Eveniment-Social

IȘJ Iași: Au fost aprobate metodologia şi calendarul de înscriere în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022

Publicat: 12 mart. 2021
Copii care merg la scoala
Prin Ordinul de ministru nr. 3.473/10.03.2021 au fost aprobate Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022 și Calendarul înscrierii

Prin Ordinul de ministru nr. 3.473/10.03.2021 au fost aprobate Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022 și Calendarul înscrierii.

În clasa pregătitoare pot fi înscriși copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2021, inclusiv. Procesul de înscriere în învățământul primar nu este condiționat de frecventarea grupei mari a învățământului preșcolar.

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, pot fi înscriși în învățământul primar

La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, pot fi înscriși în învățământul primar dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător. Dacă acești copii au au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar la care au fost înscriși. În situația copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate, evaluarea dezvoltării copiilor se efectuează de către Centrul Judeţean/al Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE/CMBRAE) în perioada 22 martie – 27 aprilie  2021.

În clasa pregătitoare din învățământul special și învățământul special integrat sunt înscriși copii cu cerințe educaționale speciale care împlinesc vârsta de 8 ani până la data începerii anului școlar. La solicitarea scrisă a părinților pot fi înscriși în clasa pregătitoare și copii cu cerințe educaționale speciale cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani la data începerii anului școlar.

În data de 17 martie 2021 vor fi afișate în fiecare unitate de învățământ circumscripțiile școlare, planul de școlarizare propus și numărul de clase pregătitoare. Totodată, unitățile de învățământ vor oferi informații care permit părinților să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare: posibilitatea organizării procesului de învățământ în cadrul unei grădinițe aflate în structura școlii sau în consorțiu cu școala, posibilitatea organizării programului Școala după școală, fotografii ale spațiului în care se desfășoară activitatea la clasa pregătitoare.

Fiecare locuinţă este arondată unei unităţi de învăţământ din proximitate – şcoala de circumscripţie. Toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare la școala de circumscripție sunt înmatriculați la unitatea de învățământ solicitată. Pe locurile libere, se înscriu și, ulterior, se înmatriculează copiii care provin din alte circumscripții școlare, inclusiv din alte localități, în conformitate cu solicitările părinților  și cu prevederile prezentei metodologii.

Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți

În perioada 29  martie –28 aprilie  2021, se realizează completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, precum  și validarea acestora. Trebuie precizat că aplicația informatică nu permite înscrierea la mai multe unități de învățământ.Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice și constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise de către părinte.

După încheierea perioadei de completare și validare a cererilor-tip de înscriere, cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare se face în două etape succesive. Prima etapă se desfășoară între 10 -20 mai 2021 și repartizarea copiilor se face pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți, folosind aplicația informatică și pe baza deciziilor consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, luate în urma aplicării criteriilor de departajare pentru copiii din alte circumscripții școlare. A doua etapă este programată între 21 mai-4 iunie 2021 și presupune înscrierea, pe locurile libere, a copiilor care nu au participat la prima etapă sau nu au fost distribuiți, din diferite motive.

Inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ au obligaţia de a asigura permanent, corect şi cât mai rapid informarea şi consilierea părinţilor pe tema prevederilor legii şi ale metodologiei. Nu în ultimul rând, inspectoratele şcolare vor soluţiona orice situaţie legată de înscrierea în învăţământul primar, în interesul educaţional al elevului şi în limitele legii.

Reamintim faptul că învăţământul primar este obligatoriu și cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I-IV. Numărul de locuri alocate, prin cifra de şcolarizare, pentru clasa pregătitoare în învăţământul de stat, este mai mare sau egal cu numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învăţământul primar, asigurându-se, astfel, şcolarizarea tuturor copiilor.

Alte informații utile pot fi găsite pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Iași:

http://isjiasi.ro/index.php/curriculum-si-inspectie-scolara/invatamant-primar/documente-specifice/220-inscrierea-in-invatamantul-primar-2021

Adauga un comentariu