National

ÎPS Teodosie, despre Denia din Vinerea Mare: „Să purtăm în noi aceste momente, să întărim credința, să înmulțim iubirea”

Publicat: 30 apr. 2021
Înalt Preasfințitul Teodosie se uită în jos
Înalt Preasfințitul Teodosie

ÎPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a vorbit în cadrul unei intervenții în emisiunea „Exces de Putere” de la Antena 3, despre Denia din Vinerea Mare – Prohodul Domnului care ne aduce aminte de procesiunea de îngropare a lui Iisus, prefigurată printr-o slujbă în care clerul și credincioșii stau împreună în jurul Sfântului Epitaf (o pânză pictată cu trupul Mântuitorului, coborât de pe cruce și înfășurat în giulgiuri).

Totodată, se face pomenire și de pogorârea Mântuitorului la Iad, ca și de eliberarea drepților de acolo.

„Iată noi am cântat cele trei stări ale prohodului și am ieșit în procesiune, eu ducând Sfânta Evanghelie și Sfânta Cruce, sub icoana punerii în mormânt a Domnului numită Sfântul Epitaf. Noi mergem acuma înconjurând biserica cu acest mormânt al Domnului care este locul de unde răsare viața pentru întreaga lume. Înconjurul bisericii înseamnă că jertfa mântuitorului înconjoară întreaga lume.

Biserica reprezintă tot poporul și pe Dumnezeu cu crucea de pe turla îndreptată spre cer și iată, aceste momente sunt atât de emoționante. Acum toți credincioșii vor trece pe sub acestea Sfânt Epitaf prin mormântul Mântuitorului ca să lase durerile și suferințele pe care Mântuitorul le-a ridicat de la noi toți și ca să intrăm eliberați de păcat și de moarte spre împărăția cea cerească.

Hristos prin patimile, moartea și Învierea Sa deschide Cerul ca să ducem o viață nouă și veșnică fără dureri, fără întuneric și numai în lumină.

De aceea iată la prohodul Domnului au cântat îngerii, a plâns Maica Domnului, au plâns femeile mironosițe, a plâns Sfântul Apostol și Evanghelistul Ioan care nu s-a despărțit de Domnul. Noi creștinii înnoim acest moment la fiecare sărbătoare pentru că, Mântuitorul fiind Dumnezeu și om, persoană dumnezeiască și omenească în același timp, își înnoiește aceste momente mântuitoare pentru fiecare generație.

Suntem în fiecare an la această Denie a Prohodului emoționați pentru că, îl vedem pe Hristos care a pătimit pentru noi.Trei ceasuri soarele nu am mai avut lumina înainte de a muri Domnul. De la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea a fost întuneric peste tot pământul. Cuvântul Sfintei Evanghelii a fost confirmat de oamenii de știință care au găsit iată, acest moment marcat pentru că știința adevărată confirmă credința.

Iată, noi trebuie să avem toată nădejdea că, Dumnezeu care ne-a chemat să ne răscumpere, ne răscumpără pe toți și iată, în mod egal, nu numai cei de atunci din timpul istoric care au fost părtași la patimile răstignirea, moartea, îngroparea și Învierea Domnului din generația aceasta ne face Hristos contemporani cu aceste momente la fiecare sărbătoare de Paște ducând-ne la patimi, la moarte, la îngropare și la Înviere.

Să purtăm în noi aceste momente, să întărim credința, să înmulțim iubirea, să primim iertarea dar să iertăm și noi și toți să ne înfrățim prin aceste momente atât de importante pentru viața noastră, pentru viața contemporanilor noștri, cum a fost importante și pentru viață înaintașilor noștri.

În Dumnezeu timpul nu mai are faze de trecut, prezent și viitor este doar un timp la Dumnezeu, prezent și, iată Patimile Domnului, îngroparea și prohodirea Domnului au devenit cu adevărat un prezent, un prezent continuu acest prezent sfințitor și izbăvitor de păcat și de moarte pentru cel ce a înfipt crucea pe capul lui Adam ca toți urmașii lui să culeagă roadele Mântuirii.

Rugăm pe milostivul Dumnezeu, cel atât de bogat în mila sa cea dumnezeiască, o milă nemăsurată să ne cuprindă și pe noi în mila sa, în dragostea, sa fim și noi fii iertării, ai înfrățirii, ai mângâierii, fii ai Maicii Domnului că, înainte de a muri ne-a înfiat Mântuitorul Hristos să fim fii și ai Maicii sale. De aceea avem atâtea posibilități de a ne apropia de Cer și de a coborî Cerul mai aproape de noi.

Iubiți credincioși să trăiți intens momentul patimilor, morții și îngropării Domnului am cântat cu toții prohodul să răsune în sufletele noastre, în urechile noastre și inimile noastre tot timpul acestei cântări de jale, dar și de nădejde.

toată făptura acum, participă la acest moment și cum va participa și la biruința pe care o aduc patimile Domnului și biruința se va arăta în Învierea Domnului de aceea mulțumim Lui Dumnezeu că ne-a învrednicit și anul acesta să fim părtași la răstignirea patimilor și îngroparea sa, cum nu a fost anul trecut decât noi slujitorii.

Acum și credincioşii și sunt părtași și de un an le-am spus tuturor că bisericile nu se vor mai închide. Chiar dacă ar fi fost vreun ordin, eu veneam peste ordin cu credincioșii și rămâneam în biserica cea vie, dar Dumnezeu a dat înțelepciune și lumină cârmuitorilor noștri și ne-au lăsat să avem sărbători.

Vă doresc tuturor să puneți în inima dumneavoastră credința aceasta vie și să lucreze în fiecare spre a se face mai bun, mai înțelept, mai credincios, mai dăruitor către semenii săi și să rămânem fraţi în credință, în iubire și mereu să avem iertare unii față de alții ca Dumnezeu fiul Care a venit să aducă iertarea pentru întregul pământ și pentru toți locuitorii lui să ne aducă în sufletul fiecăruia inimă bună iertătoare, ca noi să năzuim spre a sui la împărăția cea cerească. Amin”, a spus ÎPS Teodosie

Adauga un comentariu