Eveniment-Social

Ministerul Educației Naționale provoacă îngrijorare și o criză periculoasă, în plină pandemie de COVID-19! Toți școlarii, elevii și liceenii, alături de mii și mii de profesori, în fața unui risc teribil

Publicat: 21 sept. 2021
Elev la consiliere psihopedagogică
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași - la intersecția dintre nevoia imperioasă de consiliere în sistemul preuniversitar și indezirabila desființare

O intenție a Ministerului Educației Naționale provoacă un adevărat cutremur în sistemul de învățământ preuniversitar din județul Iași! Totul în plină pandemie de COVID-19. Toți școlarii, elevii și liceenii, alături de mii și mii de profesori, în fața unui risc teribil. „Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași (CJRAE) – la intersecția dintre nevoia imperioasă de consiliere în sistemul preuniversitar și indezirabila desființare. Realitatea sistemului de învățământ în perioada de criză, cu pierderi în plan educațional, socio-emoțional, reclamă mai mult decât oricând nevoia de consiliere”, declară Anca Hardulea, director CJRAE Iași

Un anunț al Ministerului Educației Naționale (MEN) provoacă o adevărată criză, în plină pandemie de COVID-19, în județul Iași. Toți școlarii, elevii și liceenii, alături de mii și mii de profesori, în fața unui risc teribil. „Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași (CJRAE) – la intersecția dintre nevoia imperioasă de consiliere în sistemul preuniversitar și indezirabila desființare. Realitatea sistemului de învățământ în perioada de criză, cu pierderi în plan educațional, socio-emoțional, reclamă mai mult decât oricând nevoia de consiliere”, declară Anca Hardulea, director CJRAE Iași. Pe de altă parte, reprezentanții acestei instituții arată că MEN, prin vocea ministrului – prof. univ. dr. Mihai Sorin Cîmpeanu, certifică această nevoie:

„Este foarte clar că avem nevoie mai mult decât oricând de consilieri pentru că pierderile suferite de elevi pe perioada de criză au fost nu numai în plan educațional, au fost în plan social, plan emoțional, plan psihic chiar. Este nevoie mai mult decât oricând de sprijin”.

Care este rolul CJRAE în oferirea de servicii de consiliere și terapie logopedică în sistemul de învățământ?

CJRAE Iași coordonează metodologic, monitorizează și evaluează servicii de asistență psihopedagogică/psihologică, furnizate prin centrele județene și prin cabinetele de asistență psihopedagogică/psihologică; servicii de terapii logopedice, furnizate prin centrele și prin cabinetele logopedice interșcolare; servicii de evaluare, de orientare școlară și profesională; servicii de mediere școlară, furnizate de mediatorii școlari; servicii de consultanță pentru educație incluzivă, furnizate de centrele școlare de educație incluzivă.

„La nivelul județului Iași, serviciile sunt asigurate prin rețeaua de cabinete școlare de asistență psihopedagogică, respectiv de cabinete logopedice în care sunt încadrați profesori consilieri școlari, respectiv profesori logopezi. Aceștia asigură informarea și consilierea preșcolarilor/elevilor, părinților și cadrelor didactice pe diferite problematici, previn și diminuează factorii care determină tulburări comportamentale. De asemenea, fac investigarea psihopedagogică a copiilor și elevilor; propun și organizează programe de orientare școlară, profesională și a carierei elevilor în unitățile de învățământ sau dezvoltarea personală a elevilor, printre alte implicații esențiale”, arată Anca Hardulea, director CJRAE Iași.

Statistică teribilă în județul Iași: doar un consilier la peste 1.200 de elevi

La nivelul județului Iași, rețeaua de cabinete școlare de asistență psihopedagogică, respectiv cabinete logopedice este formată din 82 de profesori consilieri școlari și 19 profesori logopezi, ce asigură servicii specifice în cabinetele din 108 unități de învățământ, respectiv pentru 118.908 de elevi, media fiind de un consilier la peste 1.200 de elevi. Există o mare nevoie de posturi de profesor consilier pentru unitățile din mediul rural și de posturi de profesor logoped pentru 130 de unități de învățământ din mediul urban și rural.

