Eveniment-Social

Lansare proiect „TechJobs – Stagii de practică pentru studenții TUIAȘI ȋntr-un mediu de lucru real”, cu valoarea de aproape 1 milion de euro

Publicat: 13 nov. 2020
Universitatea Tehnică
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI), ȋn calitate de Beneficiar, în parteneriat cu SC Data Serv Accounting SRL, implementeazǎ proiectul „TechJobs – Stagii de practicǎ pentru studenții Universitǎții Tehnice «Gh. Asachi» din Iași ȋntr-un mediu de lucru real”, cod SMIS 133398.

Proiectul este selectat ȋn cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe. Prioritatea de investiții 10.iv. Obiectivul specific 6.13 „Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.”

Valoarea totală a proiectului

Valoarea totalǎ eligibilǎ a proiectului este 4.747.785,65 lei, din care valoarea eligibilǎ nerambursabilǎ UE este 3.959.101,98 șei, iar valoarea eligibilǎ nerambursabilǎ din bugetul național este 639.716,89 lei. Valoarea confinanțǎrii eligibile a beneficiarului este 148.966,78 Lei.

Proiectul se va desfǎșura pe o perioadǎ de 24 luni (24.09.2020 – 23.09.2022), ȋn localitatea Iași, regiunea de dezvoltare Nord-Est. Conferința de lansare a proiectului va avea loc în data de 13.11.2020. Din cauza situației actuale, generatǎ de pandemia de COVID-19 și a restricțiilor impuse, conferința va fi organizată online, utilizând platforma Google Meet, începând cu ora 11:00.

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului constǎ în creșterea cu 129 a numǎrului absolvenților TUIASI care își găsesc un loc de muncǎ , ca urmare a accesului la activitǎți de învǎțare la un potențial loc de muncǎ /cercetare / inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentǎ conform SNCDI, creșterea cu 321 a numǎrului studenților TUIASI sprijiniți pentru tranziția de la școalǎ la piața muncii, prin participarea la stagii de practicǎ la un potențial loc de muncǎ /cercetare / inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentǎ conform SNCDI, cu respectarea unor proceduri clare și a unor standarde de calitate definite.

Proiectul ȋși propune sǎ atingǎ urmǎtoarele rezultate/indicatori: sprijinirea ȋn vederea tranziției de la școalǎ la mediul de muncǎ real pentru un numǎr de 321 studenți; limitarea abandonului școlar, prin dobândirea unei calificǎri la ȋncetarea calitǎții de participant, pentru un numǎr de 232 studenți; ȋncadrarea/angajabilitatea ȋntr-un mediu de muncǎ real la ȋncetarea calitǎții de participant, pentru un numǎr de 126 studenți; urmarea/participarea de/la cursuri de formare la la ȋncetarea calitǎții de participant, pentru un numǎr de 36 studenți.

Efectele pozitive ale proiectului

Efectele pozitive ale proiectului vor fi pe termen lung: consilierea și orientarea profesionalǎ vor oferi o perspectivǎ clarǎ studenților, ȋn privința viitorului și vor pune bazele motivației de continuare studiilor și dobǎndirea de noi competențe profesionale asigurǎnd astfel formarea profesionalǎ continuǎ; dobândirea competențelor antreprenoriale și socio-civice prin participarea unui numǎr minimum de 50 studenți la programe de antreprenoriat și responsabilitate socialǎ dezvoltat pe modelul ȋntreprinderilor simulate va aduce o nouǎ perspectivǎ asupra dezvoltǎrii unei cariere pe cont propriu; angajarea a 126 studenți din GT va stimula dezvoltarea socio-economicǎ; parteneriatele transnaționale cu angajatorii europeni vor fi fructificate și pe viitor prin organizarea de stagii de practicǎ și vor deschide noi oportunitǎți de specializare si angajare; omogenizarea studenților indiferent de etnie și domiciliul urban / rural, va duce la creșterea toleranței și a colaborǎrii ȋntre studenți și angajatori; dezvoltarea personalǎ a studenților, creșterea stimei de sine și ȋncrederea ȋn propriile forțe.

Adauga un comentariu