BZI LIVE

LIVE VIDEO – O nouă ediţie BZI LIVE exclusivistă cu oficialii marilor şi de tradiţie instituţii de învăţământ superior din România alături de prof. univ. dr. ing. Vasile Țopa, rectorul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca

Publicat: 08 dec. 2021

Joi, 9 decembrie 2021, începând cu ora 15.00, în Studioul BZI LIVE este programată o nouă editie-dialog specială! Sub genericul „România Inteligenta”, producţia media va fi una de impact academic naţional. Invitat este (via Skype) prof. univ. dr. ing. Vasile Țopa, rectorul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN). Ca istoric, de arătat că în februarie 1920 a luat fiinţă la Cluj „Scoala Superioară Industrială”, care ulterior a suferit o serie de transformări succesive, respectiv Scoala de Conductori Tehnici (1922), Scoala de Subingineri Electromecanici (1937), Institutul de Mecanică (1948), Institutul Politehnic (1953) şi respectiv Universitatea Tehnică din anul 1992.

Alături de importantul şi reprezentativul universitar vor fi abordate aspecte despre învăţământ superior, realităţi educaţionale, cel mai important consorţiu academic tehnic din România, activităţile Alianţei Române a Universităţilor Tehnice (ARUT) (ce are ca membri fondatori Universitatea Politehnică din Bucureşti, Universitatea Politehnică din Timişoara, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti şi Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca) şi colaborarea cu Universitatea Tehnică (TUIASI) „Gheorghe Asachi” din Iaşi! De asemenea, emisiunea va avea în prim-plan principalele teme din Educaţie, provocări şi perspective pentru învăţământul naţional, colaborări internaţionale, management academic şi proiecte în care este implicat, realităţi economice, din inginerie inserţia absolvenţilor de studii superioare pe piaţa muncii, vizibilitatea intenationala a instituţiilor de învăţământ superior naţionale.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca cuprinde doisprezece facultăţi repartizate în cele două centre universitare, Cluj-Napoca şi Baia Mare

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca cuprinde doisprezece facultăţi repartizate în cele două centre universitare, Cluj-Napoca şi Baia Mare, la care se adauga extensiile în localităţile Albă Iulia, Bistriţa, Satu Mare şi Zalău. Oferta educaţionala, organizată în sistem Bologna, cuprinde programe de licenţă, masterat şi doctorat, precum şi programe de formare continuă. Domeniile de studii au o largă cuprindere, de la inginerie la arhitectură, ştiinţe fundamentale, socio-umane şi arte. De asemenea, în cadrul Universităţii Tehnice, funcţionează Departamentul pentru Educaţie Continuă, Învăţământ la Distanţă şi cu Frecvenţa Redusă, care organizează şi derulează activităţi şi programe de educaţie continuă, cursuri postuniversitare, programe şi cursuri de dezvoltare profesională continua sau bazate pe standarde ocupaţionale.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este preocupată de schimbul internaţional de valori ştiinţifice

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este preocupată de schimbul internaţional de valori ştiinţifice, iar această tendinţă se regăseşte în cele peste 400 de acorduri de colaborare interuniversitara sau în numărul mare de mobilităţi ale studenţilor. Deschiderea în continuare spre spaţiul european şi mondial al învăţământului şi cercetării printr-un proces statornic de internaţionalizare reprezintă unul dintre obiectivele majore ale universităţii. Cercetarea este, alături de educaţie, principala prioritate a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. În toate facultăţile universităţii fiinţează structuri de cercetare, de la colective, grupuri şi laboratoare, până la centre şi platforme de cercetare.

Performanţa ancorată în perspectiva mediului socio-economic, vizibilitatea şi cooperarea internaţională, precum şi noutatea ştiinţifică şi interdisciplinaritatea sunt câteva dintre caracteristicile mediului de cercetare din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Direcţiile de cercetare deschise sunt orientate pe priorităţile şi perspectivele pe plan mondial: de la tehnologia informaţiei şi comunicaţii, la energii regenerabile şi ecologie; de la superconductivitate, spintronica şi nanomateriale, la management şi robotică; de la mecatronica şi inginerie electrică, la autovehicul şi locuinţa viitorului, ori la urbanism şi societate.

Urmăritorii noștri pot adresa întrebări la rubrica comentarii, accesând www.bzi.ro sau, în direct, pe http://www.facebook.com/cotidianul.bzi. Emisiunile BZI LIVE au un real succes, fiecare producție media strângând zeci de mii de vizualizări.

Adauga un comentariu