Eveniment-Social

ODD 16: Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile

Publicat: 02 iun. 2020

Dezvoltarea durabilă nu este doar o politică modernă, inteligentă, ci este și o paradigmă nouă despre funcționarea societății. Pentru a fi o abordare funcțională, dezvoltarea durabilă trebuie să aibă o bază solidă. Această abordare implică societăți pașnice unde beneficiile dezvoltării durabile sunt accesibile pentru toți. În plus, acest context promovează accesul la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile. Dezvoltarea durabilă poate deveni a abordare funcțională doar dacă societatea își va însuți și va trata această perspectivă ca pe o viziune proprie și cuprinzătoare.

 

Țintele:

16.1. Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și ratelor de deces conexe, pretutindeni

16.2. Stoparea abuzului, exploatării, traficului și a tuturor formelor de violență și torturii copiilor.

16.3. Promovarea statului de drept la nivel național și internațional și asigurarea accesul egal la justiție pentru toți.

16.4. Până în 2030, reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite financiare și de armament, consolidarea recuperării și returnării bunurilor furate și combaterea tuturor formelor de crimă organizată.

16.5 Reducerea semnificativă a corupției și dării de mită în toate formele sale.

16.6. Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la toate nivelurile.

16.7. Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ la toate nivelurile.

16.8. Extinderea și consolidarea participării țărilor în curs de dezvoltare în instituțiile de guvernare globală.

16.9. Până în 2030, asigurarea identității legale tuturor, inclusiv înregistrarea nașterii.

16.10. Asigurarea accesului public la informații și protejarea libertăților fundamentale, în conformitate cu legislația națională și acordurile internaționale.

 

Despre Agenda 2030 şi procesul de implementare în România

În septembrie 2015, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă care prevede un cadru de acțiune pentru eradicarea sărăciei și a inegalităților la nivel mondial, prin promovarea unei dezvoltări echitabile și incluzive, fundamentată pe respectarea drepturilor omului. Cele 17 obiective pentru dezvoltare durabilă (ODD), ca parte integrantă a Agendei 2030, constituie fundamentul pentru cooperarea internațională în vederea stimulării creșterii economice incluzive și progresului în toate sectoarele vieții economice și sociale și protejării mediului înconjurător.

Implementarea și succesul Agendei 2030 depind de strategiile pentru dezvoltare durabilă și planurile de acțiune ale propriilor țări și pe parteneriatele pe care acestea vor reuși să le încheie

 

Disclaimer

Articole sunt prezentate în cadrul proiectului > de promovare a Agendei 2030 la nivelul judeţului Iaşi, implementat de Asociaţia Om Bun, în perioada 12 mai – 12 noiembrie, finanţat de Comisia Europeană, prin intermediul proiectului Shaping Fair Cities, SFC/99/2020.

Acest articol a fost produs cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conţinutul intră în responsabilitatea Asociaţiei Om Bun şi nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene. 

 

Sursa: MAE.ro şi Departamentul de Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României

 

Adauga un comentariu