Eveniment-Social

Palatul Copiilor din Iași dezvoltă, alaturi de importanți parteneri internaționali, strategii inovatoare, recreative și antistres pentru tineret

Publicat: 12 nov. 2020
Lansarea proiectului
Parteneriate Strategice de Tineret, la Palatul Copiilor Iași și implementat împreună cu parteneri din Estonia, Franța, Lituania, Norvegia

Implementarea strategiilor inovatoare, recreative și antistres pentru tineret, la Palatul Copiilor din Iași împreună cu Asociația Demetrius, Este vorba de lansarea, în această toamnă, a proiectului „JOY – Strategii inovatoare, recreative și antistres pentru tineret”. Totul în cadrul Programului Erasmus+, Parteneriate Strategice de Tineret, care va fi implementat împreună cu parteneri din Estonia, Franța, Lituania, Norvegia. Proiectul are o perioadă de implementare de 24 luni, începând cu data de 1 septembrie 2020, iar bugetul aprobat are o valoare totală de 200.881 euro

La Palatul Copiilor din Iași este în implementare proiectul „JOY – Strategii inovatoare, recreative și antistres pentru tineret” împreună cu Asociața Demetrius. Lansarea a avut loc în această toamnă în cadrul Programului Erasmus+, Parteneriate Strategice de Tineret, care va fi implementat împreună cu parteneri din Estonia, Franța, Lituania, Norvegia. Proiectul are o perioadă de implementare de 24 luni, începând cu data de 1 septembrie 2020, iar bugetul aprobat are o valoare totală de 200.881 euro.

Obiectivul general al proiectului constă în crepterea gradului de conștientizare a importanței fenomenului de epuizare în rândul tinerilor

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea gradului de conștientizare a importanței fenomenului de epuizare în rândul tinerilor, precum și în furnizarea unei soluții de training de interes general care să propună metode de preventie, precum și modalități de abordare a stresului în rândul tinerilor pe baza cooperării între parteneri și a schimburilor de experiență, metodologii și bune practici cu scopul de a reduce efectele și consecințele acestui fenomen în spațiul european.

Grupul țintă al proiectului este format din peste 10.000 de tineri cu vârsta cuprinsă între 14 și 20 ani care vor învăța metode de prevenire și vor dobândi abilități de abordare a acestui fenomen pentru a putea face față temerilor și dilemelor specifice vârstei, presiunii exercitate de colegi și părinți, precum și stresului provocat de sistemul educațional și de necesitatea de a trăi într-o societate competitivă. Din grupul țintă vor mai face parte și mai mult de 30.000 de lucrători de tineret, profesori și părinți cărora le vor fi furnizate instrumente eficiente și atractive pentru a preveni apariția fenomenui de epuizare în rândul tinerilor.

În proiect vor fi pregătiți un grup de 24 de lucrători de tineret din cele 5 țări partenere care vor dobândi cunoștințe, abilități și instrumente pentru a oferi mesaje clare despre pericolul apariției stresului

Prin activitățile de învățare/formare, în proiect vor fi pregătiți un grup de 24 de lucrători de tineret din cele 5 țări partenere care vor dobândi cunoștințe, abilități și instrumente pentru a oferi mesaje clare despre pericolul apariției stresului la vârste fragede și despre beneficiile prevenției și metodelor de abordare a epuizării  în rândul tinerilor.

Prin activitățile și acțiunile sale, se va contribui la diminuarea vizibilă acestui fenomen global, printr-o analiză a conceptului de „burnout” în rândul tinerilor pe baza unor studii de caz complexe și prin colectarea de bune practici între țările partenere, o curriculă de prevenire a epuizării în rândul tinerilor, ghiduri de învățare și planificare a carierei pentru un management mai bun al stilului de viață, ghiduri pentru workshop-uri  folosind diferite metode precum terapia prin artă, lucrul manual, tehnici de relaxare, dramă, activități în aer liber, metode non-formale pentru redescoperirea bucuriei de a trăi în compania celorlalți, precum și un pachet de training pentru prevenirea epuizării în rândul tinerilor, pachet testat la nivel internațional și local pe 180 tineri. Activitățile de diseminare, evenimentele de conștientizare și materialele elaborate în timpul implementării proiectului vor contribui la prevenirea apariției fenomenului de epuizare în rândul grupurilor țintă, al beneficiarilor, al adulților, al autorităților publice și a altor părți interesate. Mai multe detalii despre derularea proiectului pot fi găsite pe website-ul instituției www.palatulcopiiloriasi.ro, pe pagina de Facebook și la adresa proiecte.palat@gmail.com.

Adauga un comentariu