Economic Local

O firmă va primi 150 de mii de lei pentru arhivarea documentelor ADR Nord-Est

Publicat: 11 feb. 2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est va anunța pe data de 14 februarie firma care se va ocupa de arhivarea documentelor din cadrul agenției. Instituția a lansat în acest sens o procedură pentru încheierea unui contract pentru „servicii de depozitare a arhivei”. Obiectul contractului constă în păstrarea și conservarea arhivei instituției care ocupă o suprafață de minim 2.440 m.l.- maxim 2.950 m.l, pe o durată de 22 luni. Totodată, se caută o firmă pentru arhivarea unor documente care au o capacitate de minim 30 m.l și maxim 100 m.l pe o durată de 10 luni. Valoarea estimată a achiziției este de 153.750 lei, fără TVA. Criteriul de atribuire al licitației este prețul cel mai scăzut în condițiile respectării cerințelor documentației de atribuire.

Documentele vor fi depozitate într-un spațiu special

Conform cerințelor, arhiva ar trebui ținută într-un spațiu unic și autorizat. Cei care vor face o ofertă în acest caz vor trebui să prezinte un certificat constatator emis de ONRC sau documente relevante care să dovedească forma de înregistrare și autorizația eliberată de Arhivele Naționale ale României.

„Dacă în cadrul activităților autorizate la sediu/punct de lucru cuprinse în certificatul constatator emis de ONRC, depus de ofertant, nu se regăsesc activitățile aferente tuturor tipurilor de servicii solicitate prin caietul de sarcini, se vor prezenta documentele pentru eventualii subcontractanți/terți, inclusiv acordurile de subcontractare sau asociere. Este necesară inclusiv autorizația de funcționare pentru prestare de servicii arhivistice (păstrare și conservare), valabilă, eliberată de Arhivele Naționale”, au declarat reprezentanții Agenției Naționale de Dezolvare Regională Nord-Est.loading...

Adauga un comentariu