cât prevede Codul de procedură fiscală.
  • având în vedere că potrivit OUG nr. 181/2020 a fost prorogat termenul prevăzut la art. VII din OUG nr. 29/2020, în sensul că nu se calculează și nu se datorează dobanzi și penalități de întarziere pană la data de 25 decembrie 2020, debitorii care obțin eșalonarea potrivit procedurii aprobată prin OPANAF nr. 3.896 / 11.11.2020 nu datorează pană la data de 25 decembrie 2020, dobânda de 0,01% pe zi de întarziere, pentru obligațiile fiscale / bugetare principale eșalonate.
Adauga un comentariu