Local

Exclusiv! Proces de pomină, la Iași! Companie, obligată să achite daune morale din cauza materiilor fecale! Casa femeii, inundată de mai multe ori în câteva luni!

Publicat: 17 mart. 2020

Decizie incendiară a judecătorilor ieșeni! O societate comercială a fost obligată la plata unor despăgubiri către o ieșeancă, după ce casa acesteia din urmă a fost inundată cu materii fecale de patru ori.

„Instanța admite în parte cererea formulată de reclamanta Silvia A., în contradictoriu cu pârâta ApaVital SA. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 60.000 de lei (câte 15.000 de lei pentru fiecare incident reclamat), cu titlu de daune morale. Obligă societatea pârâtă la plata către reclamantă a sumei totale de 5.420 de lei, reprezentând cheltuieli de judecată”, au precizat magistrații din cadrul Judecătoriei Iași. De remarcat este faptul că sentința nu e definitivă, aceasta putând fi contestată.

Patru incidente

În urmă cu mai bine de un an, o femeie din județul Iași a decis să acționeze în judecată societatea comercială amintită. Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Iași, reclamanta Silvia A. a solicitat obligarea ApaVital SA la plata sumei de 25.000 de lei, reprezentând prejudiciu moral cauzat.
Reclamanta a arătat că este proprietara unui imobil situat în județul Iași, dobândit în anul 2007 și că, în 2010, a fost încheiat contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare cu societatea pârâtă, prin care aceasta din urmă s-a obligat să preteze serviciile de canalizare a apelor uzate menajere, orășenești și pluviale.

„La data încheierii contractului, la fiecare ploaie de mai mare intensitate, casele mai multor locuitori din zonă sunt inundate de reziduurile menajere refulate în canalizare. Pe data de 16 martie 2018 a avut loc un nou astfel de incident, mult mai grav decât cele anterioare, în urmă căruia toată apa din canalizare conținând materiile reziduale și fecaloid-menajere s-au scurs inclusiv pe proprietatea mea (în toată curtea și în subsolul casei). Toată grădina mea a rămas acoperită de materii fecale, hârtie igienică parțial descompusă și alte reziduuri specifice”, a subliniat Silvia A.

„Sunt pusă în situația de a curăța, a strânge materii fecale, urină”

Femeia a depus la dosar și un răspuns din 20 martie 2018, emis de Asociația Regională a Serviciilor de Apă – Canal Iași (ARSACIS), prin care s-a constatat încălcarea de către ApaVital a normelor stabilite prin Regulamentul Serviciului de alimentare cu apă și canalizare, punându-i-se în vedere să ia măsuri pentru remedierea situației și să analizeze posibilitatea redimensionării sistemului de canalizare din zonă, urmând a comunica modalitatea de rezolvare a celor semnalate.
Femeia a mai susținut că, pe 26 aprilie 2018, s-a adresat companiei pentru a reclama situația, dar și pentru a solicita acoperirea prejudiciului moral suferit.

„La fiecare ploaie mă cuprinde frica, având uneori chiar momente de panică, atunci când debitele ploii cresc. Asta, deoarece sunt pusă în situația degradantă de a curăța, a strânge materii fecale, urină și alte reziduuri parțial descompuse. Am ajuns să mă îndepărtez de persoanele dragi din cauza rușinii pe care o resimt, având în vedere că subsolul casei este impregnat cu mirosuri de canalizare, iar grădina ar putea ascunde resturi fecaloid-menajere”, a mai afirmat reclamanta.

Ce au afirmat pârâții

În timpul procesului, femeia a precizat că vrea, de fapt, câte 25.000 de lei, drept daune morale, pentru fiecare dintre dățile în care casa ei a fost inundată cu materii fecale. Conform acesteia, ea a fost nevoită să treacă printr-o astfel de situație în perioadele 3 – 5 iunie 2018, 14 – 16 iunie 2018 și, respectiv, în luna iulie 2018.
De cealaltă parte, reprezentanții companiei au invocat excepția netimbrării cererii și au solicitat respingerea acțiunii.

„Am preluat în administrare în anul 2012 rețeaua de canalizare a UAT Valea Lupului, o rețea nou-construită, colectând de pe suprafața comunei și limita municipiului Iași debitele uzate, care sunt transportate și deversate în rețeaua de canalizare a municipiului Iași. Din punct de vedere topografic, nu se permite transportul gravitațional al apei, astfel încât sistemul de canalizare cuprinde trei stații de pompare ape uzate, care preiau debitele de apă uzată aferente localității.

Proiectul tehnic privind realizarea rețelei de canalizare a fost elaborat în considerarea tuturor elementelor, inclusiv a celor privind capacitatea de preluare a apelor uzate, cele trei stații acoperind necesarul din zonă. Zona în discuție este una în plină expansiune imobiliară, iar, în anul 2016, am montat o a doua conductă, de 315 mm, alături de cea de 200 mm, tocmai pentru a preveni eventualele refulări în situația generată de ploi abundente. Avem rigole de colectare, dar montarea bordurilor care delimitează trotuarul de partea carosabilă la nivelul șoselei creează premise favorabile ca apa pluvială și cea menajeră să fie dirijată gravitațional în interiorul proprietății”, au menționat cei de la ApaVital în fața instanței.

Reprezentanții companiei nu au reacționat eficient

Potrivit acestora, incidentul petrecut în martie 2018 anunțat de ieșeancă a fost gestionat de companie în limitele contractului de furnizare a serviciului, o echipă de lucrători efectuând igienizarea spațiului și realizând decolmatarea conductei. De asemenea, aceștia au subliniat că, în cazul în care urma a se reține o culpă a firmei în producerea prejudiciului femeii, instanța să dispună repararea acestuia în limitele pagubei dovedite, suma solicitată fiind apreciată ca exagerată. La rândul ei, femeia a afirmat că, de fapt, în martie 2018, reprezentanții companiei nu ar fi reacționat atât de prompt și de eficient pe cât susțin.

Adauga un comentariu