Economic Local

Primăria Holboca modernizează școala gimnazială și construiește un teren de sport! Investiția este de 1,1 milioane de euro

Publicat: 17 sept. 2020
Primăria comunei Holboca a lansat procedura pentru modernizarea școlii gimnaziale
În comuna Dancu, elevii de la școala gimanzială vor avea condiții mai bune de studiu. Clădirea va fi reabilitată din fonduri europene

În satul Dancu, din comuna Holboca, școala gimnazială va fi modernizată din fonduri europene. Unitatea de învățământ va beneficia și de un teren de sport. Comisia de evaluare va alege oferta constructorului cu prețul cel mai mic

Primăria Holboca pregătește modernizarea școlii gimnaziale „Ștefan cel Mare” din sat Dancu. Proiectul presupune și construirea unui teren de sport. Pe data de 06.10.2020 este programată licitația pentru realizarea lucrărilor. Valoarea estimată a investiției este de 5.369.777 lei, fără TVA, aproximativ 1,1 milioane euro. Lucrarea este finanțată din fonduri europene.

„Școala Gimnazială Ștefan cel Mare din satul Dancu, comuna Holboca, își desfășoară în prezent activitatea într-o clădire realizată după un proiect-tip, pus în operă în perioada anilor 1990, în mai multe amplasamente din mediul rural, atât în județul Iași, cât și în alte județe ale țării. Aceasta a apărut ca o necesitate a construirii unei noi școli, întrucât școala veche s-a dovedit neîncăpătoare. În prezent, școala dispune de un număr de 16 săli de clasă, 3 laboratoare, o amplă sală de sport, bibliotecă și alte funcțiuni specifice. Din momentul inaugurării (1992), au existat o serie de intervenții locale (2008), precum amplasarea unei șarpante peste acoperișul tip terasă, împrejmuirea terenului, dar care din lipsa unor lucrări de calitate și corespunzătoare s-au degradat în timp, prezentând deficiențe în momentul actual (precum infiltrații, evacuarea necorespunzătoare a apelor, ancorări necorespunzătoare)”, este descrierea situației existente.

Clădirea unde funcționează școala va beneficia de o serie de compartimentări

Conform proiectului, școala va suferi o serie de modificări și în ceea ce privește recompartimentarea spațiilor de lucru.

„Clădirea prezintă o serie de deficiențe: se observă compartimentări inutile și spontane, precum depozitare sub casa scării, grup sanitar profesori inadecvat și dimensionat necorespunzător, lipsa unor grupuri sanitare pentru persoanele cu dizabilități, o serie de uși existente se deschid înspre circulații de evacuare, inclusiv în raza de deschidere a altor uși, o parte din încăperile din cadrul sălii de sport nu au fost finalizate în timpul execuției (vestiare, grupuri sanitare) fiind nefinisate și neutilizabile, nu există o încăpere destinată programului «Cornul și laptele», nu există rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități. Laboratoarele de fizică și chimie sunt situate la etaj, neexistând un mod de deplasare a persoanelor cu dizabilități în cadrul acestora”, se arată în documentația procedurii.

Primăria Iași leagă comuna Holboca de municipiu prin lucrări ample de modernizare

Municipalitatea ieșeană a dat deja ordinul de începere a lucrărilor pentru modernizarea liniilor de tramvai Iași – Dancu. Contractul are o valoare de 45 de milioane de lei, fără TVA, adică 10 milioane de euro. Calea dublă de rulare vizată pentru modernizare are o lungime de 2,4 kilometri. Contractul prevede și reabilitarea trotuarelor pe o suprafață de aproape 1 hectar și a spațiilor verzi pe o suprafață de 1.775 metri pătrați. Constructorul se va ocupa și de amenajarea unui număr de opt stații de tramvai spre limita cu comuna Holboca.

„Contextul în care se va realiza proiectul de investiții este determinat de analizarea aspectelor economice, sociale și demografice. Contextul economic în care se va implementa proiectul este caracterizat de deschiderea municipiului către dezvoltare economică, dat fiind faptul că Municipiul Iași este conectat cu exteriorul prin Aeroportul Internațional, prin căile feroviare și prinicipalele căi rutiere (DN 24 și DN28). Necesitatea și oportunitatea prezentului proiect de investiție este justificată de starea de degradare a tronsonului analizat. Pe acest tronson nu sunt asigurate condițiile minime de siguranță a circulației, elementele constructive prezintă o stare avansată de degradare în corelare cu durata de exploatare a acestora”, se arată în caietul de sarcini.

Proiectul presupune și reabilitarea podului Ciurchi II.

Adauga un comentariu