Eveniment-Social

ISJ Iași organizează concurs pentru ocuparea a 48 de posturi de directori și directori adjuncți

Publicat: 28 iun. 2022
o imagine cu ISJ Iasi
Inspectoratul Școlar Județean Iași organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct vacante în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea iunie - octombrie 2022

Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Iași organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct vacante în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea iunie – octombrie 2022. La nivelul județului Iași sunt vacante 48 de posturi de directori și directori adjuncți.

Este vacant postul de director adjunct la Liceul Tehnologic din Hârlău, la Liceul Tehnologic “Haralamb Vasiliu” din Podu Iloaiei, la Liceul Teoretic “Ion Neculce” din Târgu Frumos și la Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări din Iași. Seminarul Ortodox “Sfântul Vasile cel Mare”, Iași are vacant postul de director.

Calendarul concursului de ocupare a celor 48 de posturi de directori și directori adjuncți vacante

Dosarele candidaților se depun electronic în perioada 28 iunie – 17 iulie. În perioada 18-21 iulie, va avea loc evaluarea dosarelor de concurs. În data de 22 iulie, va fi afișată lista candidaților înscriși la evaluarea dosarelor. Pe 25 iulie 2022, persoanele nemulțumite de rezultatele evaluării dosarelor vor putea depune solicitări de analiză și remedierea eventualelor erori reclamate în perioada de înscriere.

Eventualele erori vor fi remediate în perioada 26-27 iulie, urmând ca lista finală a candidaților înscriși la etapa de evaluare a dosarelor să fie publicată în data de 28 iulie. În data de 29 iulie, se vor stabili centrele speciale în care se va desfășura proba scrisă și va avea loc repartizarea candidaților pe centre.

În intervalul 1 august-6 septembrie, se va efectua transmiterea solicitărilor ISJ/ISMB către consiliile profesorale, autoritățile locale și companii/universități, în vederea desemnării membrilor comisiilor de interviu. Proba scrisă se va desfășura în data de 8 septembrie . În intervalul 8-9 septembrie, se vor putea depune contestațiile privitoare la proba scrisă. Între 12-13 septembrie, se vor soluționa contestațiile le proba scrisă, urmând ca în data de 13 septembrie să se afișeze rezultatele finale la proba scrisă.

Între 14-18 septembrie, va avea loc înregistrarea opțiunilor candidaților pentru unitatea la care candidează și, în funcție de opțiune, depunerea documentelor pentru unitățile de învățământ care necesită avize suplimentare. Între 19-20 septembrie, se vor constituii comisiile pentru proba de interviu. Între 22-29 septembrie, se vor desfășura proba interviului, depunerea și soluționarea contestațiilor efectuându-se între 23-29 septembrie.

Pe 30 septembrie se vor afișa rezultatele finale ale concursului. Pe 3 octombrie, se vor exprima opțiunile candidaților declarați admiși pentru mai multe funcții/unități de învățământ. În data de 4 octombrie vor fi validate rezultatele finale, iar pe 5 octombrie se vor emite deciziile de numire.

Ce condiții trebuie să îndeplinească persoanele care doresc să participe la concurs

La concursul pentru ocuparea funcției de director sau de director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat pot candida persoanele care sunt absolvente ale învățământului superior cu diploma de licența sau atestat de echivalare; sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată; au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani; au calificativul „Foarte bine” acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/ inspectorate școlare/ casele corpului didactic/ Palatul Național al Copiilor/ Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice Ministerului Educației.

Totodată, persoanele care doresc să ocupe postul de director sau director adjunct trebuie să nu fi fost sancționate disciplinar în anul școlar curent și în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației și trebuie să nu fi fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere.

Candidații pentru cele 48 de posturi de directori și directori adjuncți scoase la concurs de ISJ Iași trebuie să fie apți din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, să nu fi avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”. La concursul pentru ocuparea funcției de director/director adjunct al unei unități de învățământ special pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, condițiile enumerate anterior și au specializarea necesară/atestatul necesar pentru ocuparea unei funcții didactice în învățământul special.
Adauga un comentariu