Local

Primăria Iași: Consilierul Răzvan Timofciuc dezinformează opinia publică – FOTO

Publicat: 22 nov. 2019

Primăria Municipiului Iași condamnă vehement atitudinea și afirmațiile false făcute în spațiul public de consilierul PNL Răzvan Timofciuc în legătură cu operațiunile de tăiere a unor arbori aflați pe malurile râului Bahlui. În realitate este vorba de punerea în aplicare a unei Hotărâri de Consiliu Local Municipal (HCL), cu nr. 89 / 2019 (hotărâre adoptată în unanimitate de către consilierii prezenți la respectiva ședință, inclusiv consilierii PNL), care a stat la baza încheierii unui protocol între Primăria Municipiului Iași și Administrația Bazinală de Apă Prut Bârlad și semnat în luna aprilie a acestui an.

Conform HCL menționate, Protocolul presupune efectuarea unor acțiuni de toaletare, înlocuire și tăiere a vegetației forestiere care prezintă pericol de prăbușire sau împiedică scurgerea liberă a apelor din râuri în albiile cursurilor de apă de pe raza Municipiului Iași și valorificarea masei lemnoase rezultate.

Protocolul a fost semnat în conformitate cu dispozițiile Legii Apelor nr. 107/1996 – art. 34, alin. (4), a Ordonanței Guvernului – art. 7, lit. „f”, lit. „j” și lit. „k”, precum și a prevederilor Ordinului nr. 1422/192/2012 – art. 29, alin. (2). Valabilitatea protocolului este de doi ani de la semnare.

Operațiunea de înlocuire a vegetației de care se face vorbire are la bază cererea Administrației Bazinale de Apă Prut Bârlad, prin care se solicită „tăierea a 20 de arbori uscați și 2 înclinați pe Splai Bahlui, sector Podu Roș – Tudor Vladimirescu; tăierea a 10 arbori uscați pe Splai Bahlui, sector Podul de Piatră – Podu Roș; tăierea unui arbore uscat pe Splai Bahlui, sector Pod Metalurgie – Podul Sf. Ioan” și s-a efectuat cu toate aprobările legale obținute de la instituțiile abilitate, inclusiv Agenția pentru Protecția Mediului (care a emis Avizul nr. 5670/2019).

În concluzie, Primăria Municipiului Iași informează opinia publică de faptul că orice operațiune de înlocuire a vegetației de pe albiile râurilor și pârâurilor care traversează orașul se efectuează legal, în baza unei HCL și a unui Protocol încheiat cu Administrația Bazinală de Apă Prut Bârlad (gestionarul de facto a albiilor râurilor și pârâurilor) și condamnă ferm orice încercare de dezinformare făcută de persoane care, deși fac parte din legislativul Municipiului Iași, nu se informează suficient atunci când se exprimă în spațiul public.loading...

Adauga un comentariu