Actualitate

Iată raportul Comisiei Juridice din Parlament! Toate modificările aduse la legea sanitară – GALERIE FOTO

Publicat: 09 iul. 2020
A apărut raportul Comisiei Juridice din Parlament
A apărut raportul Comisiei Juridice din Parlament

A apărut raportul Comisiei Juridice din Parlament. BZI.RO vă prezintă raportul integral al legii care prevede şi izolarea romanilor veniţi din afara ţării. În raportul care a fost prezentat în Comisia Juridică din Parlament sunt mai multe prevederi. Conform deciziei de ultimă oră, raportul a primit un aviz favorabil şi a intrat la vot în Parlamentul României.

Interesant este faptul că nu există nicio sancţiune pentru persoanele care nu respecta măsurile de izolare impuse de stat.

Iată ce prevede legea sanitară

 

RAPORT asupra proiectului de Lege privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic

 

În temeiul dispoziţiilor art. 94 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, trimis cu adresa nr. PL-x 418 din 7 iulie 2020 şi înregistrat cu nr.4c-13/609 din 7 iulie 2020.

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 alin. (8) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră primă cameră sesizată decizională.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă prin avizul nr.649 din 6 iulie 2020.

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat negativ inițiativa legislativă în ședința din 9 iulie 2020. Comisia pentru sănătate și familie a avizat favorabil inițiativa legislativă în ședința din 9 iulie 2020.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, având în vedere constatarea neconstituționalității art. 25 alin. (2) teza a II –a din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și ale art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, prin Decizia Curții Constituționale nr.458/2020.

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice au examinat această iniţiativă legislativă prin mijloace electronice în ziua de 9 iulie 2020. La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi deputaţii conform listei de prezenţă

 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a documentelor anexate, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de Lege privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic. Amendamentele admise sunt cuprinse în Anexa 1.

Amendamentele respinse sunt redate în Anexa 2.

De asemenea, s-a hotărât, prin vot, ca Departamentul Legislativ să fie împuternicit să efectueze toate corelările de tehnică legislativă. În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor organice.

 

IMPORTANT. Toate reglementările aduse legii sunt în GALERIA FOTO

 

Adauga un comentariu