Eveniment-Social

Parcursul României la adoptarea Agendei 2030 şi implementarea obiectivelor de dezvoltare rurală

Publicat: 08 iul. 2020
Parcursul României la adoptarea Agendei 2030 şi implementarea obiectivelor de dezvoltare rurală
Parcursul României la adoptarea Agendei 2030 şi implementarea obiectivelor de dezvoltare rurală

Deși ODD-urile sunt globale, realizarea acestora depinde de abilitatea de a le aplica în comunitățile locale. Toate ODD-urile au ținte care se referă direct la responsabilități ale autorităților locale sau regionale. Aceste autorități pot aborda obiectivele și țintele propuse în mod practic și le pot adapta la contextul local.

De asemenea, autoritățile locale pot contribui la conștientizarea populației cu privire obiectivele de dezvoltare durabilă și pot crea parteneriatele necesare pentru implementarea acestora. Campaniile de conștientizare și implicare a populației reîntăresc caracterul universal al Agendei 2030. Implicarea tuturor garantează includerea în strategiile locale a intereselor, aspirațiilor și necesităților locale.

Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului au reprezentat pentru România un instrument complementar de mobilizare, la nivel intern, în domeniul dezvoltării economice și sociale. Agenda 2030 depășește cu mult Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, menținând teme precum eradicarea sărăciei, educația și sănătatea și abordând noi teme precum societățile pașnice și inclusive. Toate țările trebuie să se asigure că politici adecvate sunt pregătite pentru implementarea Agendei. Țările trebuie să promoveze instituții eficiente și inclusive și să creeze politici bazate pe statul de drept, drepturile omului, drepturile femeii, egalitatea de gen și creșterea implicării femeilor.

România, în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite (ONU) și Uniunii Europene (UE), și-a exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Agendei 2030, adoptată prin Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/70/1, în cadrul Summit-ului ONU pentru Dezvoltare Durabilă din septembrie 2015. Concluziile Consiliului UE, adoptate în data de 20 iunie 2017, „Un viitor durabil al Europei: răspunsul UE la Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă” reprezintă documentul politic asumat de statele membre ale UE privind implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă.

Prin strategia elaborată, România își stabilește cadrul național pentru susținerea Agendei 2030 și implementarea setului de 17 ODD. Strategia susține dezvoltarea României pe trei piloni principali, respectiv economic, social și de mediu. Strategia este orientată către cetățean și se centrează pe inovație, optimism, reziliență și încrederea că statul servește nevoile fiecărui cetățean, într-un mod echitabil, eficient și într-un mediu curat, în mod echilibrat și integrat.

România susține pe deplin ideea că Agenda 2030 trebuie să fie implementată la nivel local, răspunzând direct nevoilor cetățenilor. Nevoile, interesele și grijile acestora trebuie să fie soluționate prin definirea unor strategii de dezvoltare locală și națională. De aceea, s-a angajat să implementeze Obiectivele de Dezvoltare Durabilă la nivel național și a revizuit Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă, pentru a integra Obiective de Dezvoltare Durabilă. Excluziunea socială este identificată ca o provocare majoră la adresa implementării Obiectivelor. În Strategia românească revizuită se pune accentul pe susținerea incluziunii persoanelor cu dizabilități, a tinerilor și a femeilor în politicile de dezvoltare. Eradicarea sărăciei reclamă oportunități decente de angajare, iar prevenirea și evitarea excluziunii sociale necesită politici de coeziune socială.

Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 a fost adoptată de Guvernul României în ședința din 9 noiembrie 2018, prin HG nr. 877/2018.

Consiliul Județean Iași este prima unitate administrativ teritorială din România care și-a asumat localizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă din Agenda 2030, prin calitatea partener în cadrul proiectului transnațional „Orașe echitabile: integrarea Agendei 2030 în politicile locale în perioada de migrare și flux de refugiați”, finanțat prin programul EUROPE AID, liderul de proiect fiind Regiunea Emilia Romagna, Italia.

 

Sursa: MAE.ro şi Departamentul de Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României

Articole sunt prezentate în cadrul proiectului > de promovare a Agendei 2030 la nivelul judeţului Iaşi, implementat de Asociaţia Om Bun, în perioada 12 mai – 12 noiembrie, finanţat de Comisia Europeană, prin intermediul proiectului Shaping Fair Cities, SFC/99/2020.

Acest articol a fost produs cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conţinutul intră în responsabilitatea Asociaţiei Om Bun şi nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene. 

 

Adauga un comentariu