Local

IRO Iași face angajări: Au fost scoase la concurs 4 posturi

Publicat: 14 iun. 2022
_____ Vizualizări 0 Comentarii
IRO Iași face angajări Au fost scoase la concurs 4 posturi
Institutul Regional de Oncologie Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post expert informare şi consiliere centru de prevenţie şi a trei posturi de expert tehnic asistenţă medicală radiologie

Institutul Regional de Oncologie Iași, în calitate de beneficiar al proiectului finanţat din fonduri europene nerambursabile “Oncofem – Fii responsabilă de sănătatea ta! Prevenție, depistare, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân”, a scos la concurs 4 posturi: 1 post de expert informare şi consiliere centru de prevenţie și 3 posturi de expert tehnic asistenţă medicală radiologie.

Persoanele care doresc să se angajeze pe unul dintre cele 4 posturi scoase la concurs trebuie să-și depună dosarul până în data de 16 iunie 2022, ora 16.00. În data de 17 iunie, se va verifica eligibilitatea dosarelor depuse de către candidați. În data de 20 iunie 2022, va avea loc evaluarea dosarelor candidaților și afișarea rezultatelor acestei evaluări, urmând ca în data de 21 iunie 2022, începând cu ora 12.00, să aibă loc analizarea CV-urilor și proba interviului. Rezultatele finale ale procesului de recrutare, după contestații, vor fi afișate în data de 23 iunie 2022, la ora 16.00.

Au fost scoase la concurs 4 posturi în cadrul unui proiect  privind cancerul de sân

Institutul Regional de Oncologie Iaşi (IRO Iași), în calitate de beneficiar al proiectului finanţat din fonduri europene nerambursabile “Oncofem – Fii responsabilă de sănătatea ta! Prevenție, depistare, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân”, organizează concurs pentru ocuparea unui post expert informare şi consiliere centru de prevenţie şi a trei posturi de expert tehnic asistenţă medicală radiologie.

Expertul informare şi consiliere centru de prevenţie asigură implementarea strategiei de comunicare şi informare pentru beneficiari/ aparținători, autorități; realizează instrumentele de lucru specifice activității de informare şi comunicare utilizate în proiect. Totodată, oferă servicii de informare şi comunicare şi avizează documentele specifice acestui tip de serviciu;  participă la ședințe de lucru cu echipa, pentru evaluarea şi organizarea activităţii; colaborează cu celelalte categorii de personal; se informează permanent în domeniul de specialitate şi participă la întâlnirile de lucru din cadrul proiectului. În sarcina expertului informare şi consiliere intră şi întocmirea de rapoarte lunare de activitate şi fise de pontaj individuale, precum şi contabilizarea informațiilor şi datelor din timpul cercetării. În schimb, pentru expertul tehnic asistenţă medicală radiologie atribuţiile decurg din competenţele certificate de actele de studii obţinute, ca urmare a parcurgerii unei forme de învăţământ de specialitate recunoscută de lege, cu o durată de 3 ani. În exercitarea profesiei, asistentul medical generalist are responsabilitatea actelor întreprinse în cadrul activităţilor ce decurg din rolul autonom şi delegat, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Ce condiții trebuie să îndeplinească persoanele care își doresc să participe la concursul organizat de IRO Iași

Persoanele care își doresc să candideze pentru funcția de expert informare și consiliere centru de prevenție trebuie să aibă un an de experință pe un post similar, studii superioare ( 3 ani), cunoștințe operare PC (Word, Excel și PowerPoint), aptitudini de comunicare și interrelaționare, atenție selectivă, concentrată și distributivă, bune abilități de coordonare, comunicare și negociere, aptitudini de comunicare și interrelaționare, capacitate de adaptare crescută la situații noi și rezistență la stres. În cazul ocupării unuia dintre cele 3 posturi de expert tehnic asistență medicală radiologie, condițiile specifice sunt următoarele: experiență specifică ( 1 an), studii medii, postliceale sau superioare de scurtă sau lungă durată în specialitate, copie certificat de membru O.A.G.M.M.R., disponibilitate efectuare deplasări pe unitatea mobilă, organizarea de activități de îngrijire a bolnavului în funcție de nevoi, precum și organizarea aprovizionării cu materiale.

Toți candidații trebuie să aibă cetățenie română, cetățenia unui stat membru UE sau a statelor aparținând Spațiului Economic European, având domiciliul în România; trebuie să cunoască limba română, scris și vorbit; trebuie să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale; capacitate deplină de exercițiu; o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie și trebuie să îndeplinească cerințele legate de studii și de vechime.

De asemenea, persoanele care își doresc să ocupe unul dintre cele 4 posturi scoase la concurs de către IRO Iași trebuie să demonstreze că nu au fost condamnate definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție.

Adauga un comentariu