„Fiecare angajat din rețeaua de cabinete, fiind, conform legii, personal didactic, s-a titularizat în sistem pe un post într-o unitate sau în mai multe unități/cabinete interșcolare de asistență psihopedagogică, printr-un concurs de Titularizare. Deși în fiecare an există solicitări, iar la concursul de Titularizare observăm înscrierea a 4 candidați pe un loc, intrarea în sistem impune o corectă gestionare, prin suplimentarea treptată cu norme, prin selecția unor candidați valoroși, prin încadrarea conform legislației și respectării Metodologiei de mobilitate a personalului didactic”, relatează Anca Hardulea.

Problematica variată și vastă cu care se confruntă CJRAE Iași

Pe de altă parte, CJRAE Iași se confruntă cu o problematica variată și vastă. Din aceasta, pot fi arătate cele ce țin de: efectele crizei pandemice, număr mare de copii cu părinți plecați la muncă în străinătate (8.957); 399 elevi întorși din străinătate, din care circa 25 la sută întâmpină dificultăți în adaptarea/readaptarea la sarcinile școlare, număr mare de copii în risc de abandon școlar, 767 elevi, vulnerabilități specifice adolescenților, violență, bullying, cyberbullying în mediul școlar și în afara acestuia, dificultăți în orientarea carierei elevilor în contextul mediului economic insuficient dezvoltat, creșterea numărului de copii/elevi integrați cu CES (cerințe educaționale speciale în învățământul de masă (400), număr mare de copii cu tulburări de limbaj care obligă profesorul logoped să acopere până la trei norme într-o școală.

Îngrijorare în comunitatea profesională din CJRAE Iași

Astfel, îngrijorarea în comunitatea profesională din CJRAE Iași pleacă de la informarea incompletă referitor la statutul instituției CJRAE în proiectul „România Educată„, absența argumentării necesității reorganizării unui ansamblu de servicii oferite prin instituție, care și-au dovedit eficiență în sistemul educațional.

„Confuzia decidenților referitoare la exercitarea activității de consiliere și terapie logopedică în CJRAE și nu în școală; noi suntem în școli, suntem parte a școlii, doar că serviciile psihopedagogice, care au în centru dezvoltarea personală a tinerilor, impun strategii de acțiune specifice, bazate pe o continuă intervizare profesională. Absența consultărilor pe problematica serviciilor de asistență psihopedagogică care să includă, așa cum este firesc, profesorii consilieri școlari și profesorii logopezi încadrați în sistem. Clarificarea insuficientă a situației viitoare a tuturor categoriilor de servicii oferite prin CJRAE: servicii de consiliere, dar și servicii de terapie logopedică, servicii de evaluare și orientare școlară și profesională a copiilor cu cerințe educaționale speciale/nedeplasabili din motive medicale, servicii de mediere școlară, servicii de asistență socială”, completează Anca Hardulea.

Clarificare insuficientă privind dubla competență – în consiliere psihopedagogică și în orientare în carieră – necesară profesorilor consilieri școlari

Clarificare insuficientă privind dubla competență – în consiliere psihopedagogică și în orientare în carieră – necesară profesorilor consilieri școlari, în condițiile în care încadrarea acestora în sistem s-a realizat potrivit competențelor certificate prin studii universitare recunoscute de nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii în vigoare.

„Potențiala disoluție a unei instituții ce reprezintă o sursă valoroasă de analiză a dovezilor și informațiilor legate de sistemul educațional preuniversitar și o resursă de soluții educaționale oferite decidenților. Potențiala disoluție a unei comunități profesionale care acționează unitar, învață prin eforturi comune, care folosește experiența, își îmbunătățește permanent abilitățile, în care fiecare specialist își are propriul proces de dezvoltare, construit prin raportare permanentă la sine și la ceilalți… Suntem conștienți că schimbarea în sistemul educațional reprezintă o componentă esențială, noi înșine ca profesioniști fiind facilitatori ai acesteia în școală, însă, considerăm imperios necesară motivarea și argumentarea acesteia, dialogul și consultarea reală cu toți factorii implicați, în mod special cu cei cu care sistemul a traversat perioadele de criză și pe care se bazează în prezent”, a conchis Anca Hardulea, coordonator CJRAE Iași.

Adauga un comentariu