National

Noi modificări privind înmatricularea vehiculelor. DRPCIV a făcut anunțul

Publicat: 13 aug. 2020
Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor
Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor informează că, la data de 11.08.2020, a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 725 O.M.A.I. nr.120/2020 pentru modificarea și completarea O.M.A.I. nr.1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberării autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor.

Noi modificări privind înmatricularea vehiculelor

Modificările aduse actului normativ fac parte dintr-o serie de invervenții necesare în vederea debirocratizării serviciilor publice pe măsura creșterii gradului de digitalizare în România.
Simplificarea procedurii de înmatriculare constă în:
Posibilitatea înmatriculării unui vehicul nou de către operatorul economic care are ca obiect de activitate vânzarea vehiculelor noi,
în numele cumpărătorului în baza unui contract de mandat încheiat între aceștia.
Eliminarea unor documente pentru următoarele operațiuni: duplicat al certificatului de înmatriculare (cartea de identitate a vehiculului),
înmatriculare/transcriere (fisa de inmatriculare).
Crearea premiselor pentru furnizarea serviciilor online la operațiunile: eliberare duplicat certificat de inmatriculare, radiere din
oficiu, păstrare combinație număr de înmatriculare.
Procedurarea unor activități care nu erau prevăzute în varianta anterioară a acestui ordin (duplicat placa cu număr de înmatriculare,
păstrare combinație număr de înmatriculare).
Instituirea verificării conformității plăcilor cu număr de înmatriculare pentru care deținătorul și-a exprimat opțiunea de păstrare, cu
standardele în vigoare și calitatea acestora.
Stabilirea unei perioade determinate în care poate fi solicitată atribuirea unei combinații păstrate a numărului de înmatriculare (1
an), precum și posibilitatea prelungirii acestei perioade.
Extinderea sferei solicitanților care pot beneficia de autorizații de circulație pentru probe.
Clarificarea situației categoriilor de vehicule supuse înregistrării la nivelul primarului localității prin armonizarea cu prevederile actului
normativ de rang superior .
Stabilirea unui flux de autorizare provizorie limitată la 5 zile, pentru vehiculele care nu prezintă documente de înmatriculare anterioare –
în original, perioadă ce poate fi prelungită până la 90 de zile numai cu obținerea unei certificări a identității de la autoritatea competentă
(RAR).
„Recomandăm solicitanților serviciilor publice să consulte listele documentelor necesare pe operațiuni de înmatriculare, transcriere, radiere, autorizare provizorie, eliberare duplicat, etc., publicate pe site- ul www.drpciv.ro, înainte de prezentarea la sediile acestora în vederea depunerii documentelor.”, potrivit DRPCIV.

Taxe majorate cu 30 de procente

Taxe permis auto 2020. Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) a anunțat că a aplicat o majorare pentru două dintre taxele pe care le percepe în mod uzual pentru obținerea unor documente oficiale.

Taxe permis auto 2020. Taxa pentru eliberarea permisului de conducere a crescut cu 30% de la 68 lei la 89 lei, în timp ce taxa pentru eliberarea certificatului de înmatriculare a crescut cu 32% de la 37 lei la 49 lei.

Această majorare vine în condiţiile în care tarifele erau neschimbate din 2009, şi este pusă pe seama inflaţiei. În România, se înmatriculează, anual, circa 1 milion de maşini.

Noile tarife au intrat în vigoare din 17 iunie, însă DRPCIV menționează că persoanele care au achitat taxele înainte de această dată au la dispoziție 30 de zile pentru a le folosi fără să plătească în plus.

Adauga un comentariu