Eveniment-Social

Inspectoratul Școlar Județean Iași – centrat pe utilizarea de noi tehnologii informaționale în procesul de sprijinire a elevilor cu dificultăți de învățare

Publicat: 26 ian. 2020

Specific Learning Disorder no more! (LEAD) – proiect Erasmus+

Având ca prioritate asigurarea accesului și succesului la educație pentru toti copiii, I.S.J. Iași a inițiat un nou proiect pentru elevii cu dificultăți în învățare (dislexie, discalculie, disgrafie), în cadrul unui parteneriat strategic Erasmus+, alături de instituţii partenere din alte 3 țări europene:Italia, Belgia și Spania. ​​

Astfel, proiectul cu o durată de 2 ani (noiembrie 2019 – octombrie 2021), “Specific Learning Disorder no more! (LEAD), vine în sprijinul elevilor cu vârste cuprinse între 9 si 14 ani, care întâmpină dificultăți datorate dislexiei, disgrafiei sau discalculiei, printr-o serie de tehnici moderne de învățare și prin apel la noile tehnologii informaționale.

“Continuând un alt proiect de succes Erasmus+ “Hidden stars“, implementat de I.S.J. Iași în perioada 2014-2016 și centrat pe îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice de a lucra cu elevii dislexici, acest nou proiect aduce în atenția profesorilorcare lucrează cu acești copii, că educația pe măsura posibilităților fiecărui elev trebuie să primeze. Dificultățile de învățare precum dislexia, disgrafia, discalculia, fără o intevențiespecializată, pot avea consecinţe grave asupra dezvoltării emoţionale, conducând la tulburări în dezvoltarea personalităţii şi dificultăţi de integrare socială.

Inspectoratul Școlar își propune în cadrul proiectului să organizeze conferinţe/ workshopuri/ ateliere de lucru care să ajutela schimbul de informaţii între specialişti, să dezvolte intervențiile educaționale realizate în echipa pedagogică (educator, învățător, psiholog, profesor de sprijin, logoped) și mai ales să promoveze învățarea mediată de computer ca o formă complementară și foarte eficientă de sprijinire în învățare și remediere a tulburărilor de acest tip. Pentru orice societate echitabilă, pentru orice sistem de educație incluziv, este nevoie să acordăm atenție tuturor copiilor și tinerilor, să adaptăm acele bune practici din alte sisteme europene care prioritizează educația fiecărui copil și sunt mai prietenoase cu elevii, să dezvoltăm ceea ce pedagogii numesc pedagogia diferenţiată sau educația “pe măsură”.

​Organizarea activităţilor proiectului și responsabilitățile fiecărui partener implicat au făcut obiectul primei reuniunitransnaționale, care a avut loc în Matera-Italia, în perioada 22-23 ianuarie 2020 și la care ISJ Iași a fost reprezentat de inspectorul școlar general, prof. dr. Genoveva Farcaș și inspectorul pentru proiecte educaționale, prof. Gabriela Conea. Găzduită de instituția coordonatoare a proiectului – Enfor-Research Institute/Centre din Matera, întrevederea a debutat cu prezentarea instituţiilor implicate în proiect, Istituto Comprensivo2 „Giovanni Paolo Ii”, Policoro – Italia, Lifelong Learning Platform – Belgia, Universidad De Valladolid – Spania.

​Proiectul aduce în prim plan creșterea incluziunii socialeîncepând cu educația școlară și scăderea abandonului școlar timpuriu (ESL), abilitând elevii cu competențele adecvate. De asemenea, dorește să identifice și să învingă barierele pe care elevii cu deficiențe specifice de învățare – dislexie, disgrafie, discalculie – le întâlnesc la școală când încep să scrie și să citească.

​Proiectul are în vedere să abiliteze și să sprijine elevii îndezvoltarea competențelor potrivite despre tehnologii adaptive și utilizarea lor cu ajutorul unei platforme inovative ”My skills”.

​Pe parcursul celor 24 de luni de implementare a proiectului sunt prevăzute patru reuniuni transnaționale, o activitate de învățare pentru profesori, un eveniment de multiplicare, elaborarea și pilotarea modulelor de formare, personalizate pe nevoile de formare ale educatorilor și psihologilor care lucrează într-un context școlar cu tineri cu deficiențe de învățare (9-14 ani). Proiectul își propune să ofere profesorilor și părinților care lucrează cu acești tineri o platformă inovativă – ”Competențele mele”, materialul de învățare fiind validat în conformitate cu ghidurile europene de validare a învățării non-formale și informaționale (CEDEFOP).”, prof. dr. Genoveva Aurelia Farcaș, inspector școlar general.loading...

Adauga un comentariu