Actualitate

Măsuri pe care trebuie să le știi în timpul stării de urgență

Publicat: 16 mart. 2020
Măsuri pe care trebuie să le știi în timpul stării de urgență

Președintele Klaus Iohannis a decretat, luni, stare de urgență pe întreg teritoriul României, pentru o perioadă de 30 de zile. Mai trebuie ca Parlamentul să încuviinţeze instituirea stării de urgenţă. În Decretul prezidențial prin care se instituie starea de urgență sunt enumerate măsurile care se aplică imediat.

Iată 7 măsuri pe care trebuie să le știi pe durata stării de urgență:

– Se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență

– Se menține valabilitatea contractelor colective de muncă și a acordurilor colective pe perioada stării de urgență

– Cursurile din toate unitățile și instituțiile de învățământ se suspendă

– Se pot plafona prețurile la medicamente și aparatură medicală, la alimentele de strictă necesitate și la serviciile de utilitate publică (energie electrică și termică, gaze, alimentare cu apă, salubritate, carburanți etc.), în limita prețului mediu din ultimele 3 luni înaintea declarării stării de urgență.

– Instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, autoritățile administrative autonome, regiile autonome, societățile și companiile naționale și societățile la care statul ori o unitate administrativ- teritorială este acționar unic sau majoritar, societățile cu capital privat, introduc, acolo unde este posibil, pe perioada stării de urgență, munca la domiciliu sau în regim de telemuncă, prin act unilateral al angajatorului.

– Se poate angaja fără concurs, la nevoie, pe durată determinată de 6 luni, personal contractual medical, personal auxiliar, farmaciști, personal de laborator și alte categorii de personal contractual necesare

– Se interzice declararea, declanșarea sau desfășurarea conflictelor colective de muncă în unitățile sistemului energetic național, din unitățile operative de la sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile sanitare și de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unitățile care asigură transportul în comun și salubrizarea localităților, precum și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă.
Adauga un comentariu